Planirani datum početka realizacije projekata je 1. januar

Četiri projekta PMF u okviru bilaterale Crna Gora - Austrija

Konkurs su, na osnovu Sporazuma Vlade Crne Gore i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji potpisanog u Podgorici 10. juna 2009. godine, raspisali Ministarstvo nauke Crne Gore i Agencija za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju Republike Austrije

3593 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Na Konkursu za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2021-2022. godina, od 11 odobrenih projekata, četiri projekta su sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Konkurs su, na osnovu Sporazuma Vlade Crne Gore i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji potpisanog u Podgorici 10. juna 2009. godine, raspisali Ministarstvo nauke Crne Gore i Agencija za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju Republike Austrije.

Nakon rezultata evaluacije obje strane, te u skladu sa utvrđenim uslovima i prioritetima Konkursa i dostupnog budžeta dvije zemlje, Mješovita komisija za naučnu i tehnološku saradnju između Crne Gore i Republike Austrije, od prijavljenih 16, za finansiranje je odobrila 11 projekata, te usaglasila i potpisala Protokol sa četvrtog zasijedanja, elektronskim putem.

Od 11 odobrenih projekata, četiri projekta su sa Prirodno-matematičkog fakulteta:

Prvi projekat, "Riječni biodiverzitet Prokletija (Crna Gora): potencijalna jedinsvenost i izazovi", realizovaće se u saradnji sa Univerzitetom u Insbruku. Rukovodilac na projektu je Vladimir Pešić.

Đorđije Vujadinović je rukovodilac na drugom projektu - Savremene teme geometrijske teorije funkcija, koji će se realizovati u saradnji sa Univerzitetom u Beču

Treći projekat je "Kolektivne evolutivne strategije za distribuirano učenje na neeuklidovim podacima" u saradnji sa Univerzitetom za primijenjena naučna istraživanja-Centar za poslovnu informatiku, Dorbirn. Rukovodilac projekta je Vladimir Jaćimović.

Na četvrtom projektu, Razjašnjavanje odnosa u grupi Euphorbia amygdaloides sa posebnim osvrtom na balkanskog endema E. Orjeni i Korzikansko/Sardinijskog endema E. Semiperfoliata", koji se realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Insbruku, rukovodilac je Danka Caković".

Naučnoistraživački projekti će se realizovati u vidu zajedničkih posjeta istraživača iz Crne Gore i Republike Austrije, a koji će učestvovati u zajedničkim istraživačkim projektima.

Ministarstvo nauke će za svaki projekat obezbijediti sredstva u iznosu od 4.500 eura za crnogorski tim, a Agencija za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju će obezbjediti sredstva u iznosu od 4.500 eura za austrijski tim, po godini.

Planirani datum početka realizacije projekata je 1. januar 2021. godine, dok je datum završetka projekta 31. decembar 2022. godine.

U slučaju da zdravstvena situacija vezana za pandemiju COVID-19 ne bude dozvoljavala da projekti počnu sa implementacijom 1. januara 2021. godine, produženje roka za implementaciju projekata regulisaće se aneksom.

Preporučujemo za Vas