"Prodišimo"

Počela realizacija projekta "Balkan bez duvana"

„Cilj projekta je stvaranje okruženja bez duvanskog dima i smanjenje rasprostranjenosti pušenja, a to će se postići putem politike povećanja akciza na duvan i duvanske proizvode. Ujedno, zagovaraćemo se za usvajanje i implementaciju Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima“, navodi se u saopštenju za javnost

2840 pregleda 6 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Tri nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, „PROI“, „Preporod“ i „Propulsion“, potpisale su Memorandum o saradnji prema kojem se kontrola duvana ne tretira samo kao pitanje javnog zdravlja, nego i dinamike evropskih integracija u ovim zemljama i, u skladu sa tim, počele sa realizacijom projekta „Balkan bez duvana“.

„Cilj projekta je stvaranje okruženja bez duvanskog dima i smanjenje rasprostranjenosti pušenja, a to će se postići putem politike povećanja akciza na duvan i duvanske proizvode. Ujedno, zagovaraćemo se za usvajanje i implementaciju Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima“, navodi se u saopštenju za javnost.

Podsjećaju da su tri pomenute države među zemljama sa najvećim brojem konzumenata cigareta na svijetu, kao i da je to zdravstveni, ekonomski pa i politički problem čije rješavanje podrazumijeva podizanje zajedničkih napora na regionalni nivo.

„Prema projekcijama Svjetske zdravstvene organizacije uvođenje sveobuhvatnih politika za kontrolu duvana u sve tri zemlje dugoročno može spasiti 800.000 ljudi od prerane smrti uzrokovane pušenjem. Ova inicijativa je posebno važna sada, u doba epidemije Covid 19, kada je zdravlje ljudi najugroženije, a pušenje faktor rizika koji pogoršava zdravstveno stanje“, stoji u saopštenju.

Kako ističu, projekti kontrole duvana predviđeni novopotpisanim Memorandumom će pomoći vladama zemalja Zapadnog Balkana da svoju regulativu i prakse lakše prilagode pravnim zahtjevima EU i zaštite zdravlje stanovništva.

„“Naš zajednički cilj je da kroz dokazane efikasne mjere, kao što je povećanje akciza na duvan i duvanske proizvode, smanjimo potražnju duvana na Balkanu i tako doprinesemo stvaranju zdravijeg društva”, kazao je Jovan Bulajić iz „Preporoda“.

Kako sve tri zemlje zaostaju u procesu usklađivanja lokalnih zakonodavstava sa Okvirnom konvencijom o kontroli duvana Svjetske zdravstvene organizacije i direktivama Evropske unije iz oblasti kontrole duvana, građansko društvo se vidi u ulozi pokretača promjena.

„Mi smo važan partner vladama u procesu usvajanja evropskih propisa. Regionalna saradnja je jedini ispravan pristup u ambijentu dobro organizovane duvanske industrije i pandemije, koja ljude izložene duvanskom dimu svrstava u rizične grupe i tako dodatno opterećuje zdravstvene sisteme u regiji“, kazala je Uliana Bakh, izvršna direktorica „PROI“-a.

Goran Zarić, direktor programa „Propulsiona“, vjeruje da će regionalni pristup dovesti do smanjenja upotrebe duvana u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

„Ispred nas imamo puno izazova, a između njih i nedovoljno zakonsko regulisanje kako tradicionalnih duvanskih proizvoda, tako i novih bezdimnih proizvoda, koji se često promovišu među mladim“, kazao je Zarić.

U sklopu inicijative pokrenuta je i regionalna kampanja na društvenim mrežama pod nazivom “Prodišimo” koja ima za cilj da informiše građana Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore o kontroli duvana i zagovaranja za usvajanje i implementaciju sveobuhvatnih zakona u ovoj oblasti u pomenutim zemljama.

Projekat “Balkan bez duvana” je podržan od strane organizacije „Campaign for Tobacco-Free Kids“.

Preporučujemo za Vas