"PLASIRAN VELIKI OBIM LIČNIH PODATAKA"

ALZP pokrenula postupak nadzora kod Centra za socijalni rad u vezi ličnih podataka o preminuloj djevojčici

Predsjednik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj, rekao je da izvještavanje o porodičnim prilikama, socijalnom statusu, bolesti i smrti djeteta posljednjih dana bila udarna tema
0 komentar(a)
Muhamed Gjokaj, Foto: Zoran Đurić
Muhamed Gjokaj, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 26.01.2018. 14:53h

Agencija ja zaštitu ličnih podataka (ALZP) pokrenula je postupak nadzora kod nadležnog Centra za socijalni rad u vezi ličnih podataka o nedavno preminuloj djevojčici J.B. iz Podgorice koji su plasirani u javnost.

Predsjednik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj, rekao je da izvještavanje o porodičnim prilikama, socijalnom statusu, bolesti i smrti djeteta posljednjih dana bila udarna tema.

Tom prilikom je, kako je naveo, u javnost plasiran zabrinjavajuće velik obim ličnih podataka, naročito onih iz posebne kategorije.

„Vezano za navedeni slučaj, Agencija je po službenoj dužnosti pokrenula postupak nadzora kod nadležnog Centra za socijalni rad a u vezi sa obradom ličnih podataka koji su plasirani u javnost“, saopštio je Gjokaj.

Prema njegovim riječima, neophodno je da se prije objavljivanja informacija koje sadrže lične podatke, a naročito one iz posebne kategorije, vrši procjena eventualnog štetnog uticaja na lični i porodični život.

„Ovo se naročito odnosi na internet portale iz razloga što informacija jednom objavljena na internetu ostaje trajno dostupna“, naveo je Gjokaj u saopštenju povodom Dana zaštite podataka o ličnosti, 28. januara.

Sumirajući postignute rezultate u radu Agencije u prošloj godini, Gjokaj je ocijenio da se stanje u oblasti zaštite ličnih podataka iz godine u godinu popravlja.

On je poručio da se lični podaci se moraju obrađivati na pošten i zakonit način i isti se ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno.

Gjokaj je naglasio da naročita pažnja mora biti posvećena obradi ličnih podataka maloljetnih osoba i osjetljivih podataka koji predstavljaju posebnu kategoriju ličnih podataka.

Posebnu odgovornost, smatra on, treba da preduzmu nadležne institucije, odnosno rukovaoci pri iznošenju ličnih podataka u javnost.

„Cijeneći činjenicu da mediji imaju pravo da zaštite svoj izvor i da objave prikupljene informacije, smatramo da senzacionalizam u nekim osjetljivim situacijama mora biti u drugom planu dok zaštita ličnih i porodničnih prilika mora imati primat“, zaključio je Gjokaj.