PODNIJELI INICIJATIVU

CGO: Vlada da sprovede eksternu reviziju UCG

"Ugovorom o finansiranju između Vlade i UCG, a na osnovu Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o budžetu, opredjeljuju se sredstva za UCG. Taj ugovor se odnosi na tri studijske godine, odnosno 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021, koje su obuhvaćene fiskalnim godinama od 2018. do 2021, a UCG dobija opredijeljena sredstva na godišnjem nivou ukoliko ispuni ciljeve koji su postavljeni kao indikatori uspješnosti", kaže se u saopštenju

2290 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Snežana Kaluđerović
Foto: Snežana Kaluđerović

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je Damiru Šehoviću, ministru prosvjete i Milutinu Simoviću, potpredsjedniku Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Inicijativu za sprovođenje eksterne revizije Univerziteta Crne Gore za period od 2018. do 2020.godine, saopštili su oni.

"Ugovorom o finansiranju između Vlade i UCG, a na osnovu Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o budžetu, opredjeljuju se sredstva za UCG. Taj ugovor se odnosi na tri studijske godine, odnosno 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021, koje su obuhvaćene fiskalnim godinama od 2018. do 2021, a UCG dobija opredijeljena sredstva na godišnjem nivou ukoliko ispuni ciljeve koji su postavljeni kao indikatori uspješnosti", kaže se u saopštenju.

Kako pojašnjavaju, ugovor ima četiri aneksa sa indikatorima uspješnosti, ali do danas nema dostupnih podataka kako su mjereni ti indikatori i što su bili izvori verifikacije.

"Za dosadašnji trogodišnji period, iz Budžeta je na račun UCG uplaćeno oko 60 miliona eura, a koliko je nama poznato Vlada do sada nije angažovala nezavisnog eksternog revizora, i posljedično nema ni nezavisne procjene zakonitosti i učinkovitosti potrošnje tih sredstava. Dodatno, Upravni odbor UCG je za 2021.godinu tražio 24.808.026,84 eura, odnosno nešto više od četiri miliona u odnosu na 2020. godinu. Vlada ima svoje predstavnike u Upravnom odboru UCG i čudi što predstavnici Vlade i do sada nijesu pokrenuli pitanja eksterne revizije, a uredno su na sjednicama Upravnog odbora podržavali sve nove zahtjeve za uvećanje budžeta UCG i bili u toku sa internim revizijama na UCG koje ne govore u prilog domaćinskom poslovanju na toj visokoškolskoj ustanovi", kaže se u saopštenju.

Taj Upravni odbor se, kako kažu, oglušio i o urgenciju CGO-a da naloži dostavljanje tražene finansijske dokumentacije u adekvatnom formatu, čime je stao na stranu rektora koji praktikuje netransparentnost u rukovođenju UCG. I pored ograničenja u dokumentaciji koja je bila dostupna za obradu, nedavno predstavljena analiza CGO-a „Finansijska alhemija Univerziteta Crne Gore – uvid u finansiranje UCG od 2015. do 2019.godine“, ukazuje na niz razloga koji bi morali skrenuti pažnju Vladi na potrebu sprovođenja eksterne revizije za čitavo vrijeme dosadašnjeg trajanja Ugovora između Vlade i UCG. CGO je ranije uputio i Inicijativu Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) da izvrši reviziju finansijskog poslovanja UCG jer to nisu učinili čitavu deceniju, a ohrabrila nas je i izjava jednog člana Senata DRI data medijima da će to preporučiti za plan DR.

Pojašnjenja radi, revizija koju bi trebalo da sprovede DRI i ova koju tražimo od Vlade su različite i takve dvije revizije bi bile komplementarne, a i neophodne. Vlada Crne Gore nema niti jedan razlog da odbije ovu inicijativu, pa očekujemo da se ona sprovede u prvom kvartalu 2021. godine, a čime će se mjeriti i stvarna briga Vlade za sredstva iz Budžeta.

Preporučujemo za Vas