tender za unapređenje portala "glas građana e-peticije"

ePeticije i za lokalne inicijative

Raspisan tender za unapređenje portala “Glas građana”, iz MJU nisu objasnili zašto servis nije u funkciji

1467 pregleda 0 komentar(a)
Do februara podnijeta 31 peticija, Foto: Luka Zeković
Do februara podnijeta 31 peticija, Foto: Luka Zeković

Ministarstvo javne uprave (MJU) raspisalo je juče tender za unapređenje portala “Glas građana - ePeticije”, koji uključuje proširenje na lokalne vlasti.

“ePeticije je internet portal gdje se može podnijeti ili glasati za elektronsku peticiju koja se odnosi na neku od oblasti rada Vlade. Svaku peticiju koja u roku od 60 dana dobije podršku najmanje 3.000 građana obrađuje nadležno ministarstvo i u vidu predloga podnosi Vladi na razmatranje.

Iz resora Suzane Pribilović napominju da je cilj “ePeticije” da na jednostavan način omogući građanima da svojim incijativama pomognu Vladi u “njenom opredjeljenju da obavlja ustavne nadležnosti po mjeri i u najboljem interesu svih građana”.

Prema dokumentu Vlade iz februara, podnesena je do tada 31 peticija, od kojih su tri ispunile uslov za stavljenje na glasanje.

Sajt epeticije.gov.me posljednjih dana nije dostupan, ali iz MJU nisu odgovorili zbog čega.

Iz MJU napominju da Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa mogućnost podnošenja i postupanja organa po građanskoj peticiji elektronskim putem. “Sistem treba da prepozna različitosti u broju potrebnih glasova za prihvatanje peticije, a u zavisnosti od broja građana u svakoj opštini, što je definisano odgovarajućim aktima svake pojedinačne opštine. Takođe, sistem treba da prepozna različite vrste učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave (građanska inicijativa, referendum...)”, navodi se u pojašnjenju.

Potrebno je izvršiti izmjene sistema, kako bi korisnik jasno mogao odrediti da li želi da podnese, odnosno glasa za peticiju na centralnom ili lokalnom nivou. Izabrani ponuđač je dužan da na testnom okruženju uspostavi sve postojeće funkcionalnosti, kao i one predviđene nadogradnjom sistema.

Ponude se dostavljaju do četvrtka, a posao je vrijedan do 16.520 eura.

Komisija MJU donijela je juče odluku da za nepunih 70.000 eura “Čikomu” povjeri posao održavanja i nadogradnje funkcionalnosti Portala elektronskih sjednica Vlade (eSV). MJU je dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na dio tehničke dokumentacije, iz razloga njene bezbjednosne osjetljivosti, označio stepenom tajnosti “Interno”.

Preporučujemo za Vas