"cilj rasprave da se pribave komentari i primjedbe građana"

Do sredine avgusta javna rasprava za Nacrt koncesionog akta za HE Komarnica

Ministarstvo je pozvalo građane, državne organe, mjesne zajednice, nevladine organizacije, preduzeća i preduzetnike i druge zainteresovane subjekte da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije dostave tom Vladinom resoru na mejl he.komarnica@mek.gov.me

2698 pregleda 22 reakcija 0 komentar(a)
Sa nedavno organizovanog portesta, Foto: Svetlana Mandić
Sa nedavno organizovanog portesta, Foto: Svetlana Mandić

Ministarstvo ekonomije pozvalo je sve zaintereosvane da do 14. avgusta dostave komentare i sugestije na Nacrt koncesionog akta za projekat hidroelektrane (HE) Komarnica.

Ministarstvo je pozvalo građane, državne organe, mjesne zajednice, nevladine organizacije, preduzeća i preduzetnike i druge zainteresovane subjekte da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije dostave tom Vladinom resoru na mejl he.komarnica@mek.gov.me

“Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se nacrt predmetnog koncesionog akata unaprijedio prije nego ga Vlada usvoji”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva.

Područje na kojem se dodjeljuje koncesija za potrebe izgradnje višenamjenske akumulacije za HE Komarnica obuhvata srednji tok rijeke Komarnice sa pritokama.

"Na prostoru buduće hidroakumulacije nema objekata, domaćinstava, niti infrastrukture koja bi bila potopljena njenom izgradnjom", navodi se u Nacrtu koncesionog akta.

Preporučujemo za Vas