IZRAŽENA "OZBILJNA ZABRINUTOST"

HRA: Specijalni izvjestilac UN pisao Vladi zbog policijske torture

"Gospodin Melzer je posebno ukazao na rezoluciju 31/31 Savjeta za ljudska prava kojom je predviđena obaveza službenika za sprovođenje zakona na poštovanje i zaštitu urođenog dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta svih osoba koje se ispituju, uključujući i osumnjičene, svjedoke i žrtve"

6782 pregleda 1 komentar(a)
Melcer, Foto: Twitter
Melcer, Foto: Twitter

Specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija (UN) Nils Melcer i potpredsjednica Radne grupe za arbitrarno zadržavanje Elina Štajnerte pisali su Vladi Crne Gore povodom tri slučaja policijske torture koji su, trojica učesnika istrage tzv. “bombaških napada” na lokal Grand i kuću Duška Golubovića prijavili 26. maja, 28. maja i 4. juna, saopšteno je iz Akcije za ljudska prava (HRA).

HRA je kazala da je uz njihov pristanak (Jovana Grujičića, M.B. i Benjamina Mugoše) uputila komunikaciju specijalnom izvjestiocu UN za torturu i drugo surovo, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjevanje, Nilsu Melceru.

"Juče, 19. oktobra, kancelarija UN je objavila pismo koje su gospodin Melcer, specijalni izvjestilac za torturu, i gospođa Elina Štajnerte, potpredsjednica Radne grupe za arbitrarno zadržavanje, koja mu se pridružila, prije dva mjeseca uputili ministru vanjskih poslova povodom ovog slučaja. U odnosu na svu trojicu, Melcer i Štajnerte su izrazili "ozbiljnu zabrinutost zbog navodnog arbitrarnog hapšenja i pritvaranja, kršenja njihovih prava na slobodu i bezbijednost, upotrebe prinudnih metoda zastrašivanja, prinude i maltretiranja prilikom ispitivanja koje su mogle dovesti do njihovog surovog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja". Dalje je istaknuto da bi, "ako bi se navodi potvrdili, to bilo kršenje međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i u skladu s tim obaveza Crne Gore", kazali su iz HRA.

Kažu da je posebna zabrinutost izražena zbog činjenice da je Jovan Grujičić, "kao osoba sa psihosocijalnim invaliditetom odveden iz ustanove za mentalno zdravlje i prebačen u policijski pritvor bez ljekarskog pregleda, bez advokata i odgovarajućeg proceduralnog tretmana, ljekova i psihosocijalne podrške, uz podvrgavanje zlostavljanju."

"Oni su naveli da ovakvo postupanje predstavlja kršenje prava osoba sa invaliditetom, koja su zaštićena Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, a koju je Crna Gora ratifikovala 2. novembra 2009. godine. Ovom konvencijom, a konkretno članovima 12,13,14,15,17 i 25, od država se zahtijeva da osiguraju da osobe sa invaliditetom koje su lišene slobode u bilo kom postupku, uživaju garancije u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući i garancije za sprječavanje zloupotrebe, pružanje razumnog i proceduralnog tretmana, pristup pravosuđu, slobodu i bezbjednost, zaštitu integriteta osobe, prava na zdravlje i pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju i drugom zlostavljanju, na jednakoj osnovi sa drugima. Gospodin Melzer je posebno ukazao na rezoluciju 31/31 Savjeta za ljudska prava kojom je predviđena obaveza službenika za sprovođenje zakona na poštovanje i zaštitu urođenog dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta svih osoba koje se ispituju, uključujući i osumnjičene, svjedoke i žrtve. Apelovali su da se preduzmu i sve neophodne privremene mjere da se zaustave navodne povrede i spriječi njihovo ponavljanje, i, u slučaju da istraga podržava ili sugeriše da su navodi tačni, da se osigura odgovornost bilo kog lica za navodna kršenja."

HRA je kazala da je Vlada Crne Gore imala rok od 60 dana da dostavi odgovor na pitanja koja je uputio specijalni izvjestilac UN za torturu.

"HRA je 30. jula ove godine podnijela pritužbu VDT-u i drugim članovima Tužilačkog savjeta zbog nedjelotvornog istraživanja prijava torture od strane državnih tužilaca, na koju do danas nismo dobili odgovor. Zajedno sa Autonomnim građanskim pokretom smo 2. oktobra 2020. godine i javno protestovali zbog nedjelotvorne istrage u kojoj, osim ispitivanja okrivljenih, vještaščenja povreda i ispitivanja oca jednog od okrivljenih, nikakve druge radnje nijesu preduzimane", zaključeno je iz HRA.