"CKB spovodi dvije nezakonite radnje"

Održano pripremno ročište po kolektivnoj tužbi CEZAP-a

Oni su kazali da je CKB, osporavajući kolektivnu tužbu, preko svog punomoćnika, advokata Gorana Velimirovića, dostavila odgovor na tužbu u kojem navodi da je tužbeni zahtjev u cjelosti neosnovan, jer su uslovi za kreditiranje pojedinaca propisani u skladu sa pozitivno-pravnim propisima, pa i u dijelu koji se odnosi na prijevremenu otplatu kredita

3632 pregleda 32 reakcija 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

U podgoričkog Osnovnom sudu održano je pripremno ročište po prvoj kolektivnoj tužbi u Crnoj Gori, koju je podnio Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) protiv Crnogorske komercijalne banke (CKB) i zakazano ročište glavne rasprave za 15. decembar.

Iz CEZAP-a su saopštili da su kolektivnu tužbu podnijeli u januaru preko svog zastupnika, advokata dr Miloša Vukčevića, zbog postupanja CKB-a koje je, prema navodima tužbe, u suprotnosti sa Zakonom o potrošačkim kreditima i Direktivom EU 2008/48 o ugovorima o potrošačkim kreditima.

“Prema tužbi CKB banka narušava kolektivne interese i prava potrošača - postojećih i potencijalnih klijenata, jer im naknadu za prijevremenu otplatu kredita uvjek naplaćuje u maksimalnom iznosu od jedan odsto, odnosno 0,5 odsto, što je u suprotnosti sa članom 23. st. 2 Zakona o zaštiti potrošača, koji propisuje da ta naknada mora biti pravedna, objektivna i jednaka opravdanim troškovima koje banka ima u vezi sa prijevremenom otplatom kredita”, rekli su predstavnici CEZAP-a.

Oni su kazali da je CKB, osporavajući kolektivnu tužbu, preko svog punomoćnika, advokata Gorana Velimirovića, dostavila odgovor na tužbu u kojem navodi da je tužbeni zahtjev u cjelosti neosnovan, jer su uslovi za kreditiranje pojedinaca propisani u skladu sa pozitivno-pravnim propisima, pa i u dijelu koji se odnosi na prijevremenu otplatu kredita.

Iz CEZAP-a su naveli da je tužena strana svoj odgovor na tužbu, u načelu, bazirala na dvije stvari.

“Prvo da troškove naknade nije moguće predvidjeti, jer se ne zna da li će taj potrošač prijevremeno otplatiti kredit, ako hoće da li će isti otplatiti u cjelosti ili djelimično, te kada će to učiniti. I drugo da bi određivanjem naknade, bez obzira na visinu kredita, bio čak povrijeđen interes potrošača koji su se opredijelili za manji iznos kredita”, dodaje se u saopštenju.

CEZAP je u izjašnjenju na odgovor na tužbu, kako su kazali njegovi predstavnici, u cjelosti prigovorio navodima tužene strane postavljajući pitanje kako naknada može biti pravedna, objektivna i jednaka opravdanim troškovima banke vezanim za prijevremenu otplatu, ako je CKB uvijek određuje u maksimalnim iznosima, koje je Zakon propisao upravo da bi zaštititio potrošače od naplate neobjektivnih i neopravdanih troškova.

“Ovo je pitanje naročito opravdano ako se zna da navedena naknada obuhvata troškove koji se odnose na administrativne radnje tužene u vezi s prijevremenim zatvaranjem cijelog kredita ili dijela kredita, što znači da obim, odnosno visina stvarnih troškova nikako ne zavisi ni od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje, niti od trenutka prijevremne otplate”, poručili su iz CEZAP-a.

Takvim činjenjem, kako tvrde u CEZAP-u, CKB spovodi dvije nezakonite radnje.

“Prvo, u značajnoj mjeri narušava ekonomske interese potrošača, koji očekuju da im prijevremena otplata omogući smanjenje ukupnih troškova kredita i istovremeno pokušava da nadoknadi bar dio neostvarenih kamata odnosno izmakle dobiti koju bi ostvarila da je ugovor o kreditu ispunjen u vremenskom periodu kako je bilo inicijalno ugovoreno”, kazali su iz CEZAP-a.

U CEZAP-u tvrde da zbog takvog načina određivanja visine naknade dolazi do toga da svaki potrošač naknadu plaća u različitoj visini, iako je administrativni posao koji banka mora obaviti u pogledu prijevremene otplate kredita jednak u pogledu svakog kredita, bez obzira na to kolika je vrijednost iznosa koji se prijevremeno otplaćuje.

“Neminovno je da navedena povreda tangira široki broj potrošača - postojeće i sve buduće klijente CKB banke. Takođe, pojedinačna šteta na račun kršenja prava je niska, pa zato nije realno očekivanje da bi pojedini potrošači za zaštitu svojih prava pokrenuli individualne parnice”, objasnili su iz CEZAP-a.

Kako su zaključili, upravo zbog te okolnosti intenzivira se narušavanje kolektivnih interesa potrošača, pa je zbog odbrane tih interesa CEZAP i podnio kolektivnu tužbu.

Preporučujemo za Vas