Visok stepen zaštite ljudskih prava i sloboda

"Broj djece na hraniteljstvu se povećao za 15 odsto od 2010. do 2016. godine. Najvise se povećao broj djece na nesrodničkom hraniteljstvu – za preko 300 odsto. U Dječjem domu Mladost u Bijeloj u ovom periodu broj djece se smanjio za 42 odsto“
63 pregleda 1 komentar(a)
Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Foto: PR Centar
Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Foto: PR Centar
Ažurirano: 30.01.2018. 17:12h

Crna Gora ima viziju humanog, ekonomski stabilnog i funkcionalnog društva, zasnovanog na principima decentralizacije i participativnog odlučivanja s visokim stepenom zaštite ljudskih prava i sloboda, rekla je državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Vukica Jelić.

Ona je kazala da u takvom društvu, djelovanje svih sistema zaštite i podrške, uključujući i socijalnu i dječju zaštitu, treba da bude zasnovano na potrebama pojedinca.

"Uz ravnopravno učešće državnog, lokalnog, privatnog, civilnog, nevladinog sektora i građana“, rekla je Jelić na konferenciji o izazovima u sprovođenju Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u dijelu obezbijeđivanja standarda socijalnih usluga.

Ona je naglasila da je jačanje međusektorske saradnje u cilju prevencije odvajanja djece od porodica jedna je od ključnih aktivnosti reforme sistema socijalne i dječje zaštite u skladu sa politikom Vlade o deinstitucionalizaciji.

"Broj djece na hraniteljstvu se povećao za 15 odsto od 2010. do 2016. godine. Najvise se povećao broj djece na nesrodničkom hraniteljstvu – za preko 300 odsto. U Dječjem domu Mladost u Bijeloj u ovom periodu broj djece se smanjio za 42 odsto“, rekla je ona.

Uslugu porodičnog smještaja-hraniteljstva koristi oko 390 korisnika. U Dječjem domu Mladost trenutno je smješteno 88 djece.

"Podaci ukazuju da se kontinuirano sprovode aktivnosti na smanjenju broja djece u ustanovi kroz podršku biološkoj porodici i razvoj hraniteljstva kao alternativnog oblika zaštite“, rekla je Jelić.

Prema njenim riječima, osnovano je 13 dnevnih centara, a uslugu dnevnog boravka djece i mladih sa smetnjama i teškoćama koristi oko 185 korisnika.

"Uspostavljeno je šest dnevnih boravaka za stare u Nikšiću, Danilovgradu i Mojkovcu. Ovu uslugu koriste odrasla i stara i lica sa invaliditetom. Osnovana je i Mala grupna zajednica za djecu sa smetnjama u razvoju u Bijelom Polju“, rekla je Jelić.

Ona je najaviloa da će Ministarstvo kontinuirano pratiti potrebe ranjivih grupa i intezivno raditi na stvaranju ambijenta koji će omogućiti razvoj neophodnih usluga za sve kojima je to potrebno.

"Država je dužna da prati, daje podršku i kontroliše sve izvođače. Intencija je da svi pružaoci usluga budu dio sistema socijalne zaštite, da se usluge standardizuju, unaprijede i prate nivo razvijenih zemalja, na korist svih građana“, istakla je Jelić.