"tokom jula 2020, na nacionalnom internet domenu Crne Gore pokrenuta elektronska publikacija"

Perić i Vujović pisali AEM-u: Utvrditi ko stoji iza portala Udar namijenjenog trovanju

U dopisu dostavljenom Agenciji, koji potpisuju Perić i Milorad Vujović navodi se da je prema važećem Zakonu o elektronskim medijima, fizičko i pravno lice dužno da prije početka objavljivanja svoje elektronske publikacije, podnese Agenciji prijavu radi upisa u Registar pružalaca usluga

4913 pregleda 28 reakcija 8 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Milorad Perić i Srđan Vujović tražili su od Agencije za elektronske medije, da utvrdi ko stoji iza novoformiranog portala udar.me.

U dopisu dostavljenom Agenciji, koji potpisuju Perić i Vujović navodi se da je prema važećem Zakonu o elektronskim medijima, fizičko i pravno lice dužno da prije početka objavljivanja svoje elektronske publikacije, podnese Agenciji prijavu radi upisa u Registar pružalaca usluga.

"Obaveza prijavljivanja se sastoji u davanju odgovarajućih podataka od strane fizičkog ili pravnog lica, radi unošenja ovih podataka u javni, dakle svima dostupan registar. Pravilnik o elektronskim publikacijama propisuje da su fizička ili pravna lica dužna da prilikom ispunjavanja navedene zakonske obaveze, uz internetsku stranicu i naziv elektronske publikacije, dostave i sljedeće podatke: naziv/ime pružaoca elektronske publikacije, PIB (za pravna lica) ili JMBG (za fizička lica), ime i prezime ovlašćenog lica pružaoca usluge elektronske publikacije, ime i prezime odgovornog urednika, adresu za prijem službene pošte, e-mail za prijem službene pošte, e-mail za podnošenje ispravke, odgovora, prigovora i telefon odnosno faks", navode Vujović i Perić u dopisu.

Podsjećaju i da je tokom jula 2020, na nacionalnom internet domenu Crne Gore (.me) pokrenuta elektronska publikacija www.udar.me.

"Uvidom u Registar elektronskih medija, nije moguće saznati naziv/ime pružaoca elektronske publikacije, ime i prezime ovlašćenog lica i odgovornog urednika, adresu, e-mail, telefon, niti bilo koji podatak koji se po Zakonu moraju prijaviti Vašoj Agenciji. Takođe, i na stranicama ove internetske publikacije, ne postoji impressum sa bilo kojim od navedenih podataka. Pretragom preko servisa https://whois.domaintools.com nije moguće utvrditi vlasnika domena", objasnili su Vujović i Perić.

Naveli su da je na portalu koji se, kako je rekao „hrabro“ sakrio iza anonimnosti, odmah po pokretanju najavljeno objavljivanje materijala iz posjeda službi bezbjednosti, nakon čega je krenulo provlačenje pojedinaca kroz tabloidno blato, objavama koje su nepotkrijepljene bilo kakvim, a pogotovu relevantnim izvorima.

"Pored ostalih, sa nadnaslovom: Udarno, postavljeno je preko YouTube do sada šest klipova u kojima se kao saradnici strane obavještajne službe prokazuju lica koja žive u Crnoj Gori, od kojih su jedan broj javne ličnosti prepoznate po opozicionom političkom djelovanju, a za koje se uz prikazivanje njihove fotografije i navođenje ličnog imena, zatim navodno saradničkog nadimka i operativne veze u stranoj državi, ne iznosi niti jedan dokaz o njihovoj saradnji sa stranom obavještajnom službom. Dakle, radi se o etiketiranju i anonimnom optuživanju bez navođenja autora, bez ikakvih dokaza, relevatnih izvora, i bez mogućnosti da se čuje strana koja se optužuje", ističu u saopštenju.

Dodaju i da je u državi, u kojoj organi vlasti onemogućavaju građanima slobodan pristup većini bitnih informacija koje se nalaze u posjedu državnih organa, proglašavajući tražene informacije poslovnom tajnom ili navodnom intelektuanom svojinom ovih organa - sada postalo moguće da navodni obavještajni podaci dolaze u posjed anonimnih vlasnika neregistrovanih internet portala sa nacionalnim, državnim domenom, da se oni na njima objavljuju u nastavcima, da se pojedinci među kojima su i izabrana lica – optužuju za krivično djelo špijunaže stupanjem u stranu obavještajnu službu: za djelo za koje je zaprijećeno do deset godina zatvora, a da pri svemu navedenom državni organi ćute, premda nakon uvreda i navodnih prijetnji upućenih funkcionerima vlasti posredstvom društvenih mreža – počinioce otkrivaju i privode nakon nekoliko sati od objavljivanja.

"Smatramo da je ovaj portal namjenjen predizbornom trovanju crnogorskih građana i da će u tom smislu svakako imati i svoju postizbornu namjenu. Podsjećamo Vas da je u članu 48 Zakona o elektronskim medijima propisano da je zabranjeno pružanje AVM usluga koje ugrožavaju ustavni poredak i nacionalnu bezbjednost, te da se AVM uslugom ne smije podsticati mržnja ili diskriminacija po osnovu političkog ili drugog uvjerenja. Tražimo zato, da kao nezavisni regulatorni organ u oblasti AVM usluga, odnosno organ koji prema Zakonu vrši javna ovlašćenja i koji djeluje u interesu javnosti, upotrebite svoja ovlašćenja radi onemogućavanja daljeg objavljivanja ove elektronske publikacije, ali i utvrđivanja vlasnika domena i lica koja su ažurirala njen sadržaj" zaključuju Vujović i Perić u dopisu.

Preporučujemo za Vas