PRIHVATILI PONUDU FIRME KOJA JE poslovnu godinu završila sa skoro 20 hiljada eura minusa

Glavni grad pred sudom zbog milionskog zemljišta?

Kao prvoplasirane ponude za dvije od tri parcele u zahvatu DUP-a “Naselje 1. maj” Glavni grad ocijenio ponude kompanije koja posluje sa minusom. Drugoplasirana kompanija “Admiral Holdings” tvrdi da prvoplasirani “Metro invest” nije ispunio ni opšte uslove konkursa

13038 pregleda 23 reakcija 4 komentar(a)
Dio DUP-a “Naselje 1. maj”, Foto: Vesko Belojević
Dio DUP-a “Naselje 1. maj”, Foto: Vesko Belojević

Na javnom pozivu za prodaju građevinskog zemljišta u naselju 1. maj, Glavni grad je za parcele čija se minimalna vrijednost procjenjuje na oko milion eura, prihvatio ponudu firme “Metro Invest”, koja je prošlu poslovnu godinu završila sa skoro 20 hiljada eura minusa.

Ta firma, kako je redakciji rekao pravnik Danilo Ćupić, koji zastupa drugog ponuđača “Admiral Holdings”, nije dostavila ni valjanu dokumentaciju, u skladu sa opštim uslovima javnog poziva.

Iz Glavnog grada nisu komentarisali te navode, a redakciji su odgovorili da je “Metro Invest” ponudio najveću cijenu i da se protiv konačne odluke komisije “može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore”.

To će pravni zastupnici “Admiral Holdingsa”, kako su kazali “Vijestima”, i uraditi.

Javni poziv za prodaju tri urbanističke parcele u zahvatu DUP-a “Naselje 1. maj” - 208, 215 i 216, površina 1.093, 1.295 i 1.183 kvadratnih metara, Direkcija za imovinu Glavnog grada objavila je 2. oktobra. Na tim parcelama, kako se navodi u pozivu, planirana je namjena “stanovanje većih gustina”. Prema javnom pozivu, minimalna naknada za ponuđene urbanističke parcele iznosila je 343 eura po metru kvadratnom.

“Admiral Holding” i “Metro Invest” dostavili su ponude za UP 215 i UP 216, za koje je minimalni iznos naknade za zemljište 444.185, odnosno 405.769 eura.

“Metro Invest” za UP 215 ponudio je 574.980, a “Admiral Holding” 552.965 eura. Prvorangirana ponuda dobila je 100, a drugorangirana 96 bodova. Za UP 216, “Metro Invest” ponudio je 525.252 eura, dok je “Admiral Holding” ponudio 521.703 eura. Prvorangirana ponuda dobila je 100, a drugorangirana 99 bodova.

Iz “Admiral Holdinga”, međutim, odmah su se žalili - usmeno, potom i pisanim prigovorom, navodeći da ponuda “Metro Investa” ne ispunjava opšte uslove javnog poziva.

U tim uslovima, pored ostalog, navodi se da učesnici, ako su pravna lica, treba da dostave naziv i sjedište, dokaz-rješenje o registraciji sa izvodom iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS)...

“Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda broj 02/20 podrazumijevao je ispunjenje opštih uslova, odnosno da ponuđači osim dokaza o uplati depozita prilože i dva dokumenta - rješenje o registraciji sa izvodom iz CRPS-a. Komisija je prilikom otvaranja ponuda dozvolila meni kao zastupniku jednog od ponuđala da izvršim uvid u dokumentaciju, nakon čega sam skrenuo pažnju na činjenicu da je društvo ‘Metro Invest’ d.o.o. Podgorica priložilo samo izvod iz CRPS-a, a ne i rješenje o registraciji iz CPRS, što znači da imenovani ponuđač nije ispunio jedan od opštih uslova za učešće u javnom pozivu”, rekao je “Vijestima” zastupnik “Admiral Holdinga” Danilo Ćupić.

Objasnio je da je “Metro Invest” dostavio rješenje o PIB-u i rješenje o PDV-u “koje izdaje Poreska uprava Područna jedinica Podgorica, umjesto rješenja koje je traženo, a to je rješenje o registraciji (osnivanju) društva pred CPRS”.

