vlada prihvatila predlog

Umjesto turizma, u Kopitama vojne vježbe

DUP-om “Breza“ bivše vojno skladište u Kolašinu opredijeljeno kao prostor za turizam

3135 pregleda 4 komentar(a)
Kopita (Mali logor) u Kolašinu, Foto: Dragana Šćepanović
Kopita (Mali logor) u Kolašinu, Foto: Dragana Šćepanović

Vlada Crne Gore prihvatila je predlog da se promijeni namjena lokacije Kopita (Mali logor) u Kolašinu, te da se ona opredijelli kao “perspektivna lokacija za korišćenje od strane Vojske“.

U obrazloženju se navodi kako je ta lokacija, povšine 14.784 kvadratnih metara svojina države, a da je u strateškim dokumentima, koji definišu prostor za potrebe odbrane, definisana kao neperspektivna lokacija.

“Ulaskom Crne Gore u NATO, Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore imaju potrebu da obezbijede adekvatan prostor koji će se koristiti za realizaciju vježbi Vojske koje su neophodne kako bi se pripadnici Vojske usavršavali u skladu sa zahtjevima savezničkih i partnerskih snaga“, piše u predlogu koji je Vlada prihvatila.

Podsjećaju da je od 17. maja do 2. juna 2021. godine u Crnoj Gori planirana realizacija vježbe “Immediate Response 21“, na kojoj će, pored pripadnika Vojske Crne Gore, učestvovati i pripadnici oružanih snaga SAD.

“Uzimajući u obzir činjenicu da Vojske Crne Gore ima potrebu za korišćenjem bivšeg vojnog skladišta “Kopita (Mali logor)“ u Kolašinu, potrebno je da se pokrene postupak kako bi se naprijed navedena lokacija u strateškom dokumentu Dugoročni plan razvoja odbrane 2019-2028, opredijelila kao perspektivna lokacija za korišćenje od strane Vojske“, piše u predlogu.

DUP-om “Breza“ Kopita su opredijeljena kao prostor za turizam. Predviđeno je i da se Ministarstvo održivog razvoja i turizma obaveže da prilikom izrade PUP-a za opštinu Kolašin lokaciju opredijeli kao prostor za potrebe odbrane. Ministarstvo odbrane obratilo se za mišljenje o tome i Ministarstvu finansija.

Preporučujemo za Vas