"PREBACIVANJE ODGOVORNOSTI"

Ko ukida pravo na naknade OSI?

Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG) tražilo da se hitno preispita postupanje u centrima za socijalni rad i Ministarstvu rada u odnosu na neke od mjera Vlade

14701 pregleda 92 reakcija 11 komentar(a)
UMHCG: Pojedinci ili službe u centrima za socijalni rad i Ministarstvu rada ne rade svoj posao, Foto: Shutterstock
UMHCG: Pojedinci ili službe u centrima za socijalni rad i Ministarstvu rada ne rade svoj posao, Foto: Shutterstock

Sa donošenjem mjera i naredbi u cilju sprečavanja širenja novog koronavirusa, osobe sa invaliditetom uskraćene su za neka od prava iz domena socijalne politike - za skoro 3.000 korisnika je ukinuto ili obustavljeno pravo na dodatak za njegu i pomoć, nije im priznato pravo na povlastice na putovanja...

Problem je, tvrde iz Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG), nastao jer pojedinci ili službe u centrima za socijalni rad i Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSS), ne rade svoj posao. Na pitanje o rješenju problema, u centrima za socijalni rad i resoru Kemala Purišića, kako su kazali, prebacuju loptu jedni drugima.

Zbog toga su iz UMHCG od Nacionalnog tijela za zarazne bolesti (NKT) i predsjednika Milutina Simovića tražili da se hitno preispita postupanje u centrima za socijalni rad i MRSS u odnosu na neke od mjera Vlade u segmentu prava osoba s invaliditetom, sa posebnim naglaskom na socijalnu politiku.

Izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić kazala je “Vijestima” da se toj organizacije tokom posljednjih nekoliko dana javio veliki broj osoba sa invaliditetom, kojima je obustavljana isplata na materijalna davanja, a da prethodno nisu primili i rješenje o prekidu korišćenja prava, ali ni novo kojim se, o isteku ranijih rješenja, to pravo ponovo priznaje.

Podsjeća da je u okviru mjera NKT-a koje su donijete u cilju sprevačanja epidemije, usvojena i mjera o prekidu rada prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija pri centrima za socijalni rad. Vujačić objašnjava da je nadležnost tih komisija davanje nalaza, ocjene i mišljenja u vezi sa ostvarivanjem prava na materijalna davanja iz oblasti socijalne i dječije zaštite i podsjeća da, u skladu sa mjerama NKT, komisije nisu radile od 15. marta do 29. maja, da je potom rad komisija uspostavljen, ali i ponovo prekinut 7. jula na 15 dana, kao i da je taj rok produžen do kraja mjeseca. Ukazuje i da centri za socijalni rad upravo na osnovu rada komisija, donose rješenja o nekom od prava koje je ostvareno.

Marina Vujačić
Marina Vujačićfoto: Savo Prelević

“Kako se neka od prava, posebno pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica, može priznati na određen vremenski period, odnosno u ograničenom trajanju, to je značajnom broju korisnika, a prema našim saznanjima takvih je preko tri hiljade, taj rok istekao je u toku važenja ove mjere”, kazala je Vujačićeva.

Ona podsjeća i da je Vlada, kako bi zaštitila korinike socijalnih davanja, 15. marta donijela Zaključak i obavezala MRSS da omogući kontinuitet u ostvarivanju prava korisnicima osnovnih materijalnih davanja iz socijalne zaštite - prava na dodatak za njegu i pomoć, ličnu invalidninu, kao i prava na materijalno obezbjeđenje po osnovu nesposobnosti za rad, ukoliko je rok za korišćenje nekog prava istekao u vrijeme trajanja privremenih mjera protiv širenja koronavirusa.

Zatraženo je da se ta prava po automatizmu produže do ponovnog uspostavljanja rada komisije, kada će biti preispitan i nastavak za korišćenje tih prava.

“To znači da isplata naknade po osnovu ovih prava nije smjela biti obustavljena sve do ponovnog uspostavljanja rada komisija, odnosno donošenja novih rješenja kojima se priznaje pravo, ili utvrđuje neosnovanost zahtjeva. Međutim, lošom koordinacijom i nepostupanjem po mjerama, odnosno u skladu sa zaključkom Vlade, korisnici su uskraćeni za naknadu u junu, pri čemu su u većini centara za socijalni rad istakli da Vlada treba da donese novi zaključak, odnosno MRSS nove smjernice, kako bi oni po njima postupali. To je apsolutno netačno, jer je zaključak od 15. marta važeći i nije definisana njegova vremenska ograničenost datumom, već trenutkom uspostavljanja rada komisija”, kazala je Vujačićeva.

Dodaje i da komisije u 14 centara za socijalni rad nisu radile čak ni u periodu od 29. maja do 7. jula, a i tamo gdje jesu, da su se sastajale nedovoljno da mogu da obrade sve zahtjeve i predmete korisnika, zbog čega je veliki broj korisnika, među kojima je, kaže, najveći broj osoba sa invaliditetom, ostao uskraćen i oštećen za socijalna primanja.

“A nekima od njih, to su i jedini prihodi. Posebno je zabrinjavajuće da od prava na dodatak za njegu i pomoć zavisi i ostvarivanje drugih kompezatornih prava po osnovu invalidnosti, kao što su povlastice na putovanje, smanjenje troškova za komunikacije, komunalije, saobraćaj...”, kaže Vujačić.

Za to što su pojedini korisnici uskraćeni za prava, iz UMHCG optužuju pojedince ili službe u MRSS ili centrima za socijalni rad.

“Neko je u MRSS ili centrima za socijalni rad samo trebalo da sa nekoliko klikova riješi ovo pitanje”, kazala je Vujačićeva, dodajući da su NKT i Simovića dopisom upozorili da ovakvi postupci “ne koštaju samo organe koji postupaju na navedeni način, već koštaju sve građane”.

“Jer su eventualni sudski sporovi za konkretne primjere skoro pa unaprijed dobijeni”, poručila je ona.

Preporučujemo za Vas