Javno objavljeno 14.119 neuručenih rješenja

Porez uvećan, Podgoričani se pitaju kako

Mještani Tološa navode da je u rješenjima za porez na nekretnine naveden niz nelogičnosti, iz Glavnog grada nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti”

13758 pregleda 28 reakcija 28 komentar(a)
Panorama Podgorice, Foto: Shutterstock.com
Panorama Podgorice, Foto: Shutterstock.com

Stanovnici pojedinih podgoričkih naselja dobili su rješenja za porez na nekretnine uvećane i za 30 eura u odnosu na 2018. godinu, a tvrde da je nejasno po kojoj računici.

Mještani Tološa navode da je u rješenju navedeno niz nelogičnosti, a iz Glavnog grada nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” o navodno uvećanom porezu.

“Ne znam šta su radili. Živimo u Ulici Boška Buhe, prošle godine nam je porez bio 189, a ove je 217 eura. U rješenju su napisali manje članova domaćinstava, kao i da smo sada druga gradska zona, a bili smo treća. Kako možemo da budemo ta zona, na osnovu čega je to promijenjeno nije nam jasno“, kazao je stanovnik te ulice.

Istakao je da Ulica Boška Buhe nema trotoare, atmosfersku i fekalnu kanalizaciju i drugu komunalnu infrastrukturu.

“Ako smo druga zona, onda bi trebalo da imamo uređenu infrastrukturu. A našom ulicom, kada padne malo veća kiša, ne može se proći od vode“. I mještani Vranića i Tološa, kod trafo-stanice, tvrde da im je promijenjena zona, pa su sada treća, a lani su bila četvrta.

“Svake godine sa rješenjima za porez naprave neke greške, koje onda mi ispravljamo. Promijenili su zonu, smanjili broj članova domaćinstva, pogriješili starost kuće, ne znam zaista na osnovu čega pišu ta rješenja. Umjesto da mi umanje porez zbog starosti kuće, dobio sam za 25 eura više da platim nego lani“, istakao je mještanin Vranića.

Kako su objasnili građani, zbog “pogrešnih rješenja” išli su u Upravu za nekretnine da podnesu žalbe.

“To je posebna priča, službenici su me slali od vrata do vrata, jer ne znaju čija je nadležnost. Pretpostavljam da će kod mnogih građana to proći, jer neće imati živaca da isprave greške i na kraju će morati platiti takav porez“, kaže vlasnik kuće u Vranićima.

Građani navode i da se u rješenjima odjednom pojavljuje i dug za porez od prije više od pet godina.

Podgoričani su prethodnih godina, pogotovo 2016. i 2017, imali brojne zamjerke na rješenja za poreze, zbog čega su danima bili ogromni redovi pred Upravom lokalnih javnih prihoda, jer su podnosili reklamacije. Imali su brojne zamjerke na rješenja o porezu, zbog netačnih podataka i iznosa, kao i zbog toga što ih, kako su istakli, nijesu dobili. Podgoričani su prethodnih godina dobijali rješenja i za porez za kuće na selu - ruševine...

Uprava lokalnih javnih prihoda, prema zvaničnim podacima, je za 2018. pripremila 109.534 rješenja za porez, a uručivana su preko Pošte. “Svi obveznici kojima Pošta Crne Gore ne izvrši uručenje rješenja, isto mogu podići u prostorijama Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica u Ulici Vuka Karadžića br. 16. Za sva rješenja koja ne budu uručena, ova Uprava će izvršiti Javno oglašavanje shodno čl. 87 Zakona o upravnom postupku i smatraće se uručenim”, pojasnili su iz Glavnog grada. Iz Pošte Crne Gore “Vijestima” su saopštili da su na osnovu Ugovora o štampi i dostavi poreskih rješenja, koji su potpisali sa Glavnim gradom, za 2019. dobili 109.534 rješenja za dostavu fizičkim licima.

“Poštini dostavljači će poreska rješenja uručivati isključivo primaocu, to jeste osobi na čije ime rješenje glasi. Ukoliko dostavljač ne pronađe primaoca na navedenoj adresi prvi put, ponovo će pokušati uručenje u roku od 24 do 72 sata od prvog pokušaja. U slučajevima kada osoba na čije ime glasi rješenje ni prilikom drugog pokušaja dostave nije na naznačenoj adresi, dostavljač će ostaviti obavještenje”, pojasnili su “Vijestima”

Istakli su da građani, uz obavještenje koje ostavi njihov dostavljač, poresko rješenje mogu lično preuzeti u Pošti u Orahovačkoj ulici, kod Željezničke stanice.

Prema zvaničnim podacima, za 2018. godinu u Podgorici je napisano blizu 110.000 rješenja, odnosno te i 2019. godine je uručeno skoro 30.000 više rješenja u odnosu na 2015.

Glavni grad je krajem prošle godine donio Odluku, koju je usvojila Skupština, po kojoj je određeno da 0,29 odsto iznosi osnovna stopa poreza za stan u kome se stanuje, a dvaput više za nepokretnost u kojoj se ne stanuje.

Glavni grad je odredio niže stope poreza na nepokretnosti kako bi stimulisao preduzetništvo, preradu i proizvodnju.

Osnovica za utvrđivanje poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nekretnine na dan 1. januara godine za koju se porez utvrđuje.

Utvrđuje se množenjem veličine nepokretnosti sa prosječnom tržišnom cijenom metra kvadratnog nepokretnosti i koriguje koeficijentima lokacije, kvaliteta i starosti u skladu s propisom kojim se bliže uređuju kriterijumi i metodologija za određivanje tržišne vrijednosti.

Javno objavljeno 14.119 neuručenih rješenja

Uprava lokalnih javnih prihoda objavila je u martu, na internet stranici Glavnog grada, javna obavještenja za sve poreske obveznike kojima nijesu uručena rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnost za 2019.

Riječ je o 14.119 javnih obavještenja.

“Uprava lokalnih javnih prihoda... izvršila je dostavljanje javnim obavještavanjem svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti za 2019. godinu, 2. marta 2020. godine. Budući da dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84. i 85. Zakona o upravnom postupku, ova Uprava vrši dostavljanje predmetnog akta javnim obavještavanjem, odnosno njegovim objavljivanjem na oglasnoj tabli Uprave, na internet stranici Glavnog grada (podgorica.me) i na portalu eUprave (euprava.me)”, saopšteno je iz PG Biroa.

Dostavljanje javnim obavještavanjem, kako navode iz PG biroa, smatra se izvršenim po isteku roka od deset dana od dana objavljivanja.