Izvještaj o radu usvojen na sjednici lokalnog parlamenta

Opština Bijelo Polje će dati više novca za "Ratkovićeve večeri poezije"

Ukupni planirani prihodi iznosili su 162.500 eura, od čega je na računu ostalo oko 2.500 eura

4205 pregleda 0 komentar(a)
Kuća Rista Ratkovića u Bijelom Polju, Foto: Vijesti
Kuća Rista Ratkovića u Bijelom Polju, Foto: Vijesti

Rad JU "Ratkovićeve večeri poezije" u prošloj godini koštao je 149.681 euro, od čega je toj ustanovi iz budžeta Opštine Bijelo Polje opredijeljeno 100.000 eura, dok je Ministarstvo kulture uplatilo 40.000 eura putem transfera i još 20.000 eura kroz razne projekte.

Ukupni planirani prihodi iznosili su 162.500 eura, od čega je na računu ostalo oko 2.500 eura.

Izvještaj o radu te ustanove za prošlu godinu usvojen je na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta.

Na zarade zaposlenih otišlo je oko 75.000 eura, plus 2.000 eura za naknade Savjeta RVP, dok je 67.300 eura potrošeno na kulturne aktivnosti.

Organizacija Ratkovićevih večeri poezije koštala je 41.216 eura (planirano 50.000 eura), 15.000 eura koštala je organizacija White Field Jazz Festival, 10.000 euta za “Književne paralele”, 1.500 eura za organizaciju muzičkih, likovnih radionica, nabavku knjiga 600 eura, izložbe 500 i saradnju sa NVO sektorom 300 eura.

Na režijske troškove od planiranih 6.730 eura potrošen je 4.981 euro. Ukupan trošak za materijal za robu, materijal i ostale režije smanjen je za duplo od planiranog (na 497 eura), dok je samo za utrošak električne energiju umjesto planiranih 1.000 eura potrošeno skoro duplo više novca.

Troškovi kancelarijskog materijala sa planiranih 2.000 eura smanjeni su za 90 odsto, poštanske i telefonske usluge bile su 660 eura, bankarske i usluge provizija 996 eura, a duplo manje novca od planiranih 1.000 eura, potrošeno je za prevoz učesnika, dok je za službena putovanja od planiranih 500 potrošeno 300 eura.

Na kulturne aktivnosti od plana 78.400 eura utrošeno je 67.316 eura.

Organizacija Ratkovićevih večeri poezije koštala je 41.216 eura (planirano 50.000 eura), 15.000 eura koštala je organizacija White Field Jazz Festival, 10.000 euta za “Književne paralele”, 1.500 eura za organizaciju muzičkih, likovnih radionica, nabavku knjiga 600 eura, izložbe 500 i saradnju sa NVO sektorom 300 eura.

Obaveze iz poslovanja na posljednji dan prošle godine iznosile su 75. 848 eura, što je 25.000 eura više od planiranog.

Na ukalkulisane a neisplaćene bruto zarade otišlo je 22.542 eura, dobavljačima (po računima) umjesto planiranih 31.000 utrošiće se 47.300 eura, na poreze i naknade 1.500 eura a za naknade Savjetu JU RVP 6.000 eura.

Obrazlažući izvještaj, direktor JU RVP Kemal Musić je kazao da je ta ustanova od nacionalnog značaja.

“Osim primarne manifestacije, Ratkovićeve večeri poezije organizuju i Whitefield jazz festival. Imaju izdavačku produkciju “Književne paralele” i kvalitetne prateće programe tokom godine. Snažnu podršku dobija od Opštine i Ministarstva za kulturu. Rejting ove ustanove ogleda se u tome što je učešće na Ratkovićevim večerima poezije privilegija, a nagrada “Risto Ratković”, koja se dodjeljuje za najbolju pjesničku knjigu u Crnoj Gori, Srbiji, BiH i Hrvatskoj, prestiž”, kazao je Musić.

Naveo je da “visoke domete u kulturi, ova ustanova ostvaruje sa šest stalno uposlenih radnika: direktorom, pomoćnikom direktora, sekretarom ustanove, urednikom izdanja, knjigovođom i domarom.

U planu za ovu godinu RVP će planira da potroši 170.500 eura, koliko će i prihodovati od Opštine (120.000 eura), Ministarstva kulture (40.000 eura plus 8.000 eura kroz projekte), te 2.500 kroz sponzorstva.

Preporučujemo za Vas