online panel diskusija "Dijalog o Tari"

NVO Green Home: Na Tari identifikovano više od 150 lokacija na kojima su prisutni različiti pritisci

"Jedan od najtežih i najsloženijih pritisaka je 6,9 km promjenjenog riječnog toka u dijelu „Jabuka – Mateševo“ koji zahtijeva multidisiplinarni pristup stručnjaka za planiranje revitalizacije ovog dijela vodotoka i značajna ulaganja"

3293 pregleda 26 reakcija 0 komentar(a)
Jedna od lokacija na kojima je prisutan pritisak, Foto: NVO Green Home
Jedna od lokacija na kojima je prisutan pritisak, Foto: NVO Green Home

Tokom online panel diskusije "Dijalog o Tari" predstavljen je „Operativni plan za sprečavanje, smanjenje i uklanjanje pritisaka na vodotoku rijeke Tare u Crnoj Gori“, koji je analizom dobijenih podataka pokazao da je najčešće utvrđeni problem „nekontrolisana eksploatacija riječnih sedimenata“, saopšteno je iz NVO Green Home.

"Dok je najrasprostranjeniji u smislu površine koju zauzima nelegalno deponovanje građevinskog otpada kao i neuređena odlagališta komunalnog otpada", navodi se u saopštenju NVO Green Home.

Dodaju da je plan nastao kao rezultat terenskog monitoringa za identifikaciju vizuelnih pritisaka na vodotoku rijeke Tare, koji je organizovala NVO Green Home u periodu od septembra do oktobra 2019. godine.

Tokom istraživanja mapiran je cjelokupni tok rijeke Tare na teritoriji Crne Gore, pri čemu je identifikovano više od 150 lokacija na kojima u prisutni različiti pritici.

"Jedan od najtežih i najsloženijih pritisaka je 6,9 km promjenjenog riječnog toka u dijelu „Jabuka – Mateševo“ koji zahtijeva multidisiplinarni pristup stručnjaka za planiranje revitalizacije ovog dijela vodotoka i značajna ulaganja", navodi se u saopštenju NVO Green home.

Oni su dodali da su događaju prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Uprave za inspekcijeske poslove, Saveza sportskih ribolovnih organizacija Crne Gore, Opštine Kolašin, Opštine Mojkovac, kancelarije za UNESCO, Nacionalnih parkova Crne Gore i predstavici ribolovnih organizacija.

"Cilj događaja bio je razmatranja modela saradnje između lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i upravljača vodama na nacionalnom nivou, o pitanjima vezanim za sprječavanje, smanjenje i uklanjanje hidromorfoloških pritisaka na rijeci Tari, kao i predstavljanje rezultata projekta “Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare", navodi se u saopštenju NVO Green Home. 

Nakon događaja, u saradnji sa Opštinom Kolašin ukolonjena je deponija građevinskog otpada sa u naselju Bakovići.