Nastavljaju se čudni odnosi Opštine i građevinske firme GKM iz Podgorice

Opština Tivat odustala od palaca, pa građevinskoj firmi dala tri nova posla

Tako je lokalna uprava 30. juna potpisala ugovor sa GKM-om za izvođenje radova na uređenju terena oko bućarskog igrališta vrijedan 12.999 eura sa PDV-om. Prethodno je lokalna uprava Tivta 2. juna sa istim izvođačem potpisala još dva ugovora - prvi vrijednosti 27.646 eura sa PDV-om za izvođenje radova na rekonstrukciji atmosferske kanalizacije, odnosno radova na betoniranju pristupnih puteva, vrijednosti 26.994 eura sa PDV-om.

8348 pregleda 1 komentar(a)
Palac kapetana Ivovića u Donjoj Lastvi, Foto: Radio Tivat
Palac kapetana Ivovića u Donjoj Lastvi, Foto: Radio Tivat

Opština Tivat je u proteklih manje od mjesec dana građevinskoj kompaniji GKM iz Podgorice dodijelila čak tri posla na lokalnoj komunalnoj infrastrukturi, a za koje je izvođač određen po sistemu dostavljanja ponuda za javne nabavke manje vrijednosti.

Tako je lokalna uprava 30. juna potpisala ugovor sa GKM-om za izvođenje radova na uređenju terena oko bućarskog igrališta vrijedan 12.999 eura sa PDV-om. Prethodno je lokalna uprava Tivta 2. juna sa istim izvođačem potpisala još dva ugovora - prvi vrijednosti 27.646 eura sa PDV-om za izvođenje radova na rekonstrukciji atmosferske kanalizacije, odnosno radova na betoniranju pristupnih puteva, vrijednosti 26.994 eura sa PDV-om.

Procijenjene vrijednosti te tri javne nabavke koje je na kraju dobio GKM bile su 13.000, 28.000 i 27.000 eura, što navodi na zaključak da inženjeri u Sekretarijatu za investicije, urešenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat vrlo dobro rade svoj posao u procjeni troškova određenog ulaganja u komunalnu infrastrukturu, ili da možda u tome imaju malu “prethodnu pomoć“ od izvođača kojem na kraju pripadne posao.

Naime, nešto slično se već, kada su u pitanju poslovni odnosi Opštine i kompanije GKM u pitanju, dogodilo početkom godine kada je Opština raspisala tender za radove na rekonstrukciji objekta starog palaca kapetana Ivovića u Donjoj Lastvi.

Procijenjena vrijednost tog tendera bila je 81.000 eura sa PDV-om, a posao je dobio GKM koji je za te radove tražio 80.960 eura sa PDV-om. Prema specifikaciji radova na ovom tenderu, bilo je predviđeno da se stara zgrada palaca detaljno očisti od šikare i rastinje u koje je zarasla, konstruktivno snanira izradom tzv. mrtve i međusparatne armirano-betonske ploče i novog krovnog vijenca, te napravi novi krov na objektu i postavi nova stolarija, srede i ofarbaju unutrašnji zidovi i plafoni, te uredi i opremi mokri čvor unutar zgrade.

Zanimljivo je da naručilac posla - tadašnja Direkcija za investicije i razvoj Opštine Tivat, tenderom uopšte nije predvidjela bilo kakve elektroinstalacione radove u zgradi koju namjerava generalno sanirati.

Međutim, Opština je nakon samo nekoliko dana od njihovog početka, morala da zaustavi radove na rekonstrukciji i obnovi vrijednog starog zdanja u Donjoj Lastvi, jer za njih nije dobila konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Cijeli događaj je dobio još veću dimenziju skandala kada se ispostavilo da je Opština posao na palacu u Donjoj Lastvi, osim što za njega nije dobila konzervatorske uslove, počela čak i bez izrađenog glavnog projekta, samo na osnovu predmjera radova. Taj predmjer radova je izradio Goran Pešić, osnivač i izvršni direktor GKM koji je kasnije dobilo tender Opštine za obavljanje samih radova na ovom objektu. Nakon što je sve ovo izbilo u javnost, Opština Tivat i GKM su 20. maja potpisali sporazum o raskidu ugovora o izvođenju radova na palacu u kome stoji da se on raskida jer se ispostavilo da je potrebno “izraditi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova rekonstrukcije palaca u skladu sa konzervatorskim uslovima“.

U sporazumu koji su potpisali gradonačelnik Tivta Siniša Kusovac i direktor GKM-a Goran Pešić stoji i da su Opština i ta firma saglasne da na osnovu raskinutog ugovora “nemaju potraživanja jedna prema drugoj“.

To je pomalo čudno, pošto je GKM za nekoliko dana radova na palacu odradio prilično poslova, počev od uklanjanja krova i međuspratne konstrukcije sa stare kamene zgrade površine oko 300 kvadrata i još ponešto što sigurno nije bilo besplatno. Mjesec dana nakon raskida tog aranžmana, GKM je od Opštine Tivat dobio tri nova posla na lokalnoj infrasrukturi ukupne vrijednosti skoro 68 hiljada eura na osnovu svojih ponuda koje su bile tek koji euro manje od procijenjene vrijednosti tih javnih nabavki.

Preporučujemo za Vas