Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Od 1. jula smanjenje cijena roming usluga za gotovo 40 odsto u državama Zapadnog Balkana

"Dodatna naknada za uslugu dolaznih poziva biće smanjenja sa 4 centa/min na 2,5 centi/min, odnosno za 37,5%. Dodatna naknada za uslugu prenosa podataka biće smanjena sa 2,5 centi/MB na 1,5 centi/MB, odnosno za 40 odsto"

4385 pregleda 0 komentar(a)
Logo Agencije za elektronske komunakcije i poštansku djelatnost, Foto: Agencija za elektronske komunakcije i poštansku djelatnost
Logo Agencije za elektronske komunakcije i poštansku djelatnost, Foto: Agencija za elektronske komunakcije i poštansku djelatnost

Od 1. jula smanjiće se cijena roming usluga u državama Zapadnog Balkana, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunakcije i poštansku djelatnost.

To će posebno uticati na smanjenje cijena za usluge dolaznih poziva iz regiona i prenosa podataka - pristupa internetu.

"Dodatna naknada za uslugu dolaznih poziva biće smanjenja sa 4 centa/min na 2,5 centi/min, odnosno za 37,5%. Dodatna naknada za uslugu prenosa podataka biće smanjena sa 2,5 centi/MB na 1,5 centi/MB, odnosno za 40 odsto. Cijene ostalih regulisanih maloprodajnih roming usluga u državama Zapadnog Balkana će ostati nepromijenje u odnosu na trenutno važeće cijene", navodi se u saopštenju Agencije.

Dodaju da će cijene roming usluge dolaznih poziva iz regiona za korisnike svih operatora u Crnoj Gori, kada uslugu rominga koriste u regionu Zapadnog Balkana će iznositi maksimalno 3,03 centa/min sa PDV.

"Cijene roming usluge prenosa podataka kada se usluge rominga koriste u regionu Zapadnog Balkana će iznositi maksimalno 1,91 cent/MB za korisnike Crnogorskog Telekoma, 1,96 centi/MB za korisnike Telenora, odnosno od 1,82 centa/MB do 21,78 centi/MB, u zavisnosti od korisničkog paketa koji se koristi, za korisnike Mtela. Prethodno navedene cijene regulisanih maloprodajnih roming usluga će važiti do 01.07.2021. godine, kada će se roming usluge za korisnike u državama Zapadnog Balkana naplaćivati kao da je korisnik rominga u svojoj matičnoj mreži (tzv. "roaming lake at home" - RLAH režim naplate)", navodi se u saopštenju Agencije za elektronske komunakcije i poštansku djelatnost.

Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana je zaključen 04.04.2019. godine u Beogradu između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Republike Albanije, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Kosova. Sporazum je u ime Crne Gore potpisalo Ministarstvo ekonomije.

"Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je 06.06.2019. godine donijela Odluku kojom je Crnogorskom Telekomu, Telenoru i Mtelu naložila da primijene cijene roming usluga u skladu sa Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u državama Zapadnog Balkana. Navedenom odlukom su propisani koraci u smanjenju cijena roming usluga za korisnike iz Crne Gore kada budu koristili roming ulsuge u državama potpisnicama Sporazuma. Prvi korak u smanjenju cijena roming usluga je primijenjen 01.07.2019. godine"; saopštili su iz Agencije.

Dodaju da pored regulisanih cijena maloprodajnih roming usluga, u skladu sa Sporazumom i Odlukom Agencije, koji se primjenjuju od 01.07.2019. godine, operatori mogu korisnicima rominga da ponude da za dnevnu ili za neku drugu fiksnu periodičnu naknadu koriste određenu količinu regulisanih usluga rominga.

"Takođe, operatori mogu korisnicima da ponude i drugačije cijene roaming usluga od ovih koje su određene Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga i Odlukom Agencije, koje korisnik može sam da odabere u slučaju da su povoljnije za njega. Prelazak sa regulisanih cijena na alternativne cijene roming usluga obavlja se u toku jednog radnog dana i besplatan je za korisnika", zaključuje se u saopštenju.