Matični i broj lične karte ministra Radunovića svima na uvid

Iz AZLP nisu odgovorili na to da li će se baviti ovim propustom

25977 pregleda 22 reakcija 5 komentar(a)
Radunović, Foto: Savo Prelević
Radunović, Foto: Savo Prelević

Svi koje je interesovao nedavni Predlog ugovora Vlade i Prijestonice Cetinje, mogli su danima da vide i jedinstveni matični broj (JMBG), broj lične karte, ali i gdje stanuje ministar finansija Darko Radunović, jer je Vlada propustila da iz tog okumenta ukloni njegove lične podatke.

Nakon što su “Vijesti” na više nadležnih adresa uputile pitanja, propust suprotan Zakonu o zaštiti podataka ličnosti je juče ispravljen.

Lični podaci ministra finansija bili u spornom dokumentu
Lični podaci ministra finansija bili u spornom dokumentufoto: Vlada/screenshot

Na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, Vlada je u bez održavanja sjednice u četvrtak usvojila predlog da se Prijestonici ustupi na privremeno upravljanje i korišćenje zgrada Osnovne škole “Lovćenski partizanski odred” na Njegušima.

Prijestonica namjerava da u ovoj zgradi uspostavi ambulantu, vatrogasnu jedinicu i prostorije za Mjesnu zajednicu Njeguši.

Materijal sa sjednice postavljen je dan poslije održavanja sjednice.

Dokument za Njeguše čini obrazloženje predloga na prvoj, a zatim na tri stranice tekst ugovora ministar finansija sa gradonačelnikom Cetinja Aleksandrom Kašćelanom.

U tekstu ugovora nisu postavljeni lični podaci gradonačelnika, ali jesu ministra finansija, vidi se iz dokumenta koji je sa sajta Vlade sačuvao novinar “Vijesti”.

Vlada je juče iz dokumenta izbacila ime oca ministra, mjesto rođenja, mjesto stanovanja, matični broj, broj lične karte, ko ju je izdao, kada i koliki je rok važenja.

Iz Vlade juče nisu odgovorili “Vijestima” ko je odgovoran za ovaj propust i šta će biti preduzeto da odgovorno lice bude sankcionisano zbog postavljanja nečijih ličnih podataka.

Ni sam Radunović nije od petka popodne odgovorio na pitanja kako komentariše ovaj propust i da li će se žaliti zbog njega.

Odgovor nije stigao ni od Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), a na čiju adresu su upućena pitanja da li će se po službenoj dužnosti baviti ovim slučajem i kako komentariše potez Vlade i odgovornih lica u njoj.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti propisuje da se podaci moraju obrađivati na pošten i zakonit način, ne u većem obimu nego što je potrebno, niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom.

Zakon propisuje i da se obrada ličnih podataka može vršiti po prethodno dobijenoj saglasnosti lica čiji se lični podaci obrađuju. Podaci koji su bili u ugovoru, spadaju u grupu ličnih podataka.

Zaprijećene kazne zbog kršenja Zakona su od 500 do 20.000 eura.

Agencija vrši nadzor u skladu sa Zakonom preko zaposlenih lica u tom organu, koja su ovlašćena za obavljanje poslova nadzora. Zakonom je propisano da se postupak nadzora pokreće i vodi po službenoj dužnosti.

Našli mjesto za ambulantu i vatrogasnu jedinicu na Njegušima

Prijestonica Cetinje će moći da koristi zgradu nekadašnje škole „LPO“ na Njegušima bez naknade najmanje pet godina.

U zahtjevu Ministarstvu finansija, Prijestonica je, kako se navodi, pored projekata koji su već započeti na Njegušima kao priorirtet prepoznala da oni dobiju ambulantu, vatrogasnu jedinicu i prostorije za mjesnu zajednicu.

„Te da je iz tog razloga objekat nekadašnje škole ‘LPO’, koji se nalazi na samom rubu mjesnog trga, čija je rekonstrukcija u toku, prepoznat kao najadekvatnije rješenje“, navodi se u Predlogu za ustupanje.

Ministarstvo se potom obratilo za mišljenje Ministarstvu prosvjete, koje ih je obavijestilo da Školski odbor „LPO“ smatra da je od interesa da se predmetni prostor renovira i da su saglasni da se ustupi na korišćenje Prijestonici.

„Uz napomenu da se jedna prostorija objekta obezbijedi za eventualno izvođenje nastave, ukoliko se u narednom periodu javni potreba za otvaranjem ovog područnog odjeljenja“, navodi se u dokumentu.

Površina objekta je 260 metara kvadratnih.

Istekom roka korišćenje se produžava za isti period, ukoliko nijedna od ugovorenih strana, najmanje mjesec prije isteka roka korišćenja, pisano ne obavijesti drugu ugovorenu stranu da odustaje od produženja ugovora ili zatraži promjenu u sljedećem periodu trajanja korišćenja.

Bonus video: