Istraživanje i promocija koralnih zajednica u Bokokotorskom zalivu

Postavljene zaštitne bove na dva lokaliteta u Boki

Institut za bilogiju mora i Opština Kotor su nakon aktivnosti u okviru projekta GEF Adriatic koji sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Mediteranski akcioni plan Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, pokrenuli inicijativu za zaštitu staništa kolonija zlatnog korala, na lokalitetima Dražin vrt i Sopot u Bokokotorskom zalivu

4732 pregleda 1 komentar(a)
Ograđivanje lokacija bovama, Foto: Morsko dobro
Ograđivanje lokacija bovama, Foto: Morsko dobro

Postavljanjem bova na lokalitetima Dražin vrt i Sopot završene su sve aktivnosti na zaštiti staništa kolonija zlatnog korala (lat. Savalia savaglia) predviđene projektom “Istraživanje i promocija koralnih zajednica u Bokokotorskom zalivu”, a koji su realizovali Institut za biologiju mora i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD). Kako je danas saopšteno iz JPMD, u okviru ovog projekta, krajem avgusta, realizovano je čišćenje dvije podvodne bašte koralnih zajednica zlatnog korala na ovim lokacijama, koje su sproveli stučni saradnici Instituta za biologiju mora jer je bilo potrebno da se otpad pažljivo sakupi, a da pri tom ne dođe do ugržavanja i oštećenja korala.

“Nakon toga, na lokacijama su postavljene informativne table sa informacijama o podvodnim baštama ovog korala, kao i o zabrani ribanja i sidrenja plovnih objekata na ograđenim lokacijama. Na osnovu saglasnosti Uprave za pomorsku sigurnost i Ministarstva saobraćaja i pomorstva, ova dva lokaliteta ograđena su bovama na moru, koje imaju za cilj da fizički onemoguće prolaz i sidrenje plovila, a sve u cilju zaštite staništa zlatnog korala", stoji u saopštenju.

Infotabla - Dražin vrt
Infotabla - Dražin vrtfoto: Morsko dobro

U cilju informisanja javnosti izrađena je i informativna brošura kojom je dočarana priča o životu Zlatnog korala u Bokokotorskom zalivu. Brošura će biti distribuirana ribarima, školama i svim zainteresovanim građanima.

Institut za bilogiju mora i Opština Kotor su nakon aktivnosti u okviru projekta GEF Adriatic koji sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Mediteranski akcioni plan Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, pokrenuli inicijativu za zaštitu staništa kolonija zlatnog korala, na lokalitetima Dražin vrt i Sopot u Bokokotorskom zalivu. “U iščekivanju okončanja procedure proglašenja preventivne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, aktivnosti koje je sprovelo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora, predstavljaju najvažnije mjere zaštite korala na terenu i promociju ove zaštićene vrste", poručili su iz JPMD.

Info tabla - lokacija Sopot
Info tabla - lokacija Sopotfoto: Morsko dobro

Zlatni koral ili lažni crni koral je rijetka vrsta koja naseljava Sredozemno more iistočni Atlantski okean. Najveći broj kolonija je zabilježen na Kanarskim ostrvima dok se najveći broj kolonija za Sredozemno more nalazi u Bokokotorskom zalivu. Ovaj žbunasti koral je zapravo parazit na raznim gorgonijama koje prerasta i obavija svojim proteinskim skeletom skoro crne boje. Polipi su brojni, bjeličaste do najčešće zlatnožute boje, pa otuda i naziv zlatni koral. Oko usnog otvora se nalazi do 30 pipaka koji su raspoređeni u dva niza. Raste veoma sporo, svega nekoliko milimetara godišnje a analize radioaktivnim ugljenikom ukazuju na starost nekih kolonija od oko 2.700 godina što ih čini među najstarijim živim organizmima na planeti.

Podvodno čišćenje
Podvodno čišćenjefoto: Morsko dobro

U blizini vrulja kod Sopota i kod Dražin vrta se nalaze najveće grupacije kolonija zlatnog korala u Sredozemnom moru. Na ovim lokacijama je zabranjeno sidrenje i ribarenje kako bi se izbjeglo lomljenje i uništavanje korala. Vrulje su podvodni izvori slatke vode koji stvaraju specifične uslove, prije svega smanjen salinitet i temperaturu, kao i smanjenu prozirnost morske vode i izmijenjen intenzitet sedimentacije. Ovako izmijenjeni uslovi spoljašnje sredine pogoduju razvoju zlatnog korala i u neposrednoj blizini vrulja kod Sopota i Dražin vrta su na neobično malim dubinama od 10 do 25 metara, dok se na drugim lokacijama zlatni koral nalazi uglavnom od 30 do 100 metara, pa čak i do 700 metara dubine.

Preporučujemo za Vas