Tri ministarstva "kriva" što su roditelji ostali bez septembarskih naknada za plaćeno odsustvo

Bjeković je ocijenio da su Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo zdravlja, kao i Ministarstvo ekonomije, bili dužni da blagovremeno preduzmu sve potrebne radnje kako bi se stekli uslovi da roditelji/staratelji hranitelji i samohrani roditelji koriste najavljenu mogućnost

32729 pregleda 68 reakcija 15 komentar(a)
Siniša Bjeković, Foto: Savo Prelević
Siniša Bjeković, Foto: Savo Prelević

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo ekonomije nijesu donijeli akt kojim se roditelju/staratelju djece uzrasta do 11 godina omogućava korišćenje prava na plaćeno odustvo, dok traje prekid, odnosno dok je na snazi odlaganje školske 2020/2021 godine.

To je ustanovio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković kojem su se usmenim putem obraćali roditelji iskazujući nedoumice u vezi korišćenja plaćenog odsustva zbog odlaganja početka školske godine 2020/2021 za 1. oktobar 2020. godine.

"Iako je odlaganje školske godine 2020/2021 od strane Ministarstva prosvjete najavljeno sredinom avgusta 2020. godine, školski kalendar za 2020/2021 godinu objavljen je u Službenom listu Crne Gore br. 94/15 od 15.09.2020. godine, dakle mjesec dana nakon najavljenog odlaganja. Takođe je najavljeno u Informaciji Ministarstva prosvjete da dok traje prekid vaspitno-obrazovnog rada, primjenjivaće se ranije utvrđena mjera o plaćenom odsustvu sa rada jednom od roditelja/staratelja/usvojitelja/hranitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina, sa izuzetkom zaposlenih u onim djelatnostima čiji je rad NKT procijenio neophodnim u ovom periodu. Mjera kojom je roditeljima/starateljima bilo obezbjeđeno pravo na plaćeno odsustvo sa rada, prestala je da važi (1. juna 2020. godine), a 3.06.2020. godine, stupila je na snagu Naredba o proglašavanju prestanka epidemije. Međutim, u međuvremenu, zbog pogoršanja epidemiološke situacije, 21.07.2020. godine, donijeta je i stupila na snagu Naredba Ministarstva zdravlja kojom je proglašena epidemija zarazne bolesti COVID 19. Zapaža se da na sajtu Vlade Crne Gore u dijelu na kojem se ažuriraju mjere koje su na snazi, a koje su u septembru poslednji put bile ažurirane 28. septembra, navedeno: "Prekida se obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama kao i u predškolskim ustanovama. Tokom važenja mjere prekida obrazovno-vaspitnog rada u predškolskim ustanovama jednom od roditelja / staratelja / hranitelja / usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta predškolskog uzrasta obezbjeđuje pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenima u određenim djelatnostima", navodi se u zaključnim ocjenama Ombudsmana.

Dodaje se da je tokom trajanja odlaganja nastave (period 1. do 30. septembra 2020. godine) nije donijeta mjera o plaćenom odsustvu za roditelje/staratelje djece do 11 godina.

"U svom izjašnjenju Ministarstvo prosvjete, ističe da nije nadležno za donošenje pomenute mjere, dok Ministarstvo zdravlja ističe da su u saznanju da je Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Institutom za javno zdravlje donijelo navedenu odluku, koja bi trebalo da bude sadržana u Školskom kalendaru 2020/2021 godine, te da su u saznanju i za odluku Ministarstva ekonomije da subvencionira zarade ovih lica do početka školske godine. Napominjemo da je Ministarstvo prosvjete tražena izjašnjenja dostavilo, 15.09.2020. godine i 21.09.2020. godine, dok je Ministarstvo zdravlja svoje izjašnjenje dostavilo 18.09.2020. godine, zbog čega Zaštitnik nije mogao ranije reagovati. Zaštitnik zapaža da nadležna ministarstva nijesu preduzela potrebne aktivnosti te uspostavila međusobnu saradnju o ovom pitanju, te je izostalo donošenje odluke".

