obaveze prema građevinskoj kompaniji „Ludwig Pfeiffer“

Opština Tivat platiće Njemcima odštetu od 830 hiljada eura

Opština Tivat je 24. juna iz budžeta isplatila 150.000 eura na osnovu “troškova po odluci DAB-a u slučaju Pfeiffer i kamata“. DAB je, u stvari, interna Komisija za rješavanje sporova, predviđena originalnim ugovorom o gradnji

4649 pregleda 4 komentar(a)
Zgrada Opštine Tivat u centru, Foto: Szs Tivat
Zgrada Opštine Tivat u centru, Foto: Szs Tivat

Opština Tivat krajem prošlog mjeseca platila je prvu od dogovorene četiri rate kojima će izmiriti svoje obaveze u vansudskom poravnanju prema njemačkoj građevinskoj kompaniji „Ludwig Pfeiffer“ sa kojom se lokalna uprava sporila oko kašnjenja i kvaliteta radova na drugoj fazi izgradnje kanalizacionog sistema Tivta.

Kako piše u analitičkim karticama budžeta Opštine koje su se opet počele objavljivati na sajtu lokalne uprave zbog zakonske obaveze transparentnog trošenja novca iz gradske kase tokom predizborne kampanje za lokalne izbore koji treba da budu održani 30. avgusta, Opština Tivat je 24. juna iz budžeta isplatila 150.000 eura na osnovu “troškova po odluci DAB-a u slučaju Pfeiffer i kamata“. DAB je, u stvari, interna Komisija za rješavanje sporova, predviđena originalnim ugovorom o gradnji.

U dokumentu se navodi i da je ukupna obaveza lokalne uprave Tivta prema Njemcima po tom osnovu čak 830 hiljada eura.

Inače, administracija gradonačelnika Tivta Siniše Kusovca (DPS) je kada je radila nacrt budžeta Opštine za ovu godinu, očekivala da će imati troškove po osnovu spora sa „Ludwig Pfeifferom“, ali su oni u nacrtu budžeta baratali sa osjetno manjom cifrom od oko 600 hiljada eura.

Ova njemačka kompanija je bila izvođač radova na unapređenju vodovodne i kanalizacione mreže Tivta vrijednih ukupno 9,5 miliona eura, a koji su izvedeni od decembra 2011. do decembra 2014. godine. Oni su obuhvatali izgradnju 17,6 kilometara kanalizacione mreže, 14,6 kilometara vodovodne, kao i šest većih i šest manjih pumpnih stanica. Radovi su finansirani sa 3,96 miliona eura budžetskih sredstava Opštine Tivat, 5,38 miliona eura kredita i 156.000 eura donacije njemačke banke KfW, a implementirala ih je i vodila agencija Vodacom iz Tivta.

Zbog kašnjenja radova u odnosu na ugovorenu dinamiku i primjedbi na kvalitet odrađenih poskova, Opština kao investitor i „Lufdwig Pfeiffer“ kao izvođač ušli su u sporove a lokalna uprava Tivta još od avgusta prošle godine obijala je da plati posljednju, tzv. Situaciju 20, koju su joj dostavili njemački graditelji i nadzorni organ u sklopu završnog obračuna cijelog posla. Uprkos stalnim upozoravanjima od Vodacoma da je potrebno što hitnije donijeti odluku u vezi sa nalazom nadzornog organa i komisije za rješavanje sporova, lokalna uprava Tivta na to nije odgovarala sve do proljeća ove godine i dopustila je da uz ostale troškove za koje su se usaglasili da ih moraju platiti Njemcima, sada moraju da izmire i više desetina hiljada eura na ime kamate za neplaćene račune.

Opština Tivat i „Ludwig Pfeiffer“ su 18. maja potpisali „Sporazum o plaćanju prema odluci DAB-a” (Odluka komisije za rješavanje sporova). U sporazumu je navedeno da će investitor isplatiti iznos definisan odlukom DAB-a, zajedno sa kamatama u četiri rate, zaključno sa 30. avgustom 2020. Zbog neizmirivanja računa, izvođač je fakturisao kamatu na iznos od 34.475 eura, zaključno sa 30. 4. 2020. godine. Opština je tada platila i spornu Situaciju 20 koju je prethodno, više od osam mjeseci, odbijala da izmiri.

“Ludwig Pfeiffer” je Opštini krajem aprila zaprijetio internacionalizacijom ovog problema, odnosno pokretanjem arbitraže pred Međunarodnom trgovinskom komorom pri čemu bi samo troškovi te arbitraže koje bi u potpunosti morala da snosi Opština Tivat kao investitor, bili čak 343 hiljade eura