dup za “Budva centar“ i “Bečići“ mogli bi se ugasiti

Budva: DPS bi sad da ruši kriminalne DUP-ove?

Da je odzvonilo planovima “Budva centar” i “Bečići”, koji su doveli do betoniranja najatraktivnijih djelova i milionskih prihoda građevinske mafije, najavio premijer Marković

17063 pregleda 19 komentar(a)
Betoniranje obale: Budva, Foto: Vuk Lajović
Betoniranje obale: Budva, Foto: Vuk Lajović

Dva najveća korupcionaška planska dokumenta - detaljni urbanistički planovi “Budva centar“ i “Bečići“ koji su doveli do betoniranja najatraktivnijih djelova i milionskih prihoda građevinske mafije, mogao bi staviti van snage onaj ko ih je i usvojio i zdušno branio - DPS, uz pomoć nove odborničke većine.

Da je odzvonilo planovima donesenim u vrijeme kada je Budvom vladao DPS, da se zaključiti iz poruke koju je sa skupštinske govornice izrekao premijer Duško Marković, navodeći da će pribaviti mišljenje lokalne uprave.

“Nova državna strategija u oblasti planiranja prostora biće iskazana kroz izradu i donošenje samo dva državna planska dokumenta koji će strateški odrediti cijelu teritoriju naše države, a njihova izrada uveliko je u toku. To su Prostorni plan Crne Gore i Plan generalne regulacije Crne Gore. U postupku izrade Plana generalne regulacije sagledati i analizirati i planska rješenja DUP-ova ‘Budva - Centar’ i ‘Bečići’, kazao je premijer, ocijenivši da je riječ o, najblaže rečeno, neadekvatnim planskim rješenjima, čija je primjena dovela do problema u prostoru i narušavanja ambijentalnog sklada.

Budva danas
Budva danas

On je najavio mogućnost i stavljanja van snage oba planska dokumenta, na čemu su godinama unazad insistirale odnedavno opozicione partije u Budvi - Demokrate i URA, ali i nezavisni odbornik Stevan Džaković koji je sada dio nove odborničke većine - DPS, SD i Crnogorska.

Marković je pojasnio da zakon nudi mogućnost zabrane građenja, ali i stavljanja van snage planova, ako u proceduri izrade Plana generalne regulacije dođe do očekivane procjene o neophodnosti zaštite prostora obuhvaćenog važećim, neadekvatnim planovima.

“Vlada će uvažavajući zakonska ovlašćenja, ali i uz pribavljanje mišljenja lokalne samouprave i stručnog planerskog tima, osvijetliti sve izazove ovog pitanja i donijeti odluku za dobro ove i budućih generacija Budve“, kazao je on. U tome bi ga mogla preduhitriti nova većina u Budvi, koja bi već na prvom narednom skupštinskom zasjedanju mogla inicirati donošenje odluke o uvođenju moratorijuma, ako i dalje Crnogorska i Džaković insistiraju na stavovima koje su promovisali prethodnih godina o štetnosti planskih dokumenata. Čini se da podrška DPS-a nije sporna nakon premijerovih jasnih stavova.

Moratorijumi uvođeni i ukidani

Da je građevinski biznis uvijek pobjeđivao namjere da se priobalni potez zaštiti od betoniranja, svjedoči i to da su u prethodne tri i po godine uvođeni moratorijumi, ali i ukidani, što je dovodilo do političkih kriza u Budvi.

DUP “Budva centar“, zajedno sa DUP-om “Petrovac“, koalicija Demokrate, DF, URA, SDP, DEMOS i SNP stavila je van snage odmah nakon preuzimanja vlasti 2017. Punih dvije godine u pojasu od Avale do Zavale i uskom dijelu uz plažu u Petrovcu mogli su se graditi isključivo hoteli visoke kategorije. Međutim, nakon ukidanja moratorijuma - uslijedila je ekspanzija gradnje. Drugi pokašaj uvođenja moratorijuma, nakon što je izdato na desetine odobrenje za gradnju stambenih zgrada, vila i apartmanan za tržište, propao je u oktobru prošle godine, što je dovelo i do najveće krize u tada vladajućoj koaliciji - Demokrate, DF, Crnogorska, URA, DEMOS i SDP.

Koalicija se praktično podijelila nakon što je Džaković inicirao zabranu gradnje u Bečićima - na burnoj skupštinskoj sjednici predlog je podržalo još 12 odbornika - osam iz Demokrata, tri iz Crnogorske i jedan iz URA, dok su protiv bili odbornici DPS-a, SD-a, jedan iz DF-a, dok su preostalih četiri odbornika DF i nezavisni Goran Pejović bili uzdržani.

Tada je raskol unutar koalicije odbornik Demokrata i bivši gradonačelnik Dragan Krapović nazvao pobjedom građevinske mafije... Osam mjeseci kasnije, odluku da potpiše inicijative Crnogorske i DPS-a za smjenu gradonačelnika Marka Carevića i šefa parlamenta Krsta Radovića u svojoj prvoj izjavi Džaković je pravdao time da DF i Demokrate primjenjuju kriminalna planska dokumenta.

