agencija elektronske medije

Prijete i ukidanjem emitovanja

AEM dostavio finansijski i plan rada za 2021. godinu

12129 pregleda 0 komentar(a)
Prihodi i rashodi na gotovo istom nivou, Foto: Shutterstock
Prihodi i rashodi na gotovo istom nivou, Foto: Shutterstock

Agencija za elektronske medije (AEM) planira da sljedeće godine prihoduje 1,04 miliona eura, a malo manje od toga bi trebalo da budu njeni rashodi, vidi se iz finansijskog plana koji je institucija na čijem je čelu Goran Vuković dostavila Skupštini.

“U postupku izrade finansijskog plana Agencije za 2021. godinu, pošlo se od predviđanja da će uslovi finansiranja i dalje biti pod snažnim uticajem opštih ekonomskih prilika, kao i da se Agencija suočava sa problemom zbog kašnjenja u naplati prihoda od naknada za emitovanje. U takvim okolnostima sagledane su objektivne mogućnosti za ostvarivanje realnog nivoa prihoda kojim se mogu alimentirati planirani rashodi”, navodi se u finansijskom planu.

Pored direktora, AEM ima i 27 zaposlenih. Na njihove zarade otišlo bi malo više od 542.000 eura, odnosno više od polovine planiranih rashoda. Još 87.000 eura otišlo bi na naknade članovima njenog Savjeta.

Za otpremnine i jubilarne nagrade je namijenjeno 12.000, a dvije hiljade manje na rješavanje stambenih pitanja zaposlenih.

Planirani prihodi od naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje AVM usluga omogućavaju da se u cjelini pokriju planirani rashodi.

U finansijskom planu piše da je u cilju ostvarenja finansijskog plana AEM-a neophodno da se stvore uslovi za dosljednu primjenu Zakona o elektronskim medijima u dijelu koji se odnosi na stabilnost izvora finansiranja iz naknade za emitovanje i naknade za pružanje AVM usluga.

Naglašava se da je potrebno riješiti problem neizmirenih obaveza, od strane emitera.

“Neophodno je nastaviti sa primjenom sistema mjera i postupka naplate fakturisanih prihoda od emitera koji ne izmiruju redovno svoje obaveze (od opomena do krajnje mogućnosti ukidanja – suspenzije odobrenja za emitovanje),” navodi se u dokumentu koji potpisuje Vuković.

Da bi se obezbijedila realizacija finansijskog plana, poručuje da je potrebno mjesečno analizirati prihode i rashode kao instrument kontrole uspjeha i vršiti stalnu internu kontrolu ekonomičnosti poslovanja.

Kada je u pitanju plan rada AEM-a za sljedeću godinu, u prvom kvartalu očekuje se da prijete i ukidanjem donijeti Pravilnik o uslovima i načinu raspodjele sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija.

1,04 miliona je prihod koji je za narednu godinu projektovala Agencija za elektronske medije (AEM). Preko polovine planiranog budžeta - 542.000 eura je potrebno za zarade direktora i 27 zaposlenih

Zakonom o medijima, koji je usvojen sredinom ove godine, regulisano je osnivanje Fonda. Predviđeno je da se 60 odsto opredijeljenih sredstava na godišnjem nivou usmjerava u potfond za elektronske komercijalne i neprofitne medije, te da raspodjelu vrši Savjet Agencije.

“Nacrt Pravilnika će razmotriti i usvojiti Savjet Agencije i uputiti na javnu raspravu. Nakon javne rasprave biće sumirani njeni rezultati, ugrađeni odgovarajući predlozi i sugestije i pripremljen predlog pravilnika koji će usvojiti Savjet Agencije”, navodi se u dokumentu.

U istom periodu se očekuje objavljivanje podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga.

Tokom cijele godine biće posvećeni praćenju pristupačnosti sadržaja u programima emitera osobama sa invaliditetom, a u trećem kvartalu se očekuju preporuke za zaštitu djece i bezbjedno korišćenje elektronskih medija.

Preporučujemo za Vas