IZVJEŠTAJ DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE

DRI negativno ocijenila pravilnost poslovanja sudstva: Finansije nisu sa zakonom uskladili

Istovremeno, revizori su dali uslovno mišljenje na reviziju finansijskog poslovanja budžetske potrošačke jedinice sudstvo za 2019. godinu

9588 pregleda 3 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Ilustracija, Foto: Boris Pejović

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na pravilnosti poslovanja sudstva, jer je utvrđeno da finansijske transakcije i druge aktivnosti u svim materijalnim aspektima... nisu uskladili sa brojnim zakonima i propisima.

Istovremeno, revizori su dali uslovno mišljenje na reviziju finansijskog poslovanja budžetske potrošačke jedinice sudstvo za 2019. godinu.

“Potrošačka jedinica sudstvo, u izvještaju o neizmirenim obavezama... sa stanjem na dan 31. 12. 2019. godine nije iskazala obaveze po osnovu neplaćenih doprinosa za zapošljavanje lica sa invaliditetom iz 2017. godine u iznosu od 177.848,73 eura. Takođe, ista nije shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, isplatila izdatke u iznosu od 183.932,27 eura sa odgovarajućih pozicija, pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava uslovno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj potrošačke jedinice sudstvo...”

Sa pozicije administrativni materijal nenamjenski je utrošeno 107.585,77 eura, od čega je na službena putovanja potrošeno 75.292,24 eura, za nabavku poklona i ugostiteljske usluge 16.103,37 eura...”

U Izvještaju DRI objašnjava se da je na izražavanje negativnog mišljenja uticalo to što je utvrđeno da subjekt revizije nije državnom parlamentu dostavio godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2019. godinu, uz godišnji izvještaj o radu, što su bili dužni na osnovu zakona, a nisu ni, kako piše, donijeli strategiju upravljanja rizicima...

“Revizijom je utvrđeno da dio internih procedura i pravila donesenih u 2012. godini, nije usklađen sa izmjenama zakonskih i drugih propisa, kao i da se veći dio istih ne primenjuje ili se djelimično primenjuje. Služba za finansije i računovodstvo Sekretarijata Sudskog savjeta u 2019. godini nije vršila kontrolu trošenja sredstava prenesenih sudovima za isplatu materijalnih troškova i za druge namjene i nije zahtijevala dostavu dokumentacije za pravdanje izdataka plaćenih iz tih sredstava. Shodno navedenom se konstatuje da subjekt revizije nije sproveo sve aktivnosti na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrola kako je to utvrđeno Zakonom”, stoji u tekstu.

Revizori naglašavaju da je subjekt revizije dužan da sprovede sve aktivnosti na uspostavljanju i sprovođenju unutrašnjih kontrola shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, kao i da uskladi interne procedure sa izmjenama zakonskih i podzakonskih akata.

“Nadležna služba Sekretarijata Sudskog savjeta treba da shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, vrši kontrolu trošenja sredstava prenešenih sudovima na račune akreditiva za plaćanje materijalnih troškova i sredstava prenesenih za druge namjene, u skladu sa internom procedurom”.

Revizijom su utvrđene nepravilnosti i nedostaci u dijelu vršenja popisa kao i obezbjeđivanja evidencije o stalnoj imovini.

“Subjekt revizije je dužan da popis stalne imovine vrši u skladu sa Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini i internim Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa”...

Nezakoniti ugovori koštali 237.000 eura

Revizori su utvrdili da je prošle godine u sudstvu 38 osoba radilo po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, uz period angažovanja od jedan do 12 mjeseci.

“Angažovanje lica po osnovu ugovora o privremenom i povremenom obavljanju poslova za sistematizovana radna mjesta nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kojim je definisan postupak zasnivanja radnog odnosa i popuna radnih mjesta u organima državne uprave”, piše u Izvještaju.

Utvrdlli su i da je na osnovu ugovora zaključenih suprotno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, isplaćeno neto naknade u iznosu od 237.482,90 eura.

Preporučujemo za Vas