iako krše zakon ne snose odgovornost

Ni plana za privremene objekte, ni sankcija za opštine

Među opštinama koje nisu donijele, ali ni Ministarstvu održivog razvoja i turizma na saglasnost nisu dostavile svoje programe postavljanja privremenih je pet opština na sjeveru - Plav, Žabljak, Pljevlja, Plužine i Petnjica.
Opštine koje su dostavile programe, ali još nisu dobile saglasnost tog resora su Berane, Rožaje, Tuzi, Kotor (izmjene i dopune) i - Glavni grad Podgorica.
Opštine koje su dobile saglasnost MORT-a, ali program još nisu donijele su Prijestonica Cetinje i Opština Šavnik

1087 pregleda 0 komentar(a)
Ni Podgorica nije ispoštovala zakonski rok (ilustracija), Foto: Luka Zeković
Ni Podgorica nije ispoštovala zakonski rok (ilustracija), Foto: Luka Zeković

Tek polovina od ukupnog broja opština u Crnoj Gori donijela je programe privremenih objekata, iako je zakonski rok za donošenje tog propisa istekao u oktobru 2018. Zbog kršenja zakona, međutim, jedinice lokalne samouprave koje nisu donijele programe, ne snose bilo kakvu odgovornost.

To slijedi iz odgovora Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) na pitanja “Vijesti” u vezi s donošenjem propisa kojim se, pored ostalog, definiše gdje, kakvi i koliki privremeni objekti mogu biti postavljeni.

“Povodom nedonošenja Programa, obratili smo se predsjednicima opština koje nisu postupile po svojoj zakonskoj obavezi sa zahtjevom da, sa pozicije izvršnog organa jedinice lokalne samouprave, obezbijede donošenje Programa u najkraćem mogućem roku. Nakon našeg obraćanja predsjednicima opština, osam lokalnih samouprava procesuiralo je donošenje Programa. U pet opština koje nisu dostavljale Program na saglasnost Ministarstvu u toku je izrada Programa”, kazali su “Vijestima” iz MORT-a.

Program privremenih objekata donosi jedinica lokalne samouprave, nakon što dobije saglasnost resora održivog razvoja i turizma i organa državne uprave koji su nadležni za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine. Tim propisom, koji se donosi na pet godina, pored ostalog, definisane su zone, vrsta, oblik i dimenzije privremenih objekata. Jedinice lokalne samouprave na donošenje programa obavezuje Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Programe privremenih objekata dosad je donijelo 13 od 24 opštine.

“Vijestima” su iz MORT-a kazali da je program trebalo da bude donesen u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona. Do donošenja Programa, kako su objasnili, primjenjuju se propisi jedinice lokalne samouprave o privremenim objektima koji su donijeti do stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora, odnosno propisi jedinice lokalne samouprave o privremenim objektima koji su donijeti do kraja prošle godine, kao i odredbe Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata – članovi 115 i 116, kojima su definisani pojam privremenih objekata i program postavljanja. Kazali su i da je rok za donošenje programa već istekao.

“Rok propisan Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata za donošenje Programa istekao je 14. oktobra 2018”, kazali su iz MORT-a.

Privremeni objekti, do donošenja programa, postavljani su na osnovu lokalnih planova. Objekti na koje se propisi odnose su, pored ostalih, postavljanje kioska, oglasnih panoa, tendi, ljetnje bašte, štandovi, automati za prodaju pića, sladoleda, kestenja, kokica, kazani za kukuruz, pultovi za izlaganje i prodaju knjiga, časopisa...

Među opštinama koje nisu donijele, ali ni Ministarstvu održivog razvoja i turizma na saglasnost nisu dostavile svoje programe postavljanja privremenih je pet opština na sjeveru - Plav, Žabljak, Pljevlja, Plužine i Petnjica. Opštine koje su dostavile programe, ali još nisu dobile saglasnost tog resora su Berane, Rožaje, Tuzi, Kotor (izmjene i dopune) i - Glavni grad Podgorica. Opštine koje su dobile saglasnost MORT-a, ali program još nisu donijele su Prijestonica Cetinje i Opština Šavnik.

Opštine koje su ispoštovale propise i već donijele programe privremenih objekata su Mojkovac, Budva, Danilovgrad, Gusinje, Kotor, Nikšić, Tivat, Ulcinj, Andrijevica, Herceg Novi, Kolašin, Bar i Bijelo Polje.