Bjeković je ocijenio da su Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo zdravlja, kao i Ministarstvo ekonomije, bili dužni da blagovremeno preduzmu sve potrebne radnje kako bi se stekli uslovi da roditelji/staratelji hranitelji i samohrani roditelji koriste najavljenu mogućnost.

"Umjesto toga, dovedeni u stanje neizvjesnosti i pravne nesigurnosti. Roditelji koji su se obraćali Zaštitniku nijesu mogli da iskoriste ovu najavljeno pravo - jer njihovi poslodavci nijesu odobrili iz razloga ne postojanja važećeg pravnog akta na koji bi se mogli pozvati. Zaštitnik ne ulazi u svrsishodnost i cjelishodnost ranije donijete mjere o plaćenom odsustvu, međutim, ako je ona bila donešena u uslovima manjeg epidemiološkog rizika, onda bi bilo logično i nužno da ista mjera bude primjenjena i sad, u cjelosti, u situaciji kada je mnogo veći epidemiološki rizik. Prema procjeni epidemiologa, reakcija u odnosu na obrazovni ciklus, zavisiće od epidemiološke situacije. U takvim uslovima, nije moguće promptno reagovati kod poslodavca, jer postoji procedura koja iziskuje podnošenja zahtjeva i donošenje odluke. Pri tome, ne sugerišući kako će da izgleda akt kojim se utvrđuje pravo roditelja/staratelja, nalazimo da bi bilo cjelishodno da se predvidi situacija u kojoj odluka o plaćenom odsustvu treba biti donijeta u najkraćem roku".

Bjeković je naveo da "nečinjenjem i neaktivnošću relevantnih organa javne vlasti u vremenskom periodu dužem od mjesec dana u velikoj mjeri se usporava i dovodi u pitanje ostvarivanje prava i pravnih interesa stranaka".

"Ćutanje i kašnjenje u postupanju, upravo je oblik povrede prava na dobru upravu i predstavlja povredu načela ekonomičnosti i efikasnosti, koja moraju biti garantovana svima. Ovakvo (ne) postupanje te upućivanje jedni na druge, po mišljenju Zaštitnika ne može poslužiti kao primjer dobre i efikasne uprave. Načela dobre uprave zahtijevaju od organa javne vlasti da poštuju i ostvaruju opravdana očekivanja koja građani i pravna lica imaju. Obaveza organa je da postupke vode proaktivno, sa inicijativom i angažovano, pri čemu radnje u postupku treba da budu usmjerene na postizanje njegovog cilja i ostvarivanja njegove svrhe. Sljedstveno ustanovljenoj praksi Evropskog Suda za ljudska prava vlast je dužna postupati sa najvećom pažnjom, posebno kada se bavi pitanjima od vitalnog značaja za pojedinca, da postupa na vrijeme, na primjeren i dosljedan način. Rezon koji koristi Sud u konkretnom predmetu, jeste da bi svaki propust javnih vlasti u odnosu kada treba da djeluju blagovremeno i konzistetno sopstvenoj praksi bio protivrječan principima dobre vladavine".

Zaštitnik je preporučio Vladi da ubuduće, u ovakvim i sličnim situacijama koje su uzrokovane posebnim zdravstvenim okolnostima, preduzme aktivnosti kako bi nadležni organi postupali u međusobnoj saradnji i koordinaciji, te s tim u vezi donijeli potrebne odluke

"Da, ukoliko dođe do promijenjenih okolnosti te se, eventualno, zbog epidemiloške situacije ponovo odloži nastava, preduzme aktivnosti kako bi se, s tim u vezi, blagovremeno donijele odluke koje se posredno odnose i na djecu", navodi se u preporukama.

Vlada je dužna da Zaštitniku dostavi izvještaj o mjerama i radnjama preduzetim na izvršenju preporuke u roku od 10 dana od dana prijema Mišljenja.

Bonus video: