Jačanje nacionalnih kapaciteta odgovor na nasilni ekstremizam

Cilj Priručnika je jačanje vještina prosvjetnih radnika za rano prepoznavanje prvih znakova radikalizacije i ekstremizma kod učenika, kazao je državni sekretar u MUP-u Dragan Pejanović

2136 pregleda 0 komentar(a)
Foto: MUP
Foto: MUP

Odgovor Crne Gore na fenomene nasilnog ekstremizma i radikalizacije, koji vode ka terorizmu, zasniva se na jačanju nacionalnih kapaciteta, poručio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Dragan Pejanović.

On je, kako je saopšteno iz MUP-a, kazao da se taj odgovor zasniva i na koordinaciji aktivnosti svih subjekata unutar države i jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv tih izazova.

Pejanović, koji je i i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma, govorio je na Radionici “Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu za first liner-e”, na kojoj je predstavljen Priručnik za prepoznavanje, prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod učenika.

„Iako je naša zemlja marginalno pogođena ovim pojavama, što je prepoznato i u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za prošlu godinu, Crna Gora u kontinuitetu djeluje u oblasti prevencije i sprečavanja ovog i sličnih fenomena“, rekao je Pejanović.

foto: MUP

On je kazao da je njihov fokus na sprečavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod učenika osnovnih i srednjih škola.

Pejanović je dodao da je cilj Priručnika upravo jačanje vještina prosvjetnih radnika za rano prepoznavanje prvih znakova radikalizacije i ekstremizma kod učenika.

On je rekao da Priručnik pruža odgovore na moguće nedoumice sa kojima se suočavaju prosvjetni radnici u radu sa učenicima.

„Želimo da pomognemo nastavnom osoblju u njihovom veoma odgovornom poslu, a to je ne samo obrazovanje, već i osposobljavanje učenika za poštovanje različitosti i izgradnju vrijednosnog sistema u kome neće biti mjesta devijantnim pojavama“, kazao je Pejanović.

Prema njegovim riječima, kroz edukaciju prosvjetnih radnika doprinosi se i ukupnom jačanju kapaciteta u prepoznavanju, sprečavanju i suzbijanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

„Prevenirajući devijantno ponašanje, stvaramo osnov za jačanje demokratskog i multikulturalnog društva, u kome će mladi ljudi graditi svoju i našu budućnost na zdravim vrijednosnim osnovama i toleranciji“, zaključio je Pejanović.

Predavač na trodnevnoj radionici i autor Priručnika, Marija Đorić, govorila je o nastanku i uzrocima ekstremizma i radikalizacije, vrstama ekstremizma, onlajn radikalizaciji i zloupotrebi društvenih mreža, procesu deradikalizacije, a radionica je obuhvatila i vježbu sa učesnicima.

Radionica je, kako je saopšteno, održana od 19. do 21. oktobra, a organizovao ju je Nacionalni operativni tim za borbu protiv nasilnog ekstremizma i Ministarstvo prosvjete, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

U radionici su učestvovali prosvjetni, socijalni i zdravstveni radnici, policijski službenici i predstavnici resornih ministarstava.

Bonus video: