SUTKINJA RAIČKOVIĆ OPET ODBILA TUŽBU DAILY PRESSA PROTIV NOVE M, TUŽILAC NAJAVIO ŽALBU

Ivanović: Cinizam i beskrupulozno ignorisanje uputstava viših sudova

“Umjesto da se bavi kršenjem Zakona o unutrašnjoj trgovini i nelojalnom konkurencijom, što je bio osnov naše tužbe, sutkinja D.R. nam opet i u trećoj presudi dominantno obrazlaže i tumači Zakon o medijima i povredu prava ličnosti, što je vrhunski cinizam i beskrupulozno ignorisanje onog sto je ona dobila kao uputstvo za postupanje od viših instanci kada su obarale njene ranije presude”, istakao predsjednik Borda Daily pressa

19724 pregleda 53 reakcija 6 komentar(a)
Sutkinja Privrednog suda se pozivala na odluke suda u Strazburu, Foto: Savo Prelević
Sutkinja Privrednog suda se pozivala na odluke suda u Strazburu, Foto: Savo Prelević

Privredni sud Crne Gore je i u ponovljenoj parnici odbio tužbeni zahtjev osnivača ND “Vijesti”, kompanije Daily press DOO, kojim je traženo od Nove M (bivše televizije Pink M) da se na ime naknade štete nastale usljed radnji nelojalne konkurencije, zbog iznošenja neistinitih i uvredljivih tvrdnji i podataka usmjerenih na narušavanje ugleda, u periodu od 1. oktobra 2013. do 1. maja 2014. ispati 660.000 eura, sa pripadajućim kamatama do konačne isplate.

Sudija Dijana Raičković presudila je da je ranije tuženi Pink M prenosio, a ne kreirao informacije u svojim emisijama i zaključila “nesporno da se radi o informacijama u smislu slobode izražavanja, koja podrazumijeva upustva, izvještaje, obavještenja i saopštenja o događajima”.

U prilog svojim zaključcima, sutkinja je u presudi citirala nekoliko odluka pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu koja su se ticala povrede prava u Njemačkoj, Francuskoj i Moldaviji.

“Sud cijeni da informacije koje je prenio tuženi (ranije Pink M), a u kojima se pominju ‘Vijesti’ (sa objavljenim fotografijama vlasnika ‘Vijesti’ i loga ‘Vijesti’ ne predstavljaju djelo nelojalne konkurencije u smislu citiranih propisa, te da se ne radi o “ocrnjivanju tužioca”, ističe se između ostalog u novoj presudi.

Sutkinja Raičković je zaključila i da iz nalaza i mišljenja vještaka ekonomsko-finansijske struke (Milenka Popovića) “nesporno proizlazi, da je pad prihoda tužioca bio znatno veći u godinama kada nije emitovana emisija “Minut-dva” ili tzv. negativna kampanja, nego u periodu od 1. oktobra 2013. do 1. maja 2014, kada je tuženi izvještavao”.

Predsjednik Odbora direktora Daily pressa Željko Ivanović izjavio je da je na “tendenciozan i maliciozan način, sutkinja D.R. protumačila nalaz sudskog vještaka, uzimajući protivno zdravom razumu, a ne samo logici poslovanja, da je kompanija imala i prije kriminalne kampanje Pinka pad prihoda, tako da je za nju logično što se to nastavilo i tokom kampanje ove televizije”.

“Ni nakon još jednog poniženja pravde i pravosuđa u Privrednom sudu mi nećemo odustati, žalićemo se Apelacionom sudu s vjerom da ovoga puta više neće vraćati (Blažu) Jovaniću (predsjednik Privrednog suda) i Raičevićevoj slučaj, već će sami presuditi na osnovu izvedenih dokaza i materijala iz postupka”, naveo je Ivanović.

Ivanović
Ivanovićfoto: Arhiva Vijesti

Apelacioni sud poništio je u prvoj polovini prošle godine presudu Privrednog suda iz 2018. kojom je odbijen prvobitni tužbeni zahtjev “Daily pressa”. Ovo je, inače, treći sudski postupak koji je vođen pred Privrednim sudom jer se na kraju prve parnice sutkinja Raičković proglasila nenadležnom da odlučuje u ovom sporu.

