presuda osnovnog suda u podgorici

Poništena odluka o razrješenju Ćalović Marković sa pozicije člana Savjeta ASK-a

Osnovni sud u Podgorici odbio kao neosnovan prigovor stvarne nenadležnosti tog suda

14413 pregleda 233 reakcija 12 komentar(a)
Ćalović Marković, Foto: Boris Pejović
Ćalović Marković, Foto: Boris Pejović

Osnovni sud u Podgorici poništio je odluku Skupštine kojom je Vanja Ćalović Marković razriješena sa pozicije člana Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), saopšteno je iz MANS-a.

Navodi se da je Osnovni sud u Podgorici odbio kao neosnovan prigovor stvarne nenadležnosti tog suda.

„Usvaja se tužbeni zahtjev, pa se poništava Odluka 26. saziva Skupštine Crne Gore od 5. jula 2018. godine, kao nezakonita“, stoji u presudi.

Ćalović Marković je u tužbi, koju je podnijela 20. jula 2018. godine, navela da je Odlukom Skupštine u junu 2015. godine izabrana za člana Savjeta ASK-a i da je razriješena sa te dužnosti Odlukom parlamenta od 5. jula 2018. godine.

Ona je navela da je Odluka Skupštine o njenom razriješenju nezakonita i da je pomoćnik direktora ASK-a, postupajući po nalozima direktora Agencije, donio Odluku kojom je proizvoljno i bez obrazloženja utvrđeno da je ona kao članica Savjeta ASK-a prekršila odredbe Zakona o sprečavanju korupcije.

U obrazloženju presude stoji da je Skupština Crne Gore u odgovoru na tužbu istakla prigovor stvarne nenadležnosti suda, navodeći da je Skupština spornu odluku donijela u okviru svojih ustavnih nadležnosti, pa bi njeno preispitivanje pred redovnim sudovima bilo miješanje jedne grane vlasti u autonomna ovlašćenja druge grane vlasti.

„Takođe, osporavajući osnovanost tužbenog zahtjeva, tužena je navela da se na osnovu predloženih dokaza ne može dovesti u pitanje pravilnost i zakonitost postupka razrješenja tužilje“, piše u obrazloženju presude Osnovnog suda.

Navodi se da među strankama nije bila sporna sadržina izvedenih pisanih dokaza, već stvarna nadležnost Osnovnog suda i pravni osnov tužbenog zahtjeva, odnosno zakonitost pobijene Odluke 26-og saziva Skupštine.

„Sud je prvenstveno cijenio istaknuti prigovor stvarne nenadležnosti suda, a na koji sud pazi i po službenoj dužnosti, pa je mišljenja da je isti neosnovan“, kaže se u obrazloženju presude.

Kako je objašnjeno, Osnovni sud, kao redovan sud, nadležan je za postupanje u konkretnoj pravnoj stvari, jer nadležnost tog suda proizilazi iz jedne odredbe Zakona o sudovima.

Tom odredbom propisano je da je Osnovni sud nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako zakonom nije propisana nadležnost drugog suda.

Sud je mišljenja da preispitivanje zakonitosti sporne Odluke Skupštine ni u kom slučaju ne predstavlja miješanje jedne grane vlasti u autonomna ovlašćenja druge, već naprotiv da je riječ o odnosu vlasti koji počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli, a što proizilazi i iz Ustava.

„Cijeneći osnovanost tužbenog zahtjeva, sud je mišljenja da nije ispoštovana zakonska procedura razrješenja Ćalović Marković kao člana Savjeta ASK-a, niti je tužilja kao član Savjeta povrijedila Zakon o sprečavanju korupcije“, kaže se u obrazloženju presude.

Navodi se da, prema stanovištu suda, pobijena Odluka nije zakonita i zato što ne sadrži uputstvo o pravnom lijeku niti obrazloženje.

„Tužena je bila dužna da u pobijenoj Odluci navede jasne i valjane razloge koji su poslužili kao osnov za uskraćivanje dotadašnjeg prava tužilje, kako bi se ista mogla ispitati u sudskom postupku“, dodaje se u obrazloženju.

Preporučujemo za Vas