istraživanje

76 odsto studenata EU doživljava kao garant nacionalog suvereniteta

pandemije koronavirusa bila značajna i vidljiva i da će značajno uticati na oporavak zemalja Zapadnog Balkana. Prema riječima Ježovice, najčešći odgovori su bili da je EU pomagala kao i drugi (44%), ili da je ukupan učinak bio slabiji i sporiji

2026 pregleda 4 komentar(a)
Ilustracija, Foto: UCG
Ilustracija, Foto: UCG

U Crnoj Gori 76 odsto studenata Evropsku uniju doživljava kao garant nacionalnog suvereniteta, a 72 odsto njih smatra da će Crna Gora pristupiti EU nakon 2024. godine.

To je pokazalo istraživanje koje su sproveli Alfa centar iz Nikšića, Centar za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda i MESA10 iz Slovačke na sedam univerziteta u pet država u junu ove godine.

U istraživanju je učestvovalo 1.578 studenata iz Slovačke, Srbije, Crne Gore, Moldavije i Bosne i Hercegovine. Milan Ježovica, ekspert za spoljnu politiku MESA10 organizacije, kazao je da je podrška EU najveća bila među studentima iz Slovačke, a zatim iz Crne Gore, a najmanja među njihovim kolegama iz BiH.

Manje od trećine studenata smatra da je pomoć od EU i NATO-a tokom pandemije koronavirusa bila značajna i vidljiva i da će značajno uticati na oporavak zemalja Zapadnog Balkana. Prema riječima Ježovice, najčešći odgovori su bili da je EU pomagala kao i drugi (44%), ili da je ukupan učinak bio slabiji i sporiji.

“Najpozitivnija ocjena se može naći u Crnoj Gori, gdje je polovina ispitanika odgovorilo da je pomoć EU bila najjača i najefikasnija, zatim slijede studenti iz Slovačke (45%), dok su najnegativnije ocjene dali studenti u Srbiji i Moldaviji”, kazao je Ježovica.

Jedno od pitanja se odnosilo i na porijeklo virusa, kao i na skepticizam o “post COVID eri”. Prema riječima Ježovice, petina studenata vjeruje u teoriju zavjere da je virus modifikovan u laboratorijama da bi se omogućilo njegovo širenje na ljude.

„Studenti imaju prilično skeptične poglede na period nakon COVID 19. Većina njih (85%) smatra da su reforme i oporavak presudni. Međutim, istovremeno su skeptični prema planovima svojih država - samo otprilike jedna trećina vjeruje da postoji jasan plan za oporavak privrede“, kazao je Ježovica.

Kada su političke promjene u pitanju, polovina ispitanika vjeruje da će se u naredne tri-četiri godine politička situacija u njihovim zemljama poboljšati, značajno ili neznatno, dok 11 odsto njih smatra da će se pogoršati.

„Vidimo neka mala poboljšanja kada se upoređuju rezultati sa novembrom 2019. i pad pesimista sa 15 na 11 odsto“, kazao je Ježovica.

Pitanja su se odnosila na Evropsku uniju, NATO-u, učestvovanje u političkom životu i aktuelnim političkim i bezbjednosnim temama, kao i na odjek pandemije COVID-19. Skoro dvije trećine ispitanika su bile osobe ženskog pola, dok je 42 odsto studenata bilo mlađe od 21.godine.