NACRT DUP-A ZA DIO NASELJA ZABJELO NA RASPRAVI

Podgorica: Iza "Titeksa" u planu nova škola

Uz Ulicu Ilije Plamenca, u okviru blokova 2 i 3, planira se izgradnja stambeno-poslovnih objekata sa šest etaža
569 pregleda 2 komentar(a)
Titeks, Foto: Vesko Belojević
Titeks, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 19.01.2018. 09:00h

Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 8", predviđa izgradnju nove škole na prostoru iza „Titeksa“.

„Planira se zadržavanje postojeće škole i vrtića u Zoni B (Resursni centar “1. jun“, „Podgorica“, vrtić „Mogli“) i to u postojećim gabaritima, uz mogućnost intervencija u smislu tekućeg održavanja i poboljšanja uslova korišćenja i izgradnja nove škole koja se planirana u Zoni D (prostor iza „Titeksa“)“, navodi se u kratkom sadržaju nacrta ovog DUP-a.

Plan je stavljen na javnu raspravu do 1. februara, obuhvata prostor od 73,55 hektara, a granice DUP-a „Zabjelo 8“ čine, sa sjevera zahvat DUP-a „Titeks" i prostor obuhvaćen UP-om „Hemomont", sa sjeveroistoka Ulica vojvode llije Plamenca. Na istočnoj strani granica se poklapa sa Ulicom princeze Ksenije, dok je sa juga i jugozapada kompletan prostor DUP-a ograničen Ulicom Vojislavljevića.

U blizini zone gdje je planirana izgradnja škole, nacrt predviđa izgradnju pomoćnog fudbalskog terena, sa pratećim sadržajima, među kojima su tribine i svlačionice.

Pored izgradnje ovih objekata, na velikom dijelu prostora planirani su objekti za stanovanje male i srednje gustine. Stanovanje srednje gustine je zastupljeno kao pretežni vid stanovanja u više zona (A, B, C, E, F i H).

„Stanovanje malih gustina je zastupljeno u okviru Zone D, na potezu između novoplanirane škole i mješovite namjene, prema Ulici Vojislavljevića. Zadržava se na lokacijama gdje je već zatečeno uz popunjavanje u okviru praznog neizgrađenog prostora“, navodi se u planu, a moguće je organizovati i sadržaje u funkciji trgovine, ugostiteljstva, usluga, administracije, kao i drugih sadržaja koji mogu podržati stanovanje kao primarnu namjenu.

Uz Ulicu Vojislavljevića i Ulicu Ilije Plamenca planirane su površine mješovite namjene.

„Uz Ulicu Ilije Plamenca, u okviru blokova 2 i 3, planira se izradnja stambeno-poslovnih objekata sa šest nadzemnih etaža u okviru kojih će se stanovanje organizovati na višim etažama, a poslovanje u prizemlju“, precizira se planom.

Kada su u pitanju objekti sa centralnim djelatnostima, planirana je parcela za izgradnju trgovinskog centra sa tržnicom i pijacom, kao i parcela za jedinstveni poslovni kompleks.

Centralna javna rasprava o nacrtu ovog plana održaće se 24. januara u 13 časova, u multimedijalnoj sali Kulturno-informativnog centra „Budo Tomovic“.

Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada građani mogu slati pisane primjedbe i sugestije na Nacrt Plana na e-mail adresu planiranje@pggrad.co.me, ili ih dostavljatu na adresu Ulica Vuka Karadžića br. 41.

Preporučujemo za Vas