grbović odlučio da ove godine ne raspiše javni poziv za raspodjelu srestava

NVO sektor iz Nikšića bez sredstava koje lokalna uprava odvaja za civilni sektor

“Dobili smo odgovor da se sredstva od 40.000 eura, koliko je bilo ove godine predviđeno za ovu namjenu, moraju preusmjeriti u druge svrhe i da za NVO sektor u Nikšiću ove godine nema novca. Smatramo da je na ovaj način direktno ugrožena egzistencija zaposlenih u NVO sektoru, njihovih porodica i ciljnih grupa i ugroženih kategorija o kojima NVO sektor u Nkšiću brine”, kazali su Žugić i Mijušković

5591 pregleda 22 reakcija 3 komentar(a)
NVO NK, Foto: Privatna arhiva
NVO NK, Foto: Privatna arhiva

Predstavnici organizacija civilnog društva u Savjetu za saradnju NVO i lokalne uprave Nikšić, Miluša – Cica Žugić i Radoje Mijušković, obratili su se javnosti povodom odluke predsjednika Opštine Nikšić, Veselina Grbovića, da se ove godine ne raspiše Javni poziv za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u Nikšiću.

Njih dvoje su podsjetili da je na sajtu Opštine 24.mata objavljena informacija da neće biti raspisan konkurs za raspodjelu sredstava jer realizacija većine projekata podrazumijeva javna okupljanja i da se bez istih projekti ne mogu realizovati, kao i da je na njihovu inicijativu održana sjednica Savjeta za saradnju NVO i lokalne uprave na kojoj su obrazložili zbog čega smatraju da je ne samo moguće realizovati projekte, već i neophodno raspisati poziv po što hitnijoj proceduri.

“Dobili smo odgovor da se sredstva od 40.000 eura, koliko je bilo ove godine predviđeno za ovu namjenu, moraju preusmjeriti u druge svrhe i da za NVO sektor u Nikšiću ove godine nema novca. Smatramo da je na ovaj način direktno ugrožena egzistencija zaposlenih u NVO sektoru, njihovih porodica i ciljnih grupa i ugroženih kategorija o kojima NVO sektor u Nkšiću brine”, kazali su Žugić i Mijušković.

Žugić iz Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, kazala je da u Savjetu imaju dobru komunikaciju sa članovima koji su predstavnici lokalne vlasti, ali da se odluke donose na višem nivou, ne uvažavajući stavove, preporuke i zaključke koje donosi Savjet.

"Saradnja sa članovima Savjeta koji su predstavnici lokalne uprave je od samog početka solidna. Mi smo imali zajednički stav da se mimo sporne odluke zatraži raspisivanje konkursa za NVO, da se formira Komisija za raspodjelu sredstava za projekte NVO Nikšić iz budžeta opštine. U Savjetu zastupamo nevladine organizacije iz Nikšića, koje smatraju da ne smije uvijek prvi na udaru kad se kreše budžet biti civilni sektor. Ove organizacije zastupaju ugrožene socijalne grupe, koje su u situaciji pandemije COVID 19 bile dodatno ugrožene”, kazala je Žugić i dodala da je obavještenje o neraspodjeli sredstava za ovu godinu objavljeno na sajtu Opštine čim je pandemija počela, bez konsultacije sa Savjetom, pa se postavlja pitanje, “koja je svrha postojanja Savjeta za saradnju NVO i lokalne uprave".

Radoje Mijušković, koji predstavlja “Alfa centar”, kazao je da nijesu pandemija korona irusa i mjere NKT- a razlozi zbog kojeg nije formirana komisija kojoj je mandat istekao 27. decembra godine, što Konkurs za raspodjelu sredstava nije raspisan u prvom kvartalu kad je trebao da bude raspisan, ali da jesu izgovori.

“Još manje je razlog neraspisivanja Konkursa izjava da se ne može napraviti dobar projekat koji traje mjesec, dva ili tri”, kazao je Mijušković.

Kako je istakao, mogli su izgovore da traže ministarstva, ambasade, UNDP, Evropska komisija, ASB i ostale ozbiljne nacionalne i svjetske organizacije i institucije, ali su umjesto toga tražile načine da pomognu tokom pandemije pa su po ubrzanim procedurama i mimo standardnih protokola i poziva reagovale i raspisivale čak i nove grantove koji su po skraćenoj proceduri, ali ne i mimo utvrđenih kriterijuma, podijeljeni.

“Reakcija lokalne uprave u Nikšiću, u ovoj situaciji na žalost, bila je neažurnost i potpuno nerazumijevanje situacije u kojoj se našao NVO sektor, koji ni ekonomskim mjerama Vlade nije obuhvaćen upravo zbog postojanja redovnih konkursa državnih institucija na koje može da računa svake godine. Uz ukidanje i ovih redovnih izvora finansiranja egzistencija zaposlenih, njihovih porodica i ciljnih grupa o kojima se brinu dodatno je ugrožena”, naglasio je Mijušković.

Na konferenciju za novinare bili su pozvani i članovi Savjeta koji su predstavnici lokalne vlasti, ali se nijesu odazvali pozivu.