Upućen dopis Ujedinjenim nacijama zbog progona Crkve u Crnoj Gori

Direktor udruženja Saradnja za budućnost-Crna Gora-Srbija-Republika Srpska, Vladislav Bojović uputio je dopis specijalnom izvjestiocu UN za slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja Ahmedu Šahidu

35024 pregleda 133 reakcija 93 komentar(a)
Vladislav Bojović, Foto: Privatna arhiva
Vladislav Bojović, Foto: Privatna arhiva

Direktor udruženja Saradnja za budućnost-Crna Gora-Srbija-Republika Srpska, Vladislav Bojović uputio je dopis specijalnom izvjestiocu UN za slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja Ahmedu Šahidu (UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief – EN), u kojem ga upoznaje sa ambijentom drastične ugroženosti vjerskih sloboda u Crnoj Gori i progonom jedine kanonske SPC koji sprovodi aktuelna vlast.

Objavljujemo skraćenu verziju dopisa. Kompletan tekst možete pročitati OVDJE.

Vaša ekselencijo,

Podstaknuti Vašim pozivom upućenim, između ostalog, i organizacijama civilnog društva, za dostavu priloga za Vaš tematski izvještaj o eliminisanju netolerancije i diskriminacije zasnovane na religiji ili uvjerenju i postizanju održivog cilja razvoja 16, slobodni smo da Vas upoznamo sa drastičnim vidovima netolerancije i diskriminacije u zakonodavstvu i praksi u Crnoj Gori, kao i sa efektima takve diskriminacije.

Razvoj događaja u Crnoj Gori, od donošenja novog Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, zbog diskriminatornih efekata tog zakona, prakse izrazite netolerancije koje vlasti Crne Gore iskazuju prema eparhijama Srpske pravoslavne crkve u toj državi i potencijalne eskalacije krize, zavrjeđuje Vašu posebnu pažnju i brigu, kao i da predstavlja negativan primjer na koji bi se trebalo osvrnuti u Vašem izvještaju na 75. zasijedanju Generalne skupštine UN.

Od sticanja nezavisnosti Crna Gora je zaključila Temeljni ugovor sa Svetom stolicom koji ima karakter međunarodnog ugovora, kao i ugovore o uređenju odnosa od zajedničkog interesa koje je Vlada CG potpisala sa Islamskom zajednicom i Jevrejskom zajednicom. Tim sporazumima je navedenim crkvama i vjerskim zajednicama i njihovim organizacionim jedinicama zajamčen pravni kontinuitet i vlasništvo nad imovinom. Sa eparhijama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i pored njihove načelne spremnosti i želje da se na jednoobrazan i suštinski istovjetan način kao što je to učinjeno u slučaju drugih crkava i vjerskih zajednica regulišu pitanja od zajedničkog interesa, Vlada CG nije zaključila odgovarajući sporazuм.

Vlasti Crne Gore su javnosti predočile državni projekat stvaranja nove i posebne pravoslavne crkve u Crnoj Gori! Takvo državno miješanje u autonomni položaj crkava i vjerskih zajednica nedopustivo je sa stanovišta svih međunarodnih standarda ljudskih prava i osnovnih sloboda, naročito u državi koja je prema svom Ustavu sekularna i u kojoj postoji odvojenost države i vjerskih organizacija.

U veoma osjetljivoj atmosferi u decembru 2019. usvojen je Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Zakon je eklatantan primjer direktne i indirektne diskriminacije, nedozvoljenog ograničavanja slobode vjeroispovijesti, narušavanja autonomije crkava i vjerskih zajednica, i državnog oduzimanja imovine koji je isključivo usmjeren protiv eparhija SPC u CG.

Na taj način, Zakon direktno protivrječi i stavovima institucije Specijalnog izvjestioca za slobodu vjeroispovijesti UN prema kojima prenošenje imovine crkava i vjerskih zajednica na državu, naročito u kontektu registracije, očigledno nije u skladu sa međunarodnim standardima slobode vjeroispovijesti.

Nakon usvajanja Zakona, širom Crne Gore započeli su masovni protesti u vidu mirnih litija koji su okupili stotine hiljada vjernika koji su zahtijevali stavljanje tog zakona van snage.

Imajući u vidu sve što je izloženo, stojimo na stanovištu da je Crna Gora, nažalost, u svjetskim razmjerama, postala najdrastičniji primjer netolerancije i diskriminacije zasnovane na religiji. Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica koji je usvojen 2019. sročen je na način kojim se omogućava miješanje države u poslove i organizaciju vjerskih subjekata, diskriminacije eparhija SPC u CG, lišavanja njihovog pravnog subjektiviteta i oduzimanja njihove imovine u cilju državnog stvaranja nekakve nove pravoslavne crkvene organizacije…

Zbog toga smatramo da bi skretanje pažnje Generalnoj skupštini UN na sadašnju situaciju u Crnoj Gori kroz Vaš tematski izvještaj moglo da doprinese smirivanju tenzija i afirmaciji dijaloga kroz puno poštovanje slobode vjeroispovijesti. Visoko cijeneći Vaš doprinos zaštiti nesmetanog ostvarivanja slobode vjeroispovijesti i borbi protiv netolerancije i diskriminacije zasnovane na vjeri, ovom prilikom izražavamo spremnost da nastavimo da Vas obavještavamo o daljem razvoju događaja i, po potrebi, da od Vas zahtijevamo dalje akcije koje su u skladu s Vašim mandatom.