istraživanje Udruženja mladih sa hendikepom Nikšić

Zajedno do inkluzivnog društva

Udruženje je, u okviru pomenutog projekta, organizovalo trodnevnu radionicu “Pristup disleksiji i rijetkim bolestima”, namijenjenu prosvjetnim radnicima, roditeljima i starateljima djece sa elementima disleksije i rijetkih bolesti, asistentima u nastavi i stručnim saradnicima, te medicinskom osoblju i socijalnim radnicima

3401 pregleda 0 komentar(a)
Foto: UMHNK
Foto: UMHNK

Rezultati istraživanja koje je sprovelo Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić (UMHNK) pokazalo je kod 12,54 odsto učenika trećeg razreda osnovne škole na teritoriji opštine Nikšić postoji mogućnost da imaju teškoće u učenju. U istraživanje, koje je sprovedeno primjenom standardizovanog instrumenta Procjena vještine čitanja, a realizovano u sklopu projekta “Inkluzivna kultura u osnovnim školama u Nikšiću, bilo je uključeno devet osnovnih škola i 512 učenika.

Udruženje je, u okviru pomenutog projekta, organizovalo trodnevnu radionicu “Pristup disleksiji i rijetkim bolestima”, namijenjenu prosvjetnim radnicima, roditeljima i starateljima djece sa elementima disleksije i rijetkih bolesti, asistentima u nastavi i stručnim saradnicima, te medicinskom osoblju i socijalnim radnicima.

„Cilj ovih obuka bio je omogućavanje sticanja novih znanja radi kvalitetnije i efikasnije podrške i pružanja pomoći djeci, razmjena iskustava i umrežavanje. Teme su, između ostalog, bile i upoznavanje sa antidiskriminacionim zakonskim okvirom u Crnoj Gori sa akcentom na prava djece sa posebnim obrazovnim potrebama, međunarodnim standardima i modalitetima u tretmanu teškoća u učenju i rijetkim bolesti i metodama rada koje će doprinijeti boljem sagledavanju izazova i primjeni adekvatih modela podrške”, navodi se u saopštenju koje potpisuje izvršni direktor UMHNK-a, Nenad Mijušković.

Projekat, čija svrha je doprinos unapređenju prava i položaja u društvu lica sa rijetkim bolestima i disleksijom, a koji sprovode UMHNK-a i Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore, finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

„Ovim projektom se želi postići olakšan pristup kvalitetnim i provjerenim informacijama o rijetkim bolestima i disleksiji, podizanje nivoa svjesti o učešću sve djece, bez obzira na pol, fizičke, intelektualne, kulturne ili druge osobenosti, u pocesu obrazovne inkluzije u skladu sa individualnim mogućnostima kako bi kontinurano i kvalitetno ovladali kompetencijama za efikasno životno funkcionisanje“, kazao je Mijušković.

Prjektom se žele i unaprijediti i razmjeniti znanja i iskustva između okruženja za učenje, roditelja i šire društvene zajednice „na putu ka inkluzivnom društvu u opštini Nikšić“.

Preporučujemo za Vas