Put do Đalovića pećine pun nedostataka?

Uprava javnih radova će ispitati tvrdnje

10568 pregleda 24 reakcija 2 komentar(a)
Mještani tvrde da radovi imaju dosta nepravilnosti, Foto: Privatna arhiva
Mještani tvrde da radovi imaju dosta nepravilnosti, Foto: Privatna arhiva

Projektna trasa rekonstrukcije i proširenja lokalnog putnog pravca Gubavač-Bistrica, čija je izgradnja u toku u sklopu projekta Đalovića pećina, sadrži brojne nedostatke i nelogičnosti, tvrdi predsjednik NVO “Bjelopoljski demokratski savez NVO” Uglješa Prebiračević, koji je i član Mjesne zajednice Bistrica i mještanin.

“Normalno bi bilo, a tako je svuda u uređenom svijetu, da kada se vrši rekonstrukcija puta, odnosno njegovo proširenje i dizanje kvaliteta na viši nivo da se isprave greške iz ranijeg perioda na bivšoj trasi. Ali naši, slobodno nazovi kvazi projektanti i inženjeri to nijesu uočili slučajno ili namjerno. Naime, nigdje sem prevoja Zminjak nijesu ublažili ili eliminisali nijednu krivinu, iako je Opština platila zemljište namijenjeno putnom pojasu”, kazao je Prebiračević.

On ističe da je gradnja mosta na Loznoj luci na potpuno pogrešnoj lokaciji.

“U smjeru na strani prema Gubavču su napravili na osojnoj strani koja je uvijek u hladu, a moglo se pomjeriti samo desetak metara nizvodno ka vodenici i dobiti pravina za iste pare. Dalje, odatle ka Gubavču se drže postojeće trase koja je uvijek bila problematična kako zimi, tako i ljeti zbog velike vlažnosti, uspona i krivina, kao i mekoće podloge”, kazao je Prebiračević pitajući nadležne zašto taj put nisu pomjerili za desetak metara uz šumu i dobili pravac od kuće Bučana do iznad vodenice i potpuno pravu trasu i izloženu više suncu i provjetravanju.

Prebiračević ističe da je tu bilo još propusta pored kuća Popovića u Rodijeljima, na potezu od Rečevića ka Lugu u Žiljaku iza kuće Đalovića ka centrali i drugo.

Prebiračević smatra da građani, dok još ima vremena, treba da se obrate nadležnim opštinskim službama, kao i da od nove Vlade traže obustavu isplate projektantu dok se pomenuti nedostaci ne isprave.

Iz Uprave javnih radova saopštili da će “ukoliko se u toku izvođenja radova ili u postupku tehničkog pregleda ustanovi da je zbog propusta u tehničkog dokumentaciji došlo do odstupanja od zakonskih propisa u oblasti saobraćaja i građevinarstva, Uprava javnih radova će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti”.

“U ovom momentu, preuranjeno je procjenjivati kvalitet tehničke dokumentacije, posebno u dijelu koji se odnosi na regulaciju saobraćaja nakon završetka radova”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave podjećaju da rekonstrukcija puta Gubavač - Bistrica predstavlja jedan od segmenata valorizacije Đalovića pećine sa okolinom, radi dobijanja nove atraktivne turističke destinacije.

“Modernizacija oko devet kilometara puta predstavlja značajnu investiciju ne samo iz turističkih razloga, već i zbog unapređenja kvaliteta života u ovom kraju, imajući u vidu da će mještani dobiti novu, proširenu, bezbjednu saobraćajnicu i most, ukupne vrijednosti oko pet miliona eura. Na osnovu svojih nadležnosti, Uprava javnih radova je postupak izbora obrađivača i revidenta projekta rekonstrukcije puta realizovala u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, uz prethodno pribavljene saglasnosti koje se odnose na urbanističko-tehničke uslove i plansku dokumentaciju u nadležnosti Opštine Bijelo Polje. Ugovor o izradi glavnog projekta potpisan je sa doo ‘Inter Project’ Podgorica, dok je revident bio doo ‘Civil engineer’ Podgorica. Obaveza licenciranih preduzeća za izradu i reviziju tehničke dokumentacije je poštovanje zakonske regulative i standarda iz oblasti saobraćaja i građevinarstva, a kvalitet izvedenih radova konstatuje se tehničkim pregledom”, saopšteno je iz Uprave javnih radova.