Unaprjeđenje uloge OSI u društvu

“Konvencija UN i učešće osoba sa invaliditetom u javnom i političkom životu”

Predsjednik nevladine organizacije „Brain“, Ranko Mešter, je kazao da su realizacijom projekta ,,Reci NE diskriminaciji OSI” željeli da unaprijede komunikaciju između predstavnika institucija i osoba sa invaliditetom

2414 pregleda 0 komentar(a)
Sa konferencije, Foto: Jadranka Ćetković
Sa konferencije, Foto: Jadranka Ćetković

Unaprjeđenje komunikacije Osoba sa invaliditetom sa institucijama, predstavnicima političkih partija i građanima samo su neke od tema trodnevnog seminara “Konvencija UN i učešće osoba sa invaliditetom u javnom i političkom životu”, koji je danas počeo u bjelopoljskom hotelu Franca, u okviru projekta“Reci NE diskriminaciji OSI .

Seminar je namijenjen predstavnicima političkih partija, službenicima i namještenicima u institucijama na lokalnom nivou, kao i osobama sa invaliditetom , sa ciljem uspostavljanja ravnopravnosti osoba sa invaliditetom sa drugim licima.

Predsjednik nevladine organizacije „Brain“, Ranko Mešter, je kazao da su realizacijom projekta ,,Reci NE diskriminaciji OSI” željeli da unaprijede komunikaciju između predstavnika institucija i osoba sa invaliditetom.

"Ovo je samo jedna od aktivnosti koji realizujemo u okviru projekta koji je počeo u decembru, ali zbog epidemiološke situacije nijesmo bili u mogućnosti da sve projektne aktivnosti privedemo kraju”, kazao je Mešter.

Koordinator NVO,,Udruženje i podrška osobama sa invaliditetom”, Samir Guberinić je ukazao na nužnost aktivnog učešća predstavnika političkih partija sa kojima ćemo otvoreno razgovarati o svim problemima koje muče OSI.

"Tokom naredna dva dana učesnicima će predavači bliže predstaviti Konvenciju UN o pravima OSI, i na ovaj način pokušavamo da podignemo svijest građana i OSI”, rekao je Guberinić, i dodao da su predavači na seminaru Goran Macanović, Marina Vujačić i Milenko Vojičić.

Jedan od predavača, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović vjeruje da će semiran doprinijeti unaprjeđenju učešća OSI u javnom i političkom životu.

“Nadam se da će u narednim izbornim procesima OSI imati mogućnost da uživaju sva prava, i budu možda i kandidati na državnim i lokalnim izborima”, kazao je.

Seminar organizuju “Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom - Bijelo Polje” i NVO “BRAIN”, u okviru projekta “Reci NE diskriminaciji OSI“.