nacrt izmjena i dopuna DSL za krtoljsku obalu „dokument koji ne može da se popravi, već ga treba raditi iznova“

Planiranje krtoljske obale u susret željama tajkuna obustavljaju nova tivatska i vlast u Crnoj Gori

Opšti revolt Tivćana natjerao predstavnike Opštine i MORT-a da odustanu od održavanja centralne javne rasprave o nacrtu kontroverznog državnog planskog dokumenta

7404 pregleda 3 komentar(a)
Sa javne rasprave u Opštini Tivat, Foto: Siniša Luković
Sa javne rasprave u Opštini Tivat, Foto: Siniša Luković

Opšti revolt brojnih građana, podignute tenzije i podrška novoizabranih čelnika Opštine Tivat zahtjevima mještana Krtola, obilježile su pokušaj da se u Tivtu, u režiji Ministarstva održivog razboja i turizma i odlazeće lokalne rukovodeće DPS-SD-HGI garniture, održi centralna javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna Državne studije okalcije „Dio sektora 27 i Sektor 28“.

Zbog oštrog protivljenja građana da se uopšte krene u raspravu i njihovih upornih zahtjeva da se čitav postupak izrade nacrta i dopuna ovog kontroverznog državnog planskog dokumenta koji tretira kompletan pojas obale Krtola u Tivatskom zalivu, njeni organizatoru, sekretar Opštine Tivat za uređenje pristora Marko Petričević (DPS) i Nikola Jović iz MORT-a, konstatovali su da se „javna rasprava prekida“.

„Rasprava se prekida. Nadam se da će nova većina izaći sa novom vizijom i da će imati svoj plan kako da reguliše pitanje planiranja prostora na ovom dijelu obale opštine Tivat.“- kazao je Petričević, nakon što je pola sata proteklo u veoma nategnutoj atmosferi u kojoj su Tivćani, posebno žitelji Krtola, izrazili revolt načinom na koji je dosadašnja državna i lokalna vlast u Tivtu koju je predvodio DPS, planirala i „valorizovala“ najvrijednijih prostor tog grada – njegovu morsku obalu.

Okupljenih građana je bilo toliko da nisu svi ni moglu ući u veliku, multimedijalnu salu Opštine Tivat zbog čega su oni organizatore javne rasprave optužili da krše mjere NKT-a i fingiraju proces učešća javnosti jer mnogi građani neće ni doći u situaciju da kažu što misle o planskom dokumnetu koji tretira njihovu imovinu i djedovinu.

Ističući da nacrt izmjena i dopuna ove DSL drastično odudara od aktuelnog i važećeg planskog dokumeta rađenog prije deset godina, Vasko Ivošević je kazao da je čitav proces izrade nacrta bio netransparentan i da je tek na samom njegovom kraju, pokušano da se simulira učešće lokalne javnosti kroz ovaj okrugli sto.

„Sve je rađeno izuzetno netransparetno. Građani nisu imali prilke da od početka budu upoznati sa ovim, a izmjene DSL su rađene „tačkasto“ za interese pojedinih investitora, dok je ugrožen interes domaćeg stanovništva i običnih građana. Samo na području Krickovine ukinuli ste 86 dosadašnjih urbanističkih parcela u vlasništvu domaćih ljudi, da bi Rusu koji je tamo izgradio velelepnu vilu, ostavili zelenu zonu oko njegovog posjeda. Nepojmljiva je zloupotreba morskog akvatorijuma koju predviđate za bogataše jer ste planirali čak tri velika sidrišta za jahte u moru ispred Obale Bogišića i obale Đuraševića. Ovo je sve protivno interesima domicilnog stanovništva zbog čega cijeli ovaj postupak treba poništiti i vratiti na početak.“- rekao je Ivošević što su okupljeni pozdarvili burnim aplauzom.

Na isti način oni su pozdravili i izlaganje tek izabranog novog predsjednika SO Tivat Andrije Petkovića (Bokeški Forum) koji je kazao da je „ono što MORT radi čitavoj bokeškoj obali zločin kakav nije napravio nijedan okupator koji je ikada došao u Boku“.

„Nova skupštinska većina u Tivtu koju čine tri građanske liste uz podršku SDP-a će od nove skupštinske većine u državnom parlamentu i nove Vlade tražiti hitne izmjene kriminalno lošeg Zakona o planiranju prostora i izgradnnji objekata koji vam je do sada omogućavao da ovo radite od naše obale i našeg grada. Nova vlast u Tivtu vam to sigurno više neće dozvoliti.“- podvukao je Petković.

Odbornik liste Narod Pobjeđuje i predsjednik MZ Krtoli Savo Klakor prisutne je upoznao sa zaključcima Zbora građana te MZ održanog preksinoć, a koji je kosntatovao da su izmjene i dopune DSL rađene „za potrebe i interese tajkuna, a ne lokalnog stanovništva“, da se obala otima od mještana i da oni na to neće pristati.

„Decidno tražimo od MORT i radne grupe za izradu ovog planskog dokumenta, da se čitav ovaj postuoak vrati na početak i obezbjedi adekvatno učešće lokalne zajednice u njemu. Na vama je da pokažete hoćete li ispoštiovati interese građana koji vas plaćaju, ili tajkuna i njima očito bliskih nekih članova Vlade koji ovo ovako guraju.“- poručio je Klakor predstavnicima odlazeće tivatske vlasti i MORT-a.

Ivan Starčević (NP) je istakao da se obala Tivta i Boke uništava već skoro 30 godina i da je nacrt izmjena i dopuna DSL za krtoljsku obalu „dokument koji ne može da se popravi, već ga treba raditi iznova“.

Planerima plaćeno tri puta više novca da udovolje interestima bogatih?

Nacrt izmjene i doopuna DSL „Dio sektora 27 i Sektor 28“ je 2018. godine naručila Vlada premijera Duška Markovića (DPS), a napravio je radni tim pod rukovodstvo arhitektice Ksenije Vukmanović.

Izmjene i dopune DSL-a obuhvataju čitav potez obale od zaštićenog rezervata prirode Solila na jugoistoku do granice sa naseljem Krašići na zapadu i podrazumijevaju ucrtavanje novog turističkog kompleksa na lokaciji stare ciglane, naseljsku strukturu, izgrađenu obalu sa pristaništima i turistički kompleks Krickovina, u površini kopnenog dijela od 53,74 ha i površini zahvata u moru 76.12 ha.

Taj posao je trebalo da bude završen u roku od pest mjeseci i za njega je Vlada izdvojila 5.000 eura, ali je međutim nacrt izmjena i dopuna DSL završen tek u avgustu ove godine i u međuvremenu je iznos za njegovu izradu povećan na čak 15.900 eura i djelimično je mijenjan progamski zadatak autorima.

Pored ostaloga, planeri su na djelovima do sada neizgrađene obale u blizini stare ciglane ucrtali novi turističko-hotelski kompleks, a slično su postupili i na Krickovini gdje su pored ostaloga, predvidjeli i prostor za “novu turističku ponudu – glamping” u bungalovima blizu obale.

Uvećali su i gabarite hotelskog kompleksa “La Perla” na Kaluđerovini, predvidjeli izgradnju lungo mare staze duz čitavog ovog dijela obale, te brojne lokacije za uspostavljanje “privezišta, pristaništa i pontonskih kupališta” na prirodnoj stjenovitoj obali.

Posebno upečatljiv je podatak da niti jedan od brojnih u međuvremenu ovdje na samoj pjeni od mora izgaršenih ogromnih objekata čiji gabariti izlaze iz važečih planom predviđenih ograničenja, autori izmjena i dopuna DSL nisu predvidjeli za uklanjanje, već za legalizaciju njih 17, odnosno “rekonstrukciju uklanjanjem pojednih djelova objekta” kod svih ostalih ogromnih zgrada napravlje mimo plana.

Prema riješenju koje predlaže tim arhitektice Vukmanović, sa sadašnjih 23.955 kvadrata pod objektima i njihove ukupne bruto građevsinks površine od 58.710 kvadrata, pod objektima bi u novoj DSL ostalo čak 81.139 kvadrata zemljišta, a moglo bi se izgraditi ukupno čak 171.055 kvadrata površine zgrada.

Mještane je posebno uznemirila namjera planera da u moru ispred ovog dijela krtoljske obale ucrta čak tri velika sidrišta za jahte na kojima bi se mogla istovremeno usidriti čak 42 broda, dužine od 12 do čak 100 metara.

Preporučujemo za Vas