gradiće je u centru podgorice

Tužilaštvu šestospratnica, ali još ne znaju kad

Nije precizirano do kada je rok za izgradnju zgrade u centru Podgorice s podzemnom garažom, gdje je planirano da se smjeste Vrhovno državno tužilaštvo, Specijalno tužilaštvo, Više državno tužilaštvo i Osnovno državno tužilaštvo, kao i Sekretarijat Tužilačkog savjeta

8845 pregleda 1 komentar(a)
Kažu da rade u neadekvatnim uslovima: Zgrada tužilaštva, Foto: Boris Pejović
Kažu da rade u neadekvatnim uslovima: Zgrada tužilaštva, Foto: Boris Pejović

Nova, savremena zgrada, koja bi trebalo da riješi decenijski problem Državnog tužilaštva, gradiće se u parku pored Zdravstvenog centra bezbjednosnih snaga, u Ulici Vaka Đurovića u strogom centru Podgorice.

U šestospratnicu s podzemnom garažom planirano je da se smjeste Vrhovno državno tužilaštvo, Specijalno tužilaštvo, Više državno tužilaštvo i Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, kao i Sekretarijat Tužilačkog savjeta...

Do sada je završen projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije zgrade, čime bi trebalo da se riješi problem s prostornim kapacitetom za potrebe tužilaštva, ali se za sada precizno ne zna kada bi trebalo da se krene s gradnjom.

“Izgradnja objekta za potrebe Državnog tužilaštva planirana je na urbanističkoj parceli broj 5 (katastarskim parcelama broj: 2221/2 i broj: 2215/1), zona B u zahvatu DUP-a ‘Nova Varoš 2’ - Izmjene i dopune u Podgorici. Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije novoplaniranog objekta za potrebe Državnog tužilaštva u Podgorici je završen. DUP-om ‘Nova Varoš 2’ planirana spratnost objekta je prizemlje i šest nadzemnih etaža. Objekat će u potpunosti obezbijediti nedostajuće prostorne kapacitete za potrebe budućih korisnika - Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, Više državno tužilaštvo u Podgorici, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici i Tužilački savjet - Sekretarijat”, piše u odgovoru savjetnice Ministarstva pravde Aleksandre Rakočević.

Uskoro se očekuje da se raspiše i javno nadmetanje za izbor projektanta.

“Nakon što bude završena izrada i revizija projektne dokumentacije biće raspisano javno nadmetanje za izvođenje radova i nakon toga se očekuje da se otpočne s izgradnjom objekta”, odgovorila je Rakočević.

Tužilaštva u Podorici u kojima se odradi najveći broj predmeta i istraga u Crnoj Gori - godinama kubure s manjkom kancelarija za tužioce i savjetnike, ali i adekvatnim prostorijama za zadržavanje, privođenje, ali i audio-vizuelno snimanje pritvorenika...

Decenijama Vrhovno državno tužilaštvo, u svojim godišnjim izvještajima o radu, dramatično ukazuje da je poslovni prostor u kojem rade neadekvatan i da ozbiljno limitira učinke u njihovom radu.

Skupština je još sredinom 2015. godine, prije više od pet godina, podržala potrebu da se u najkraćem roku riješe prostorni i svi drugi uslovi za optimalan rad Državnog tužilaštva, što je bila i najava v.d. Vrhovnog državnog tužilaštva Ivice Stankovića i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, još na početku njihovih mandata.

Zbog manjka prostora u Podgorici čak po dva tužioca duže skučenu kacelariju, zbog čega imaju problem u radu jer su primorani da se dogovaraju kojim danima mogu da obavljaju saslušanja kako ne bi smetali drugom kolegi.

Državno tužilaštvo u Podgorici, smješteno je na dvije lokacije, u centru i dijelu grada Preko Morače, ali osim prostornih nezadovoljavajućih kriterijuma, sada nijesu ispunjeni ni bezbjednosni standardi, koji se po evropskim propisima smatraju obaveznim.

Ključne mane sadašnjih zgrada su te što nemaju prostorije za zadržavanje pritvorenika, zbog čega im godinama Uprava policije ustupa svoje “betonjerke”, ali taj način rada utiče na bezbjednost tokom privođenja okrivljenih na saslušanja.

U zgradama tužilaštva u Podgorici ne postoji prostor za arhivu, kao ni za smještaj oduzetih predmeta.

Značajan problem predstavlja odlaganje dokaznog materijala, jer droge, posebno marihuana, zbog svojih specifičnih svojstava i karakterističnog mirisa u nezadovoljavajućim uslovima ugrožavaju zdravlje zaposlenih.

Izgradnja novog objekta Državnog tužilaštva, u kojem je predviđeno da budu sva četiri tužilaštva, prema ranijim procjenama koštaće oko osam miliona eura i taj posao spada, navodno, u prioritetne infrastrukturne projekte Vlade.

Preporučujemo za Vas