utvrdila inspekcija

„Bubamara II” radila nezakonito

Na inicijativu roditelja, Prosvjetna inspekcija kontrolisala rad zatvorene jedinice vrtića “Đina Vrbica”

8581 pregleda 1 komentar(a)
Škola ustupala vrtiću prostor do ove školske godine: OŠ “Savo Pejanović”
Škola ustupala vrtiću prostor do ove školske godine: OŠ “Savo Pejanović”

Vaspitna jedinica vrtića “Đina Vrbica” “Bubamara II”, koja je za rad koristila prostorije Osnovne škole “Savo Pejanović” u Podgorici, nije organizovana u skladu sa zakonom, utvrdio je prosvjetni inspektor Boško Lazarević tokom nadzora koji su inicirali roditelji nakon što su u septembru obaviješteni da ta VJ prestaje sa radom i da djecu prepišu u druge jedinice.

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je i da je uprava vrtića početkom avgusta obaviještena da će morati da izađe iz prostorija koje su im ranije date na korišćenje, a da je direktor Vuk Stanišić roditelje o svemu obavijestio tek mjesec kasnije.

Jedinica “Bubamara II” radila je u sklopu podgoričke OŠ “Savo Pejanović”, u dvije učionice, koje je škola, kako je ranije saopšteno, ustupila na korišćenje. U tu VJ, ove školske godine, bilo je upisano 68 mališana, u dvije vaspitne grupe. Nakon što su informisani o zatvaranju “Bubamare II”, te da djecu treba da prepišu u druge jedinice, nezadovoljni roditelji uputili su Upravi za inspekcijske poslove (UIP) zahtjev za inspekcijski nadzor.

U odgovoru, inspektor je, pored ostalog, naveo da uvidom u dokumentaciju, Upravni odbor vrtića nije donosio odluku o organizovanju VJ “Bubamara II”, te da u toku nadzora nije dostavljena ni saglasnost osnivača o organizovanju te vaspitne jedinice. Piše i da se ta jedinica, uvidom u godišnje planove Javne predškolske ustanove “Đina Vrbica”, pominje u planovima za školsku 2016/2017, kao i u naredne dvije školske godine, kao jedinica koja se nalazi u okviru OŠ “Savo Pejanović”, ali da nije ispunjena i zakonska obaveza o načinu njene organizacije.

“Članom 25 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, propisano je da ustanova može imati vaspitne jedinice van svog sjedišta, a da odluku o organizovanju vaspitnih jedinica donosi upravni odbor uz saglasnost osnivača”, navodi se u odgovoru inspektora.

Lazarević dodaje i da je ta odredba bila propisana i zakonom koji je važio u trenutku kad se za školsku 2016/2017. u sastavu Ustanove (JPU “Đina Vrbica”) prvi put program vaspitno-obrazovnog rada ostvaruje u vaspitnoj jedinici “Bubamara II”, koja se nalazi u prostorijama OŠ “Savo Pejanović”.

Na osnovu svega, kako se navodi, “inspektor je konstatovao da VJ ‘Bubamara II’ nije bila organizovana u skladu sa odredbama člana 25 Zakona”.

Iz inspekcije dodaju i da im nije dostavljen na uvid ugovor o zakupu, odnosno ustupanju prostorija između OŠ i vrtića “Đina Vrbica”.

“Jer prema izjavi lica prisutnih nadzoru takav ugovor nikad nije zaključen”, piše u odgovoru inspektora.

Inspektoru je data na uvid i prepiska direktorice škole Biljane Krivokapić sa direktorom vrtića. Ona je još 10. avgusta uputila email Stanišiću i obavijestila ga da zbog povećanja broja djece koja su upisana u školu, ne mogu više da ustupaju dvije učionice za potrebe “Bubamare II”. Deset dana kasnije, Krivokapić je zamolila i da se oslobodi taj prostor, kako bi se škola pripremila za nastavu. Tek 24. avgusta, Stanišić je odgovorio, ali sa molbom da vrtić i dalje koristi dvije učionice, jer ne može da riješi problem.

Stanišić je roditelje o svemu informisao tek mjesec kasnije, 9. septembra, kada je saopštio da se VJ “Bubamara II” ukida. Inspektor je utvrdio da Upravni odbor vrtića nije održao sjednicu povodom zatvaranja VJ, nije donijeta ni bilo kakva odluka u vezi sa tim, da nije održana ni sjednica Stručnog aktiva vrtića, te da direktor vrtića “nije donosio nikakvu zvaničnu odluku o prestanku rada VJ”.

Djeca koja su upisana u “Bubamaru II”, kako se navodi, prepisana su po želji roditelja, a najviše njih u VJ “Jelena Ćetković II”, koja se nalazi u prostorijama OŠ “21. maj”, manji broj djece prepisan je u VJ “Stara varoš”, a pojedinačno i u druge jedinice u okviru JPU “Đina Vrbica”.

Inspektor je, kako se navodi, u svemu obavijestio i Ministarstvo prosvjete i “zamolio da se u najboljem interesu djece u skladu sa mogućnostima ministarstva i pozitivnim propisima riješi nastala situacija”

Preporučujemo za Vas