"glavni grad pokušao da osigura nastavak monopola nad donošenjem odluka"

Mitrović suspenduje odluku Markovića: DPS pokušao da zadrži kontrolu dozvola za gradnju

"Time se nastoji napraviti kontinuitet prakse u kojoj je MORT bio servis za profitne interese takozvanih strateških investitora i domaćih građevinskih tajkuna, a ne zaštitnik prostora i generalno onoga što se zove javni interes u procesu prostornog planiranja. Pretpostavljam da se time pokušava za DPS i gradonačelnika Ivana Vukovića obezbijediti što povoljnija početna pozicija uoči narednih lokalnih izborau Podgorici, što je bio uobičajeni princip DPS vladavine", navodi Milovac

89776 pregleda 671 reakcija 53 komentar(a)
Marković probao da sačuva monopol DPS-u prebacivanjem nadležnosti na Glavni grad, Foto: Filip Roganović
Marković probao da sačuva monopol DPS-u prebacivanjem nadležnosti na Glavni grad, Foto: Filip Roganović

Bivša vlada, kojom je rukovodio Duško Marković, na sjednici 2. decembra donijela je uredbu kojom se predviđa da se saglasnosti za idejne projekte stambenih zgrada i drugih objekata bruto razvijene površine veće od 3.000 kvadrata sa državnog nivoa prenesu na Glavni grad.

Uredba o, kako su je nazvali, povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica podrazumijeva da Glavni grad daje saglasnost na idejna rješenja za zgrade bruto građevinske površine 3.000 kvadrta i više.

Novi ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović za DAN je potvrdio da će ova uredba biti poništena na narednim sjednicama Vlade.

"Sve uredbe, pa i ova, koju je bivša Vlada Crne Gore u međuvremenu donijela, a odnosi se na davanje saglasnosti na idej no rješenje za BRGP 3.000 kvadrata i više, koja je povjerena Glavnom gradu Podgorica, a u nadležnosti su MORT-a, vratiće se u nadležnost Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizmu, prema važećem Zakonu o prostornom planiranju i izgradnji objekata. Prenošenjem nadležnosti na Glavni grad, bivša Vlada je pokušala da napravi prekompoziciju moći da se iz ruku Ministarstva izbiju alati kako ne bi mogli optimalno da upravljamo prostorom", saopštio je Mitrović.

Na pitanje da li povjeravanje poslova Glavnom gradu. predstavlja pokušaj prekompozicije moći kada je u pitanju kontrola prostora kao jednog od najvažnijih državnih resursa, Dejan Milovac, direktor Istraživačkog centra MANS-a, odgovara potvrdno.

"Potpuno je jasno da su sada već bivša vlada i njen premijer Duško Marković pokušali da nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma koje se odnose na izgradnju, prije svega velikih objekata, izmjeste u ruke Glavnog grada kako bi osigurali nastavak monopola nad donošenjem odluka. Time se nastoji napraviti kontinuitet prakse u kojoj je MORT bio servis za profitne interese takozvanih strateških investitora i domaćih građevinskih tajkuna, a ne zaštitnik prostora i generalno onoga što se zove javni interes u procesu prostornog planiranja. Pretpostavljam da se time pokušava za DPS i gradonačelnika Ivana Vukovića obezbijediti što povoljnija početna pozicija uoči narednih lokalnih izborau Podgorici, što je bio uobičajeni princip DPS vladavine", navodi Milovac.

Milovac
Milovacfoto: Boris Pejović

Milovac na pitanje kakve će posljedice u dobijanju dozvola za gradnju imati uredba koju je donijela bivša Vlada, kazao da će ona nesporno značiti davanje moći gradonačelniku Podgorice.

"Uprava lavnog grada na čelu sa Ivanom Vukovićem već je na polovini svog mandata pokazala da ne posjeduje kapacitet da dosljedno poštuje zakone i propise, kao i da joj je dominantan principu djelovanju zaštita profitnih interesa građevinskih kompanija, a sve manje javni interesi pravo građana Podgorice na odgovornu i transparentnu javnu upravu. Kršenje tenderskih procedura, stihijsko planiranje grada i rasipanje novcem poreskih obveznika svakako nijenešto što preporučuje Iva na Vukovića za kadar kome je potrebno dati dodatna ovlašćenja, i to baš u sektoru prostornog planiranja. Ovim će pozicija Vukovića postati još osjetljivija na korupciju, a dosadašnje iskustvo je pokazalo da upravi Glavnog grada nije strano bezakonje i besprizorno kršenje zakona i propisa ove države. Zbog toga su realna strahovanja da bi kancelarija gradonačelnika Podgorice mogla postati adresa za donošenje novih odluka na štetu javnog interesa, samo sada sa mnogo većim posljedicama"kazao je Milovac, za DAN.

Aleksić: Uredba donijeta na zahtjev Glavnog grada

Glavni gradski arhitekta Filip Aleksić navodi da je Glavni grad od Vlade tražio da im se vrate ingerencije koje su ranije imali.

"Izmjenama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koje su usvojene u avgustu ove godine, oduzete su ingerencije gradsoie arhitektama za davanje saglasnosti na idejna rješenja objekata bruto razvijene površine veće od 3.000 kvadrata. S obzirom na to da se Glavim grad ubrzano razvija i da se novi objekti pretežno grade u našem gradu, a imajući u vidu efikasniju kontrolu lokalne samouprave, tražili seo od Vlade prenošenje poslova koje smo i u prethodnom periodu obavljali na najbolji mogući način. Prenošenje ovih poslova takođe, je predviđeno izmjenama ovog zakona" navodi Aleksić.

Preporučujemo za Vas