Mještani Kraljskih Bara: Branimo rijeke, Ustav i ekološku Crnu Goru

Mještani su podsjetili da se mHE grade u području Parka prirode Komovi, ta da „hvatanje vodotoka u cijevi, znači i i potpuno umiranje tog dijela kolašinske opštine“.

7773 pregleda 344 reakcija 12 komentar(a)
Sa današnjeg okupljanja, Foto: Dragana Šćepanović
Sa današnjeg okupljanja, Foto: Dragana Šćepanović

Mještani Kraljskih Bara sa još jednog okupljanja rijeke Čestogaz, poručili su da neće na tom i vodotocima Crnja i Ljubaštica dozvoliti gradnju malih hidroelektrana (Mhe). Oni su kazali i da neće pregovarati sa investitorom "Dekar Energy" dok ne dobiju odgovore na brojna pitanja, koja su prošle sedmice postavili toj firmi.

Mještani su podsjetili da se mHE grade u području Parka prirode Komovi, ta da „hvatanje vodotoka u cijevi, znači i i potpuno umiranje tog dijela kolašinske opštine“.

„Mi ovdje branimo Ustav, prema kojem je Crna Gora ekološka država. Očekujemo da će institucije i nadležni državni organi reaguju. Postoji opravdana sumnja da je investitor nekoliko puta obmanuo javnost i državne organe...Još septembru 2017. godine, investitor je od Uprave za inspekcijske poslove dobio rješenje u kojem je konstatovano da su radovi na mHE u trećoj poodmakloj fazi. To podrazumijeva da je doveo cijevi do mašinskog postorijenja na svim vodotocima. Kao što se može vidjeti na terenu, oni su tek počeli, to jest na početku prve faze...“- objasnio je predsjednik MZ Kraljske Bare Milovan Mišo Labović.

Sa današnjeg okupljanja
Sa današnjeg okupljanjafoto: Dragana Šćepanović

Prema njegovim riječima, nije tačno ni da je "Dekar Energy" riješio imovinsko pravne odnose sa mještanima. Kako Labović tvrdi, ta firma je povrijedila imovinu nekoliko mještana. Predsjednik MZ je svojim komšijama kazao i da sve što je investitor obećao da će uraditi, na poboljšanju uslova života u tom selu, radiće novcem građana.

„Svaki od 470 potrošača električne energije na podrčju Matešava i Kraljskih Bara, kao i ostatak Crne Gore, plaćaju subvencije za obnobljive izvore energije. Izračunajete koliko je to za 30 godina koncecsionog prava. Ništa on nama ovdje neće uraditi , a da nije od naših para..“, kaže Labović.

Kako je rekao Vladimir Novović, jedan od vlasnika imanja u Kraljskim Barama, ima puno razloga da nadležni organi raguju. Prema njegovim riječima, gradnja mHE u tom selu bila bi „zakivanje poslednjeg eksera u kovčeg“ tog kraja.

Sa današnjeg okupljanja
Sa današnjeg okupljanjafoto: Dragana Šćepanović

„Crnja, Čestogaz i Ljubaštica nijesu rijeke već rječice . Vode ni sada nema dovoljno... Najgore je što smo tek sada, kad smo dobili određene dokumente, vidjeli da će Crnja biti uhvaćena na tri vodozahvata i to ispod samih Komova i katuna. Planirano je da kilometarske cijevi idu do psotrojenja, što znači da će tom dužinom korito biti bez vode...Ljubaštica je ponorninica toko većeg dijela godine. U početku smo mislili da će vodozahvat da bude ispod mosta, međutim, nije tako. Prema dokumentima, vodozahvat je iznad mosta , na samom vodoizvorištu... Investitor je dobio odobrenje za gradnju mHE Crni Potok. Svi mještani znaju da je to mnogo dalje i to je potočić koji se uliva u Čestogaz. . Vodozahvat koji je investitor započeo da gradi je ispod ušća tog potočića u Čestogaz...“ objasnio je on.

Sa današnjeg okupljanja
Sa današnjeg okupljanjafoto: Dragana Šćepanović

I Novović sumnja da je investitor obmanuo državne organe. Na sumnju tjera, tvrdi, između ostalog, i razlika u prečniku cijevi koje postoje na terenu, u odnosu na ono što piše u eleboratu.

„U elaboratu, koji smo dobili na uvid, piše da će voda Čestogaza biti uhvaćena u cijevi prečnika 55 cm, a postavili su cijevi od 81 cm. To je dovoljno, prema mom mišljenju, da državne incžstitucije reaguju i zabrane ovakvu gradnju. Na jednom platou u Mateševe, svakodnevno se lageruju cijevi prečnika preko 1m, dok u elaborati piše da su za Ljubašticu i Crnju predviđene cijevi 91 cm. I tu se uzima više vode nego što treba. To govori o namjeri inevstitora da pokupi svaku kap vode ovog kraja“, tvrdi Novović.

foto: Dragana Šćepanović

Novica Dragojević je skrenuo pažnju na manjkavosti prvobitno urađenog eleborata o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta mHE. Prema njegovim riječima, i studija o uticaju rijeka na podzemne vode je površno i nestručno urađena.

O odnosu nadležnih prema Kraljskim Barama i posledicama rada koncesionara za šume govorila je Darka Martinović.

„Koncesionari na području Kraljskih Bara posjekoše svu šumu. Obećali su puteve i mostove , a od toga nijesmo dobili ništa. Nemamo čak ni prevoz do grada i prodavncu. Zbog uništenih puteva ne možemo do svojih imanja. Tako će biti i za ove mHE. Urušava nam se selo. Nedopustivo je da svi ćuti na naše apele. Pregazili su volju ovog naroda, ali mi treba da budemo glasni i jasni“- kazala je ona.

Mještani Kraljskih Bara već dvije sedmice, bez prekida, organizuju straže na rijeci Čestogaz, gdje je investitor počeo postavljanje cijevi za mHE. Nakon njihovog prvog obraćanja nadležnim institucijama i javnosti, radovi su obustavljeni.

Bonus video: