NACRT ODLUKE OPŠTINE BUDVA

Legalizacija kvadrata nelegalne gradnje u Budvi od 135 do 290 eura

Naknada za bespravne objekte osnovnog stanovanja može se platiti na 240 mjesečnih rata, a za ostale u 120
502 pregleda 4 komentar(a)
Budva, Foto: Vuk Lajović
Budva, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 01.02.2019. 10:07h

Legalizacija kvadrata nelegalno izgrađenog stambeno-poslovnog prostora u ekslukzivnoj zoni na područuju Budve koštaće 290,9 eura. 

Toliko iznosi naknada predviđena nacrtom odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte Odlukom koja je do 10. februara na javnoj raspravi, predviđene su cijene legalizacije divlje gradnje po građevinskim zonama metropole turizma.

U prvoj zoni, uz samu obalu, legalizacija kvadrata koštala bi 232,72 eura, u drugoj 193,93, u trećoj, na periferiji mjesta duž rivijere, 155,15 eura, a u četvrtoj kojoj pripadaju seoska područja 135,75 eura.

Nacrtom odluke predviđeno je da iznos komunalija uvećava za pet odsto za bespravne objekte za koje se obračunati iznos plaća jednokratno. 

Uvećenje za 20 odsto predviđeno je za bespravne objekte za koje se obračunati iznos naknade plaća u jednakim mjesečnim ratama. 

“Naknada za bespravne objekte osnovnog stanovanja može se platiti u jednakim mjesečnim ratama, najviše u 240 mjesečnih rata, a za ostale bespravne objekte najviše u 120 mjesečnih rata. Jednokratno plaćanje podrazumijeva plaćanje obračunatog iznosa naknade u cjelosti, u roku od sedam dana od dana zaključenja ugovora u kom slučaju vlasnik bespravnog objekta ima pravo na umanjenje za 20 odsto od obračunatog iznosa naknade. Obračunati i ugovoreni iznos naknade se uplaćuje na posebni uplatni račun budžeta Opštine namijenjen prihodima od legalizacije bespravnih objekata“, navodi se u nacru odluke. 

Naknada se obračunava na osnovu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta koji izrađuju licencirane geodetske organizacije i ovjerenog u katastru, i projekta bespravne građevine. 

Procjena je da će Opština Budva od naplate naknade za legalizaciju inkasirati više miliona eura. Tačan broj nelegalno izgrađenih kvadrata od Jaza do Buljarice se ne zna, ali se procjenjuje da ih je više od 50.000.

Garancija neophodna za plaćanje na rate, Opština će pisati i hipoteke

Opština će stavljati hipoteke na divlje objekete, kao garanciju da će vlasnici izmiriti komunalije. 

"Kod plaćanja iznosa naknade u ratama, vlasnik bespravnog objekta je dužan da priloži ili obezbijedi sredstva obezbjeđenja, bankarsku garanciju koja je naplativa 'na prvi poziv' ili hipoteku na objektu za koji je obračunata naknada. U slučaju da vlasnik bespravnog objekta zadocni sa plaćanjem naknade, obračunava se zatezna kamata u skladu sa zakonom. Ako zadocni sa plaćanjem duže od tri mjeseca, smatraće se dospjelim cjelokupni iznos duga, shodno čemu će Opština aktivirati sva ugovorena sredstva obezbjeđenja”.