“Ova, treća po redu, presuda legendarne sutkinje Privrednog suda Dijane Raičković nadmašuje čak prethodne dvije koje su od strane Vrhovnog i Apelacionog suda ocijenjene kao neosnovane i protivzakonite. Umjesto da se bavi kršenjem Zakona o unutrašnjoj trgovini i nelojalnom konkurencijom, što je bio osnov naše tužbe, sutkinja D.R. nam opet i u trećoj presudi dominantno obrazlaže i tumači Zakon o medijima i povredu prava ličnosti, što je vrhunski cinizam i beskrupolozno ignorisanje onog sto je ona dobila kao uputstvo za postupanje od viših instanci kada su obarale njene ranije presude. I u tom segmentu sutkinja D.R. je uspjela nemoguće. Iako, dakle, Privredni sud nije nadležan za slučaj klevete i povredu prava ličnosti, ona nam objašnjava kako je ružičasta korona u svojih 90 priloga za samo šest mjeseci vrhunski profesionalno odradila posao tretirajući “medijsku mafiju” na način kakav njoj potpuno odgovara”, istakao je Ivanović.

Apelacioni sud je prethodno zaključio da je prvostepena presuda bila zasnovana „na bitnim povredama odredaba parničnog postupka, kao i da usljed pogrešnog pravnog pristupa nijesu pravilno utvrđene činjenice od značaja za odlučivanje”.

Iz Apelacionog suda ukazuju, takođe, da Privredni sud “polazeći od pogrešnog pravnog pristupa nije pravilno utvrdio da li je u radnjama tuženog bilo elemenata djela nelojalne konkurencije”.

Zloupotreba presuda iz Strazbura, falsifikovanje svjedočenja...

Čak da čudo bude veće, kako je naglasio Ivanović, sutkinja D.R. je našla i dvije presude iz prakse Suda u Strazburu koje su za nju nepobitan dokaz da je Pink M vrhunski profesionalni medij.

“Ali pošto joj je malo bilo da zloupotrijebi Sud u Strazburu za svoju tragikomičnu presudu, ovaj pravosudni vojnik Blaža Jovanića je onda brutalno falsifikovala svjedočenja svih osoba koje je predložila naša firma, dok je svjedoke tuženih promovisala na najbolji mogući način. Što je samo razgolitilo ono što već gledamo šest godina u Privrednom sudu, a to je da je presuda unaprijed donesena, a onda se hirurški vade detalji koji takvu “pravdu” potvrđuju”, zaključio je Ivanović.

Šta zna sud šta je nelojalna konkurencija

Advokat tužioca Aleksandar Đurišić kaže da “sud zasniva odluku na izjavi jednog svjedoka protivne strane, koja uopšte ne tvrdi da se radi o pozitivnoj kampanji, već da je to smislio neko drugi, a oni objavljivali u emisiji ‘Minut, dva’ mjesecima i godinama”.

“Dakle, ocjena suda o činjenicama je da, ako svaki sat, svakog dana, svakog mjeseca, i to još činite godinama, govorite loše o konkurentskoj firmi, da to nije nelojalna konkurencija već dozvoljeno i u okvirima slobode mišljenja u javnom interesu. No, radi se o privatnom interesu”, istakao je Đurišić.

On smatra da je potpuno kontradiktorno da se sud poziva i na tri odluke suda u Strazburu koje se uopšte ne odnose na nelojalnu konkurenciju, odnosno, vrijeđanje i nanošenje štete konkurentnoj firmi, već o odlukama koje su nastale kao proizvod sukoba medija i državnog aparata Francuske, Njemačke i Moldavije.

“Sa druge strane, sud nije dozvolio vještaku da potvrdi naše tvrdnje, da u spornom period prihodi ‘Vijesti’ padaju za 60 posto u odnosu na period koji prethodi tome, a sve vrijeme prihodi tuženih rastu”, dodao je Đurišić.