Dozvoljavaju eksploataciju kamena u Kolašinu bez naknada

U Opštini Kolašin kažu da je sve po propisima. Tokom ove godine izdata su dva odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina, oba firmi doo “Keker“

4169 pregleda 3 komentar(a)
Kamenolom u Bakovićima, Foto: Dragana Šćepanović
Kamenolom u Bakovićima, Foto: Dragana Šćepanović

Opština Kolašin ni prošle, ali ni u prvih šest mjeseci ove godine nije imala prihoda od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, iako se kamen na području te opštine eksploatiše bez koncesije, prema odobrenjima lokalne uprave. Ne postoji ni nadzor lokalne uprave nad eksploatacijom, jer za to nemaju kadra.

Kako je “Vijestima“ kazao sekretar za finansije, imovinu i ekonomski razvoj dr Dragan Bulatović, tokom ove godine izdata su dva odborenja za eksploataciju mineralnih sirovina. Oba, objasnio je on, data su firmi doo “Keker“. Sekretar tvdi da su poštovane odredbe Zakona o rudarstvu. Dok se jedno odobrenje odnosi na eksploataciju na privatnom vlasništvu, drugo je dato za četiri opštinske parcele.

“Prvo odobrenje dato doo “Keker“ odnosi se na eksploataciju mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za sopstvene potrebe sa parcele koja je u njihovom vlasništvu. Shodno članu 23 zakona o rudarstvu koji glasi:

‘’Eksploataciju mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za sopstvene potrebe mogu vršiti vlasnici zemljišta bez ugovora o koncesiji na osnovu odobrenja i pod nadzorom nadležnog organa lokalne uprave’.’ Kako Opština Kolašin nema adekvatan kadar koji bi vršio nadzor nad tom eksploatacijom, rješenjem je naloženo doo “Keker“ da angažuje o svom trošku licencirenu geodetsku firmu koja će utvrditi početno-nulto stanje zemljišta i vršiti nadzor nad sprovođenjem eksploatacije odobrene količine materijala“, tvrdi Bulatović.

Takođe, kako kaže, preduzeće “Keker“ je obavezno da “po završetku radova dostavi izvještaj o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem eksploatacije zajedno sa izvještajem o završetku radova“.

Istom preduzeću, rekao je sekretar, odobrenje za eksploataciju na opštinskim parcelama je dato “uz uslov da odobrenu količinu materijala koristi za održavanje lokalnih infrastrukturnih objekata“.

Lokacije na kojima eksploatiše su gradska deponija u Bakovićima, u pitanju je i sanacija puta do katuna Vranjak na Bjelasici.

“Shodno članu 24 Zakona o rudarstvu, ‘’eksploatacija mineralnih sirovina (šljunak, pijesak i kamen), koje se koriste za izgradnju i održavanje lokalnih infrastrukturnih objekata, može se obavljati bez ugovora o koncesiji na osnovu odobrenja i pod nadzorom nadležnog organa lokalne uprave’’. Komunalno nam je dostavilo tačnu količinu materijala koja je potrebna za navedene radove, a firma “Keker“ je obavezana kao i u prethodnom slučaju da angažuje licenciranu geodetsku firmu koja će obaviti nadzor i o tome dostaviti izvještaj“, objašnjava Bulatović.

On kaže i da je preduzeće “Keker“ oslobođeno plaćanja naknade za eksploataciju mineralnih sirovina. U prvom slučaju “jer je riječ o eksploataciji sa privatne parcele za lične potrebe“, dok se u drugom slučaju “radi o održavanju lokalne infrastrukture od javnog interesa“.

Bulatović podsjeća da to preduzeće “radove na održavanju lokalne infrastrukture (deponija i put) obavlja bez naknade, kao pomoć lokalnoj upravi“. “U prethodnom periodu to preduzeće je u različitim vanrednim sitacijama Opštini pružalo pomoć angažovanjem svog ljudstva i mehanizacije za šta nijesu tražili bilo kakvu naknadu. Osim gore navedenih, drugih zahtjeva za eksploataciju mineralnih sirovina nijesmo imali i nijesmo izdavali odobrenja po tom osnovu“, kazao je Bulatović.

On podsjeća da su način i uslovi za dodjelu koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina definisani Zakonom o rudarstvu i Uredbom Vlade. Nadzor nad izvršavanjem zakona obavlja ministarstvo nadležno za poslove rudarstva, dok odluke o dodjeli koncesija donosi Vlada.