Kriza izvukla najbolje iz obrazovnog sistema

Šehović: Otvorili smo vrata digitalizaciji koja je najveći izazov obrazovanja

Šehović naveo da su neka od postignuća obrazovnog sistema u protekle četiri godine reformisano obrazovanje, stvaranje dostupnog i besplatnog obrazovanja za sve, bolje usklađivanje obrazovanja sa tržištem rada, kreiranje sistemskog modela za nagrađivanje talenata – Fond za kvalitet i talente

403 pregleda 0 komentar(a)
Sa onlajn sastanka, Foto: Ministarstvo prosvjete
Sa onlajn sastanka, Foto: Ministarstvo prosvjete

Kriza izazvana pandemijom koronavirusa pokazala je da je obrazovni sistem izuzetno fleksibilan i spreman za dalju digitalizaciju i unapređivanje, na čemu će se u raditi zajedno sa partnerima.

To je poručeno na onlajn sastanku koji su organizovali Ministarstvo prosvjete i UNICEF, a učestvovali su predstavnici obrazovnih institucija, sistema UN, ambasada, međunarodnih organizacija i donatora.

Sumirajući učinjeno u sistemu obrazovanja u prethodne četiri godine, ministar prosvjete Damir Šehović rekao je da se Crna Gora nalazi na kraju četvorogodišnjeg perioda u kome se puno radilo, ali i na početku novog peroda za koji se moraju odrediti prioriteti u obrazovanju.

On je naveo da su neka od postignuća obrazovnog sistema u protekle četiri godine reformisano obrazovanje, stvaranje dostupnog i besplatnog obrazovanja za sve, bolje usklađivanje obrazovanja sa tržištem rada, kreiranje sistemskog modela za nagrađivanje talenata – Fond za kvalitet i talente.

Šehović je kazao da postignuća i povećanje stope obuhvata predškolskim obrazovanjem djece uzrasta od tri godine sa 50 odsto na 73 odsto za svega tri godine, povećanje kapaciteta predškolskih ustanova za preko dvije hiljade mjesta, uvođenje besplatnog izučavanja engleskog jezika u predškoslkim ustanovama, uvođenje dvojezične nastave u dio osnovnih škola.

Postignuća su i, kako je rekao Šehović, modernizacija predmetnih programa za osnovno obrazovanje, uvođenje asistenata u nastavi, uvođenje medijatora za učenike RE populacije, afirmacija srednjih stručnih škola, oživljavanje dualnog obrazovanja u koje je uključeno 250 poslodavaca i 800 učenika.

„Otvorili smo vrata digitalizacije obrazovnog sistema, što je ujedno i jedan od najvećih izazova obrazovanja, te ćemo od naredne školske godine početi sa sprovođenjem projekta digitalne učionice u svim odjeljenjima prvog razreda osnovne škole“, kazao je Šehović.

On je rekao da je izazov i uvođenje oblika dualnog obrazovanja za određene studijske programe na fakultetima, kao i stavljanje akcenta na praksu na fakultetima.

Šehović je pozvao partnere da, kao i do sada, budu podrška obrazovnom sistemu u daljoj afirmaciji ovog segmenta obrazovanja.

On je kazao da je sve što je urađeno za vrijeme krize izazvane pandemijom, pokazalo da je sistem spreman za ovakve izazove.

"Ove rezultate ne bismo mogli postići bez pomoći partnera: Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, UNDP-a, UNESCO-a, ETF-a, Britanskog savjeta, EIB-a, CEB-a, kao i nesebične pomoći stranih ambasada“, poručio je Šehović.

Rezidentna koordinatorka sistema UN u Crnoj Gori, Fiona Mekluni, istakla je da je tokom krize obrazovni sistem brzo uspio da osigura kontinuitet obrazovnog procesa za djecu, adolescenate i mlade, te da je smanjen digitalni jaz u obrazovnom sistemu.

Ona je rekla da će ta postignuća uticati na bolju spremnost za buduće izazove.

Mekluni je istakla važnost inkluzije, odnosno obuhvaćenost sve djece inovativnim modelima obrazovanja, ali i kontinuirani rad na usavršavanju nastavnika.

Na sastanku je prikazana prezentacija o projektu 'UčiDoma, kao odgovoru obrazovnog sistema na krizu, i zaključeno da je po modelu tog uspješnog projekta potrebno praviti i naredne korake u unapređenju obrazovanja, kroz redovnu koordinaciju i učešće svih relevantnih strana.

Preporučujemo za Vas