Bjelopoljac Luka Obradović tvrdi da je komandir Službe zaštite i spasavanja zaposlio podobne i rođaka

Rakonjcu odluke poništavaju, on nanovo zapošljava

Opštinska Komisija za žalbe je krajem maja utvrdila da obrazloženje ocjene ne sadrži ocjenu ni kriterijume koji su vrednovani prilikom izbora kandidata, niti se može utvrditi na osnovu čega je prednost data izabranim kandidatima

10159 pregleda 3 komentar(a)
SZS Bijelo Polje, Foto: Jadranka Ćetković
SZS Bijelo Polje, Foto: Jadranka Ćetković

Bjelopoljac Luka Obradović tvrdi da su mu prilikom konkurisanja za posao u Službi zaštite i spasavanja (SZS) povrijeđana prava, i da komandir SZS Milonja Rakonjac zapošljava ljude po političkoj podobni i po rodbinskim vezama.

Obradović se, kako navodi, prijavio u zakonskom roku na konkurs objavljen 15. januara ove godine, za prijem na određeno u trajanju 12 mjeseci. Na konkursu je traženo pet izvršilaca. Na osnovu prijava, Sekretarijat za lokalnu samoupravu utvrdio da se prijavilo 23 kandidata, od kojih dva nisu ispunila uslove.

“Nakon poziva obavio sam kratak razgovor sa Rakonjcem, koji je bio čista formalnost i bez stručnih pitanja. Rakonjac je 2. marta donio Odluku o izboru kandidata, kojom su izabrani Eldin Sijarić, Almin Trubljanin, Berin Idrizović, Stefan Božović i Nemanja Vojinović, a nakon dobijanja odluke sam angažovao advokata”, priča Obradović, dodajući da je žalba usvojena, a odluka o izboru kandidata poništena i vraćena na ponovno odlučivanje SZS.

Opštinska Komisija za žalbe je krajem maja utvrdila da obrazloženje ocjene ne sadrži ocjenu ni kriterijume koji su vrednovani prilikom izbora kandidata, niti se može utvrditi na osnovu čega je prednost data izabranim kandidatima.

“Po svemu sudeći, prednost je data samo na osnovu političke pripadnosti i rodbinskih veza. Takođe, potpuno je nejasno da li su li svi kandidati ispunili uslove koji su traženi javnim oglasom, što će se kasnije utvrditi, da neki od kandidata nijesu zadovoljili osnovne uslove, a bili su na listi kandidata sa kojima je obavljen intervju kod komandira”, objašnjava Obradović.

Nakon vraćanja na ponovni postupak, Sekretarijat za lokalnu samoupravu je sredinom maja sačinio novu listu, prema kojoj od prijavljena 23, četiri nisu ispunjavala uslove, među kojima je i Stefan Božović koji je prvom odlukom o izboru kandidata bio izabran za prijem u radni odnos.

“Sve to ne bi bilo čudno, da on uopšte nije posjedovao diplomu o završenoj srednjoj školi, pa se pitam kako je Služba za ljudske resurse mogla da napravi takav propust”, kazao je Obradović.

On je naveo da je novom listom pravo na izbor imalo 19 kandidata, sa kojima nije sproveden postupak testiranja, intervjua ili razgovora, već je komandir po “diskrecionom pravu” odlučio da izvrši izbor kandidata bez ocjene i određivanja kriterijuma za izbor, i tako donese odluku o izboru kandidata 16. juna, kojom je odabra kandidate: Sijarića, Trubljanina, Dženana Spahića, Vojinovića i Savu Mićovića za prijem u radni odnos pripravnika - vatrogasca spasioca.

“Nakon što sam se ponovo žalio, saznao sam da je komandir zaposlio bližnjeg rođaka Nemanju Vojinovića, koji, kako se kasnije ispostavilo, nije imao završenu srednju školu, već je bio učenik trećeg razreda Elektrotehničke škole”.

Obradović ističe da je njegova žalba usvojena, a glavni od razloga je bio što kandidat nije posjedovao diplomu o završenom minimum III stepenu srednje škole.

On je naveo da traži da nadležni organi ispitaju ovaj slučaj, kako bi prijavljeni kandidati imali zagarantovano pravo na jednakost prilikom konkurisanja i odabira kandidata.

Ističe da, kako je Komisija za žalbe vratila po drugi put prvostepenom organu na ponovno odlučivanje i izbor kandidata to je Služba za ljudske resurse Opštine sačinila novu listu kandidata 13. avgusta u kojoj je konstatovala da Božović i Vojinović nijesu ispunili uslove.

“Komandir SZS je ponovo, bez sprovođenja postupka ocjene kandidata, kao ni postavljanja kriterijuma za izbor kandidata, donio treću odluku o izboru kandidata 24. avgusta, kojom je mene kao kandidata unaprijed eliminisao i izvršio sličan izbor kao u prethodnim odlukama, a po kriterijumima koje je samo on poznavao, koji ne bi bili jasni ni meni ni Komisiji za žalbe”, kazao je Obradović.

U mišljenju komandira Milonje Rakonjca navodi se da je sve urađeno po zakonu.

U odgovoru kandidatu on navodi da je razgovor sa kandidatima sproveden 14. februara.

“Odluke sam donosio na osnovu diskrecionog prava. Moji saradnici su ocijenili nezainteresovanost kandidata Obradovića, a i udaljen je 20 kilometara”.

Obradović navodi da je udaljen 14 kilometara, a da su neki od kandidata udaljeni koliko i on ili su par kilometara dalje

Preporučujemo za Vas