Nastavljena igra živaca: Opština Tivat na strani mještana, MORT traži dokaze

Nakon što je Opština Tivat, kako je i obećano u subotu ujutro kada su mještani blokirali jedinu ulicu u tom naselju da njome ne prođe bager koji bi trebalo da sruši staru kuću koja se nalazi na mjestu gdje bi trebalo da nikne jedna od dvije nove zgrade, danas postavila znak zabrane saobraćaja u toj ulici za vozila ukupne tržine ne veće od pet tona, investitor se pojavio na licu mjesta i mještanima saopštio da je bager koji je on angažovao težak 3,7 tona i da stoga, oni ne mogu spriječiti da ta mašina prođe tom ulicom

19448 pregleda 84 reakcija 13 komentar(a)
Projektovani izgled zgrada u Donjoj Lastvi, Foto: Siniša Luković
Projektovani izgled zgrada u Donjoj Lastvi, Foto: Siniša Luković

Igra živaca investitora dva kontroverzna velika stambena objekta nazvana "Gemini" u Donjoj Lastvi i žitelja naselja VII kvart gdje bi oni trebali da se grade, nastavljena je i danas.

Nakon što je Opština Tivat, kako je i obećano u subotu ujutro kada su mještani blokirali jedinu ulicu u tom naselju da njome ne prođe bager koji bi trebalo da sruši staru kuću koja se nalazi na mjestu gdje bi trebalo da nikne jedna od dvije nove zgrade, danas postavila znak zabrane saobraćaja u toj ulici za vozila ukupne tržine ne veće od pet tona, investitor se pojavio na licu mjesta i mještanima saopštio da je bager koji je on angažovao težak 3,7 tona i da stoga, oni ne mogu spriječiti da ta mašina prođe tom ulicom.

Međutim, budući da taj mali bager ne može tek tako da se spusti sa puta na plac na kojem bi trebalo da sruši staru kuću, mašina do danas poslijepodne nije dovedena na lice mjesta.

U međuvremenu, na traženje novog rukovodstva Opštine da se provjeri validnost dokumentacije i odobrenja koja je do sada dobio investitor, iz Ministartva održivog razvoja i turizma (MORT) Opštini su dostavili obavještenje da je urbanističko-građevinska inspekcija još prilikom dostavljanja zahtjeva investitora - kompanije “IP Invest“ iz Tivta za rušenje spornog objekta 19. decembra 2018, izvršen pregled dostavljene prateće dokumnetacije uz taj zahtjev i utvrđeno da je ona uredna i da u njoj nema nepravilnosti.

Stoga, kako indirektno navode u MORT-u u odgovorima na pitanja o dešavanjima u vezi sporne gradnje na placevima u VII kvartu a koje su dostavili “Vijestima“, “IP Invest“ može pristupiti uklanjanju tog objekta, te da trenutno nema osnova za bilo kakvo novo postupanje inspekcije.

“Za građenje objekta na predmetnoj lokaciji u evidenciji urbanističko-građevinske inspekcije nema predate prijave građenja sa dokumentacijom shodno čl.91, kako bi urbanističko-građevinska inspekcija postupala po istoj shodno ovlašćenjima. Za uklanjanje postojećeg objekta investitor ima predatu prijavu-zahtjev od 19. 12. 2018, shodno zakonu, koja je pregledana i obrađena od urbanističko-građevinske inspekcije shodno ovlašćenjima. Investitor ne može započeti građenje objekta ukoliko ne ispuni uslov građenja u odnosu na čl.91 zakona, a ukoliko se ipak pokuša, odnosno započne građenje bez prijave građenja i dokumentacije iz čl.91 zakona, odnosno bez odobrenja, urbanističko-građevinska inspekcija će bez odlaganja preduzeti dalje mjere i radnje predviđenje zakonom“, odgovorili su “Vijestima“ iz MORT-a.

Bivši glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović je 23. januara prošle godine dao odobrenje na idejno riješenje dva velika stambena objekta “Gemini“, a koja „IP Invest“ namjerava graditi u dijelu Donje Lastve poznatom kao VII kvart.

