i kada posjeduju potrebna znanja i vještine

Poslodavci se radije odlučuju da uplate zakonom predviđena sredstva umjesto da zaposle OSI

„Zaposlenjem do veće inkluzije OSI u društvu“, dobila priliku da, zajedno sa Martom Aleksić, i nakon okončanja projekta, narednih devet mjeseci radi u pomenutom Udruženju i pokaže koliko može i zna

7036 pregleda 23 reakcija 2 komentar(a)
Učesnice projekta, Foto: Svetlana Mandić
Učesnice projekta, Foto: Svetlana Mandić

Poslodavci se radije odlučuju da uplate zakonom predviđena sredstva umjesto da zaposle osobe sa invaliditetom (OSI), iako oni, u većini slučajeva, posjeduju sve potrebne vještine i znanje za obavljanje određenih poslova. Nikšićanka Jasna Marković je, zahvaljujući projektu Udruženja mladih sa hendikepom Nikšić.

„Zaposlenjem do veće inkluzije OSI u društvu“, dobila priliku da, zajedno sa Martom Aleksić, i nakon okončanja projekta, narednih devet mjeseci radi u pomenutom Udruženju i pokaže koliko može i zna. Prethodno su njih dvije i još četiri djevojke prošle obuku koju je pomenuto Udruženje organizovalo, a zatim su njih četiri šest mjeseci  bile radno angažovane.

„Obuka je bila raznolika i rekla bih da smo obučene za malo širi krug rada, a ne samo u NVO sektoru. Osnovni cilj je bio da se uključe osobe sa invaliditetom i da se zaposle, ali takođe i da se probudi svijest građana koliko je teško da OSI nađu posao i da se stavi akcenat na cjelokupan problem. Obuka je bila temeljna, kako predavača tako i nas koje smo bile predane i stekle smo lijepo iskustvo. Preporučila bih svima da ne odbijaju ni jedan ovakav projekat a osobama sa invaliditetom da učestvuju u njima jer pružaju velike mogućnosti“, poručila je Jasna koja je studentkinja treće godine Pravnog fakulteta.

Nenad Mijušković, izvršni direktor Udruženja i koordinator projekta, kazao je da su projekat realizovali u saradnji sa NVO „Geo-eko Montenegro“, da je isti trajao 12 mjeseci i da je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Vrijednost budžeta je oko 50.000 eura.

Prema njegovim riječima u Crnoj Gori lica s invaliditetom se suočavaju sa brojnim problemima u svakodnevnom funkcionisanju, a naročito kada je u pitanju ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje.

„Iako postoje brojni pravni propisi kojima se definišu povoljni uslovi za ostvarivanje prava u ovoj oblasti, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na dan 25.04.2019 godine nalazilo se 9.814 lica s invaliditetom. Razlog tome je taj što poslodavci nerijetko stigmatizuju pripadnike ove populacije i ne pokazuju interesovanje da ih zaposle, zbog brojnih predrasuda i uvriježenog mišljenja da OSI ne posjeduju potrebne vještine i sposobnosti koje su neophodne za obavljanje radnih zadataka, te se u najvećoj mjeri odlučuju da plaćaju poseban doprinos u Fond za profesionalnu rehabilitaciju, nego da zapošljavaju lica s invaliditetom“, kazao je Mijušković.

Kako je istakao, nameće se zaključak da je motivacija privrede i biznis sektora za korišćenje beneficija za zapošljavanje lica sa invaliditetom na niskom nivou. Kroz projekat koji su realizovali obučili su šest lica sa invaliditetom za rad na određenim pozicijama u NVO sektoru, obezbijedili neophodnu opremu i materijal za rad na novootvorenim radnim mjestima, a sve u cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla.

Njih šest prošle su obuke za vođenje administrativnih i računovodstvenih poslova, pisanje projekata i za rad u IT i PR sektoru. Od šest učesnica projekta, nakon tromjesečne obuke, njih četiri su nastavile rad u NVO sektoru na novootvorenim radnim mjestima.

Zbog novonastale situacije izazvane epidemijom koronavirusa, dio aktivnosti su obavljale od kuće, da bi se nakon prvog talasa i preporuke NKT-a da se nastavi sa normalnim obavljanjem radnih aktivnosti, vratile u kancelariju i nastavile sa radom.

„Učesnice su pokazale visok nivo zaintresovanosti da uče i motivacije da napreduju, da koriste znanje sa obuka koje su prošle i time svakodnevno doprinose kvalitetu rada Udruženja“, kazao je Mijušković i zahvalio se Zavodu za zapošljavanje Crne Gore na finansijskoj i savjetodavnoj podršci, sa nadom da će se uspješna saradnja nastaviti.

Goran Damjanović, izvršni direktor NVO „Geo- Eko Montenegro“, kazao je da sa Udruženjem mladih sa hendikepom Nikšić već godinama uspješno sarađuju i da im je drago što su bili dio pomenutog projekta.

„Svi znamo koji je ovo problem u društvu i volio bih ubuduće da se OSI ne zapošljavaju preko projekata, već bi to trebalo da bude jedan dugotrajni program države i javnih institucija. Nadam se da će u budućnosti biti nekih kvalitetnih programa i projekata za zapošljavanje tih istih lica u državnim institucijama, da ne bude, kao svake godine, da se poslodavci više opredjeljuju za uplaćivanje određenih sredstava za zapošljavanje istih, nego da ta lica zaposle“, kazao je Damjanović i dodao da su tokom trajanja projekta pomagali u procesu realizacije obuka.

Podsjetio je da su sa Udruženjem u prethodnom periodu realizovali razne aktivnosti poput upoznavanja osoba sa invaliditetom sa prirodnim ljepotama Crne Gore. Čak su organizovali i prolazak OSI kroz kanjon Nevidio.

Preporučujemo za Vas