područije sa karakterističnom tradicionalnom seoskom arhitekturom

Obnoviti gradnju naših predaka

Gradnju starih brvnara u pljevaljskom kraju treba staviti u funkciju seoskog etno-turizma

1079 pregleda 1 komentar(a)
Brvnara u selu Ograđenica, Foto: Privatna arhiva
Brvnara u selu Ograđenica, Foto: Privatna arhiva

Gradnju naših predaka treba obnoviti i staviti u funkciju seoskog etno turizma.

Tu tvrdnju zagovara diplomirani inženjer pejzažne arhitekture Vaso Knežević, koji realizuje autorski projekat “Pejzažno-arhitektonske karakteristike srpske tradicionalne seoske kuće”.

“Ideja projekta jeste da se kroz naučno-istraživački rad na terenu i kroz istorijske dokumente spozna kultura uređenja spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora srpskih seoskih kuća i domaćinstava u pljevaljskom kraju, kroz primjere stogodišnjih kuća i pomoćnih objekata (zgrada) na području opštine Pljevlja. Pejzažno-arhitektonske karakteristike srpske seoske arhitekture pljevaljskog kraja su tipični kamenogorski stil gradnje, koji treba očuvati na našim prostorima, a u cilju podizanja etno sela, očuvanja arhitekture srpskog seljaka, kao i kulture življenja na ruralnom području. Ako je gdje tradicija srpskog identiteta ostala i očuvala se, onda je to sigurno na seoskom području. Samim tim bile bi postavljene i osnove savremenog pejzažno-arhitektonskog uređenja i revitalizacije srpskih etno kompleksa, kao na primjeru onoga u Sirogojnu na planini Zlatibor”, ističe Knežević.

Područje istraživanja u ovom radu obuhvata prostor Pljevalja, sa akcentom na sela Crljenice, Obarde, Otilovići, Mataruge, Vrulja, koja gravitiraju prema granici sa Srbijom.

Na ovom području ističe Knežević pomenuta tradicionalna seoska arhitektura je najkarakterističnija, i još uvijek se može naći u tragovima sačuvana.

Knežević je izradio edukativnu brošuru sa tekstom i fotografijama, sa kojom želi napraviti princip pejzažne arhitekture, koji bi se koristio pri obnovi i revitalizaciji seoskih kompleksa, a u cilju očuvanja srpskog seoskog identiteta i kulture življenja na selu.

Projekat finansira Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.