Arhitekte Zoran i Marija Nikolić koji žive u tom naselju i mještani VII kvarta tvrde da je idejno riješenje urađeno suprotno izdatim urbanističko-tehničkim uslovima i važećim DUP-u Donja Lastva jer, iako je namjena sporne dvije urbanističke parcele „stanovanje male gustine - jednoporodično stanovanje“, arhitekti iz Podgorice su nacrtali dvije velike zgrade sa ukupno osam stanova, dok u podzemnoj garaži ima mjesta za čak 20 automobila.

Nove dvije velike stambene zgrade kontroverznog oblika i dizajna koji potpuno odudaraju od ambijenta naselja treba da niknu na dvije katastarske parcele ukupne površine od oko 1.420 kvadrata.

Na njima je arhitektonski studio AIM iz Podgorice iza kojeg stoje arhitekte Ivan Milošević i Andrej Mitrović projektovao dvije četvorospratne stambene zgrade da zajedničkom garažom u suterenu, i otvorenim bazenom.

Po važećoj planskoj dokumentaciji i izdatim UTU, investitor ne može strušiti staru prizemnu kuću površine 84 kvadrata koja postoji na jednoj od ove dvije urbanističke parcele jer DUP predviđa “zadržavanje, dogradnju i nadgradnju“ tog objekta do novih maksimalno predviđenih gabarita za tu parcelu. UTU predviđa i obavezu da “arhitektonski volumeni novih objekata moraju bit pažljivo projektovani sa ciljem dobijanja homogene slike naselja“, kao i da pošto se oni implementiraju u djelimično već izgrađeni prostor, “novi objekti oblikovno i materijalizacijom treba da podrže ambijent prije svega u naslijeđenom tradicionalnom maniru“.

Rješenje koje su isprojektovale arhitekte Milošević i Mitrović a na njega saglasnost 23. januara prošle godine dao bivši glavni državni arhitekta Vuksanović, teško da se može podvesti pod ovakav opis onoga što traže važeći UTU, a što pokazuje i sama njihova animacija novog objekta koji bukvalno štrči u okruženju malih porodičnih kuća u VII kvartu.

Arhitekte Zoran i Marija Nikolić i mještani Donje Lastve podnijeli su tužbu Upravnom sudu za ukidanje riješenja o izdatoj saglasnosti glavnog državnog arhitekte na takvo idejno riješenje. Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma podnijet je i zvaničan zahtjev za ukidanje licenci za rad arhitektama Ivanu Miloševiću i Andreju Mitroviću i njihovom AIM Studiju iz Podgorice.

Iz MORT-a su, odgovarajući na pitanja “Vijesti” naveli da tvrdnju da je bivši glavni državni arhitekta dao saglasnost na idejno riješenje objekata koje odudara od UTU “treba dokazati, odnosno navesti odlučujuće činjenicu u kom dijelu se sastoji odstupanje citirane saglasnosti u odnosu na urbanističko-tehničke uslove“.

“Ukoliko se u upravnom postupku, iniciranom po zahtjevu stranke ili drugog zainteresovanog lica, pokrene postupak za utvrđivanje zakonitosti predmetnog rješenja, donijeće se odgovarajuća odluka, zavisno od utvrđenog činjeničnog stanja, koje potvrđuje ili osporava njegovu zakonitost. Takođe, ukoliko se izjavi žalba od stranke u postupku, tada će se u žalbenom postupku utvrditi zakonitost rada prvostepenog organa“, odgovrili su iz MORT-a.

Iz MORT-a nisu zvanično odgovarali na pitanja što će njihov Direktorat za inspekcije poslove i licenciranje po službenoj dužnosti uraditi vezano za izdavanje sagalsnosti na sporno idejno riješenje, odnosno zahtjeva za oduzimanje licenci za rad glavnom državnom arhitekti koji je potpisao ovu saglasnost i autoru ovog idejnog riješenja, zbog rada protivnog zakonu i pravilima struke.