“Odmah po završenom postupku otvaranja ponuda, mi smo Komisiji dostavili podnesak kojim smo pisanim putem konstatovali navedene nepravilnosti i zatražili dostavljanje zapisnika kako bismo bili sigurni da su navedene primjedbe konstatovane. Taj zapisnik nam još nije dostavljen”, rekao je Ćupić.

Tvrdi i da su se zbog toga telefonski raspitivali kod Komisije.

“I nezvanično nam je rečeno da će ponuda firme ‘Metro Invest’ biti proglašena nevažećom... Ove informacije su nam potvrđene i iz službe glavnog administratora Glavnog grada. Međutim, Komisija je donijela dva obavještenja za dvije urbanističke parcele, kojima se kao prvorangirani ponuđač imenuje ‘Metro Invest’ i u tom obavještenju nema osvrta na naš prigovor istaknut usmenim putem na dan otvaranja ponuda i kasnije pisanim putem, niti bilo kakvog obrazloženja”, rekao je Ćupić “Vijestima”.

Iz firme “Admiral Holding” Komisiji za sprovođenje postupka spornog javnog poziva prigovor su uputili 2. novembra. Komisija je dva dana kasnije donijela odluku kojom se taj prigovor odbija “kao neosnovan”.

U obrazloženju, u dijelu koji se odnosi na obavezu dostavljanja dokaza-rješenja o registraciji sa izvodom iz CRPS, pored ostalog piše da u javnom pozivu “nije striktno naznačeno da se radi isključivo o rješenju o registraciji privrednog društva u CPRS”.

“Niti se isto može podrazumijevati u konkretnom slučaju. Naime, kako je opštim uslovima javnog poziva 02/20 predviđeno da pravo učešća po javnom pozivu imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica, propisivanjem obaveze dostavljanja isključivo rješenja o registraciji privrednog društva u CRPS, unaprijed bi se izvršila direktna eliminacija ponuđača - pravnih lica koja nisu privredna društva, odnosno pravnih lica sa drugačiijim formama organizovanja (ustanove, udruženja, zadužbine, savezi, NVO...) koja ni ne mogu pribaviti, odnosno dostaviti rješenja o registraciji privrednog društva u CRPS, a čije je pravo učešća u predmetnom javnom pozivu upravo propisano opštim uslovima, što bi na kraju prouzrokovalo kontradiktornost teksta javnog poziva, čime bi bilo onemogućeno tretiranje svih učesnika na ravnopravan način”, piše u obrazloženju koje je Direkcija za imovinu Glavnog grada dostavila “Admiral Holdingu” 4. novembra.

Dodaje se i da je “Metro Invest” u ponudama, pored ostalog, dostavio rješenja o registraciji i registraciji za PDV, koja izdaje Vlada-Poreska uprava, PJ Podgorica, izvod iz CRPS.

“Odnosno, da je dostavio dokumentaciju predviđenu opštim uslovima javnog poziva... Svi podaci o privrednom društvu koji su navedeni u rješenju o registraciji privrednog društva su navedeni i u izvodu iz CPRS-a, te rješenje o registraciji privrednog društva ne sadrži nijedan podatak koji nije naveden u izvodu iz CPRS-a i isti sadrži sve podatke o društvu u stvarnom vremenu... Dakle, imajući u vidu da predmetnim javnim pozivom nije decidno navedeno koja su rješenja o registraciji jedan od elemenata za učestvovanje u postupku prodaje, te da su oba ponuđača dostavila dokument-rješenje o registraciji i izvod iz CPRS-a... to je Komisija obje ponude ocijenila kao formalno ispravne”, piše u odgovoru Komisije na prigovor “Admiral Holdinga”.

“Metro invest” godinu završio minusom od 18.218 eura, “Admiral” sa plusom od 291.028 eura

Prema podacima iz finansijskog iskaza koji je „Metro Invest“ predao Poreskoj za 2019, ta firma prošlu godinu završila je minusom od 18.218. Prema istom izvještaju, u toj firmi zaposlena je jedna osoba.

“Admiral Holding” završio je poslovnu 2019. godinu sa 291.028 eura u plusu, a prosječan broj zaposlenih, prema podacima Poreske uprave, u toj firmi je deset.

Preporučujemo za Vas