U DEVEDESET PRVOJ GODINI

Preminuo Miomir Dašić, član CANU

Za stručni i pedagoški rad odlikovan je Ordenom Republike Jugoslavije, dobitnik je i više drugih društvenih priznanja – nagrada, diploma, plaketa i pohvala

9197 pregleda 14 komentar(a)
Dašić, arhiva, Foto: Svetlana Mandić
Dašić, arhiva, Foto: Svetlana Mandić

Akademik Miomir Dašić, član Crnogorske akademije nauke i umjetnosti preminuo je juče u devedeset prvoj godini.

Dašić je 15. novembra 1930. godine u Rovcima, kod Berana. Osnovnu školu završio je u mjestu rođenja, gimnaziju u Beranama (1949), a istorijske nauke na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1954), gdje je magistrirao (1962) i doktorirao (1980).

Održao je preko 130 javnih predavanja na kongresima, simpozijumima, naučnim skupovima, okruglim stolovima i seminarima za profesore istorije. U toku šest decenija stručnog i naučnog rada objavio je dvanaest knjiga, oko 270 studija, rasprava, članaka, istorijskih eseja, oko 420 kritičkih osvrta, recenzija, polemika i raznih drugih stručnih i publicističkih tekstova. Autor je preko 130 naučnih i stručnih referata i saopštenja. Bibliografija njegovih radova broji 830 jedinica.

Za stručni i pedagoški rad odlikovan je Ordenom Republike Jugoslavije, dobitnik je i više drugih društvenih priznanja – nagrada, diploma, plaketa i pohvala.

Radove je objavljivao u preko 60 časopisa, novina i revija u zemlji i inostranstvu.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 26. novembra 1991. godine, a za redovnog 6.decembra 1996. godine.

Bio je sekretar Odjeljenja društvenih nauka i član Predsjedništva CANU (1993‒1997), a u periodu 1997‒2001. godine bio je potpredsjednik Akademije.