I dok dva mjeseca traje kriza, a administracija novog gradonačelnika Nikole Divanovića (DPS) vodi bitku za debokladu računa, kratak period do izbora i turbulencije u gradu koriste brojni graditelji - za dobijanje dozvole za gradnju, jer i pored velike krize izazvane pandemijom - građevinski biznis jedini cvjeta.

Oba planska dokumenta nezakonita

Jedan od razloga zbog kojeg bi se oba planska dokumenta stavila van snage je i to što su oba nezakonito donesena i što im je rok važenja istekao prije šest godina.

Budva krajem šezdesetih godina prošlog vijeka
Budva krajem šezdesetih godina prošlog vijeka foto: Facebook.com

“Vijesti” su prošle godine, pozvavši se na dokument koji je “isplivao” iz arhive Opštine, objavile da je mimo zakona usvojen ključni planski dokument - Izmjene i dopune DUP-a “Budva - centar”, koji je odgovoran za urbanistički haos i gradnju solitera i kula na najatraktivnijem dijelu metropole turizma. Obrađivač plana - projektni biro “Del projekt“ iz Budve, još prije devet godina pisano je obavijestio Opštinu Budva i Ministarstvo održivog razvoja da im Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, profesora Miodraga Ralevića kome je povjerena izrada, nije dostavio Nacrt plana na uvid i da “ne znaju da li je urađen u skladu sa Zakonom i programskim zadatkom”.

Uprkos upozorenjima “Del projekta”, Skupština opštine Budva u avgustu 2011. godine donosi izmjene i dopune DUP-a “Budva - centar”, a prethodno zeleno svjetlo daje i resorno Ministarstvo.

Time su omogućene drastične promjene u priobalnom prostoru i Budva je praktično pretvorena u grad kula.

Sve je počelo dolaskom nove gradske DPS vlasti 2005. godine, koja odlučuje da promijeni Budvu. U oktobru 2008. usvaja se kontroverzni DUP “Budva centar”, koji je imao rok važenja pet godina.

Izrada je povjerena Ralevićevom Arhitektonskom fakultetu, koji je ponudio četiri koncepta razvoja Budve - model primorskog grada, model Kompakt grada, model Vrtnog grada i model Grada kula.

Od ponuđenih rješenja, prihvaćen je Grad kula - urađen po modelu turističkih centara Vankuvera i Long biča.

Međutim, nije se dugo čekalo na izmjenu plana, pa Opština Budva samo dvije i po godine kasnije odlučuje da izmijeni i dopune tog DUP-a. Iako je u prvi mah izgledalo da će se izmjene odnositi samo na nekoliko manjih lokacija, u stvarnosti je bilo sasvim drugačije - povećava se spratnost na brojnim parcelama na Slovenskoj plaži, obodima plaže Mogren i izlazi se u susret mještanima, iza kojih je stajao građevinski lobi, da im se na imanjima ucrtaju kompleksi zgrada.

Po želji investitora i za svoj džep

Brojne malverzacije pratirle su izradu planskog dokumenta, a još za vrijeme DPS vlasti funkcioneri te partije javno su govorili da u Budvi postoje ljudi koji uzimaju pare da bi ucrtavali i ispunjavali želje investitorima.

Slično je bilo i sa DUP-om za Bečiće koji je donesen prije deceniju, mimo zakona, ali se tadašnja lokalna DPS vlast i Vlada nijesu obazirali na to, već su izdavali dozvole i uništavali mjesto sa jednom od najljepših plaža na crnogorskoj obali.

Još 2011. godine, urbanistička inspektorka tadašnjeg Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine konstatovala je da DUP “Bečići” nije donesen u skladu sa tadašnjim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, a njen zapisnik su “Vijesti” objavile prošle godine, nakon što je “isplivao” iz arhive Opštine.

Plan je uradio Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, na čelu sa Ralevićem.

Mnogi tvrde da su tim DUP-om Bečići pretvoreni u građevinsko ruglo, a činjenica da njime nije propisana spratnost kao obavezujući već preporučeni parametar, govori da su se gradili soliteri gdje im nije mjesto.

Inspektorka je u zapisniku utvrdila da Arhitektonski fakultet nije mogao da izradi planski dokument, jer nije zaključen ugovor o tome.

Inspektorka konstatuje da uprkos svemu Ministarstvo uređenja prostora krajem decembra 2008. dalo saglasnost na planski dokument.

Skupština opštine Budva, glasovima tadašnje koalicije na čelu sa DPS-om, DUP “Bečići” je usvojila 30. decembra.

Izmjena i dopununama DUP-a “Bečići” planirana je još intenzivnija gradnja - čak 3,3 miliona kvadrata stambeno-poslovnih i hotelskih kapaciteta.

Preporučujemo za Vas