apel umhcg direktoratu

Usvojiti Protokol o postupanju sa OSI u kriznim situacijma

Iz UMHCG-a su objasnili da protokol treba da predvidi smjernice i način postupanja prema OSI u kriznim situacijama i nakon njih

1554 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com

Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG) pozvalo je Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), da na osnovu inicijative upućene u julu, usvoji Protokol o postupanju sa osobama sa invaliditetom (OSI) u situacijama rizika, drugim vanrednim i kriznim situacijama.

Iz UMHCG-a su objasnili da protokol treba da predvidi smjernice i način postupanja prema OSI u kriznim situacijama i nakon njih.

“Protokol će pored toga pružaocima usluga poslužiti za adekvatnije postupanje s OSI u konkretnim, životnim situacijama”, navodi se u saopštenju.

U Udruženju smatraju da bi poznavanje potreba i prepreka s kojima se OSI suočavaju doprinijelo adekvatnijem planiranju i definisanju politika, ali i akcijama u praksi.

Iz UMNCG-a su ocijenili da je u Crnoj Gori napravljen značajan napredak kada je u pitanju jačanje kapaciteta za prevenciju i reagovanje na različite vrste kriznih i vanrednih situacija.

“Međutim, da bi sistem zaštite i spašavanja bio kompletan i u skladu sa zahtjevima Evropske unije i Ujedinjenih nacija, jedan od koraka je obučavanje pružalaca usluga u vanrednim situacijama, situacijama rizika, kriznim i drugim humanitarnim situacijama o postupanju prema OSI”, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženja su poručili da je neophodno da Zakon o zaštiti i spašavanju, ali i druga dokumenta, sadrže odredbe koje se tiču postupanja prema osobama kojima je neophodno prioritetno pružiti pomoć, u ovom slučaju OSI.

“Na ovaj način bi država postupila i u skladu s članom 11 Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, koje je preuzela ratifikacijom ovog dokumenta još 2009, ali i preporukama Komiteta UN o pravima osoba s invaliditetom iz septembra 2017. u odnosu na član 11”, dodaje su saopštenju.

Iz UMHCG- su kazali da je Komitet UN u Zaključnim razmatranjima o Inicijalnom izvještaju Crne Gore zabrinut zbog nedostatka redovnih treninga relevantnih profesionalaca i u objektima u javnoj upotrebi kako bi se osiguralo da OSI imaju pristup pomoći u rizičnim, kriznim i humanitarnim situacijama.

U Udruženju smatraju da bi Protokol trebalo usvojiti kako bi se osiguralo da se Planovima zaštite i spašavanja na sistematičan, standardizovan i ujednačen način pristupi definisanju mjera zaštite OSI.

UMHCG je naveo da bi Protokol usvojen od MUP-a, odnosno Direktorata za vanredne situacije, značajno pomogao i doprinio definisanju i sprovođenju adekvatnih mjera za zaštitu i spašavanje OSI u svim situacijama rizika, vanrednim, humanitarnim i drugim kriznim situacijama.

“Takav dokument bi značajno olakšao, ali i podstakao izradu Planova zaštite i spašavanja koji bi sadržali segmente posebno namijenjene za OSI”, kaže se u saopštenju.

Iniciranje i promocija izrade protokola o postupanju s OSI u situacijama rizika, drugim vanrednim i kriznim situacijama je jedna od aktivnosti projekta 112 – koraci ka sigurnOStI finansijski podržanog od MUP-a, a posredstvom Konkursa za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje.

Preporučujemo za Vas